Home Wiadomości Statystyki spraw o kredyty we frankach: Rekordowe liczby w 2023 roku

Statystyki spraw o kredyty we frankach: Rekordowe liczby w 2023 roku

dodał Bankingo

W 2023 roku polskie sądy odnotowały rekordową liczbę orzeczeń w sprawach dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Dane te pochodzą zaledwie z trzech kwartałów, a już teraz wiadomo, że liczba ta wynosi co najmniej 11 187, a do końca grudnia może sięgnąć nawet 15 tysięcy. Frankowicze, czyli kredytobiorcy zaciągający kredyty we frankach, odnoszą wielkie sukcesy w sądach, wygrywając 97% spraw sądowych z bankami.

Wyroki korzystne dla frankowiczów

W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku, polskie sądy wydały 10 850 orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców we frankach. Tylko w 303 przypadkach banki odniosły zwycięstwo, a w 34 przypadkach wyroki sądu I instancji zostały uchylone i skierowane do ponownego rozpoznania. Zatem frankowicze odnoszą jasne sukcesy w walce z bankami.

Unieważnienie umów kredytowych

W 10 446 przypadkach, sądy unieważniły umowy kredytowe we frankach, co stanowi 17% wzrost w porównaniu z całym rokiem 2022. Tylko w 404 przypadkach sądy zdecydowały o odfrankowieniu kontraktu, czyli wykreśleniu klauzul abuzywnych i przewalutowaniu zobowiązań klienta na złotówki przy zachowaniu frankowej stawki SARON. Warto zauważyć, że liczba wyroków w trzech pierwszych kwartałach 2023 roku przewyższa liczbę wyroków z całego roku poprzedniego.

Wygrane w sprawach o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału

W sprawach, gdzie banki wnosiły powództwo o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału, sądy wydały aż 198 korzystnych wyroków dla frankowiczów spośród 205 przypadków. To kolejna porażka banków i potwierdzenie skuteczności frankowiczów w sądach.

Perspektywy na przyszłość

Eksperci przewidują, że frankowicze zyskają jeszcze więcej na unieważnieniach umów po grudniowych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). Przeciętnie, każda sprawa może przynieść frankowiczowi dodatkowe 43 tysiące złotych tytułem ustawowych odsetek za zwłokę.

Prawomocne wyroki

Od stycznia do września 2023 roku, sądy wydały 2 135 prawomocnych wyroków dotyczących kredytów we frankach. Z tego aż 2 114 decyzji było korzystnych dla kredytobiorców. To potwierdza, że frankowicze wygrywają prawomocnie 99% sporów sądowych z bankami. W przypadku decyzji sądów I instancji, które odbiegają od orzecznictwa TSUE, możliwe jest skorygowanie ich za pomocą apelacji, co stwarza nadzieję dla kredytobiorców na zmianę niekorzystnej decyzji.

Wyroki dotyczące wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału

W sprawach dotyczących wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, sądy wydały 205 orzeczeń, z czego aż 198 było korzystnych dla frankowiczów. Nie jest znana liczba korzystnych dla banków wyroków, które zapadły przed orzeczeniem TSUE w sprawie C-520/21.

Ustawowe odsetki za opóźnienie

Dobra wiadomość dla frankowiczów jest taka, że ich sytuacja w sądach w 2024 roku będzie jeszcze lepsza niż dotychczas. Dzięki korzystnym wyrokom zapadłym w grudniu przed TSUE, frankowicze będą mogli skorzystać z pełnych ustawowych odsetek za zwłokę banku w zapłacie. Oznacza to, że frankowicze będą mogli domagać się odsetek już od dnia doręczenia bankowi przedsądowego wezwania do zapłaty.

Analiza kancelarii frankowych

Kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy oszacowała, że po aktualizacji linii orzeczniczej wynikającej z wyroków TSUE, frankowicze mogą zyskać jeszcze większe korzyści. Przykładowo, przeciętny kredytobiorca, który wystąpił jako powód w sprawie, mógłby zyskać dodatkowe 43 tysiące złotych tytułem ustawowych odsetek za zwłokę. Rekordzista mógłby otrzymać aż o 140 tysięcy złotych więcej. Na całym kraju jest wiele podobnych spraw, co oznacza, że banki mogą stracić setki milionów, jeśli nie miliardy złotych.

Listopadowe wyroki

W listopadzie 2023 roku, wiele kancelarii frankowych odniosło sukcesy w sprawach swoich klientów. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni uzyskała 63 korzystne wyroki dla frankowiczów, z czego 12 było prawomocnych. Podobnie, kancelaria adwokata Pawła Borowskiego zdobyła 80 korzystnych wyroków, z czego 17 było prawomocnych. To kolejne przykłady skuteczności frankowiczów w sądach.

Podsumowanie

Frankowicze w Polsce odnoszą coraz większe sukcesy w sądach, wygrywając większość spraw sądowych z bankami. Rekordowa liczba wyroków w 2023 roku i perspektywy na przyszłość dają nadzieję kredytobiorcom na odzyskanie swoich praw. Dzięki unieważnieniom umów i przyznawaniu ustawowych odsetek za zwłokę, frankowicze mogą liczyć na znaczne korzyści finansowe.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie