Home Wiadomości Statystyki i terminy rozpraw w sprawach frankowych w polskich sądach w 2024 roku

Statystyki i terminy rozpraw w sprawach frankowych w polskich sądach w 2024 roku

dodał Bankingo

Sądy w Polsce coraz sprawniej rozpatrują sprawy związane z kredytami frankowymi, mimo rosnącej liczby tego typu postępowań. Pomimo tego, że na pierwszą rozprawę trzeba oczekiwać od kilku do kilkunastu miesięcy, zauważalne jest skracanie czasu trwania postępowań. Obecnie coraz częściej sprawy kończą się po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy, co oznacza możliwość uzyskania wyroku sądu I instancji po stosunkowo krótkim czasie od złożenia pozwu. Prześledźmy zatem, jak przebiegają sprawy frankowe w sądach na początku 2024 roku.

Jak szybko zapadają wyroki frankowe w poszczególnych miastach?

Warszawa

W stolicy kraju, czyli w Warszawie, czas oczekiwania na pierwszą rozprawę może wynosić dłużej niż 1 rok. Sądy Okręgowe w Warszawie wyznaczają terminy rozpraw nawet na rok 2025. Jednakże, istnieje możliwość uzyskania prawomocnego wyroku już w ciągu roku od złożenia pozwu, o ile wszystko potoczy się pomyślnie. Warto zaznaczyć, że sąd I instancji może rozpatrzyć sprawę po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy.

Toruń

W przypadku Torunia istnieje duże prawdopodobieństwo, że termin rozprawy zostanie wyznaczony już w ciągu sześciu miesięcy od złożenia pozwu, a wyrok może zapadnąć w ciągu roku. Jest to znacznie krótszy czas oczekiwania niż w Warszawie.

Olsztyn

W Olsztynie terminy rozpraw mają większą rozpiętość, wynoszącą od trzech do nawet dwudziestu miesięcy. Czas oczekiwania zależy od tego, czy sprawa trafi do nowego sędziego czy do sędziego, który już posiada swój referat spraw. Istnieje jednak możliwość zamknięcia sprawy w ciągu roku, a nawet uzyskania wyroku prawomocnego, w zależności od sądu i sędziego.

Bydgoszcz

Z danych pochodzących z Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wynika, że terminy rozpraw były wyznaczane najczęściej już na I kwartał 2024 roku. Mimo większej liczby pozwów w sprawach frankowych, zauważalne jest skrócenie czasu trwania postępowań w tych sprawach.

Rzeszów

W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie czas oczekiwania na wyznaczenie pierwszej rozprawy wynosi od sześciu do dwunastu miesięcy. Często pierwsza rozprawa jest zarazem ostatnią, a sędziowie decydują się na przeprowadzenie przesłuchania świadków na piśmie i ogłoszenie wyroku.

Katowice

W Sądzie Okręgowym w Katowicach procedura rozpoczyna się od rozpatrzenia zabezpieczenia oraz ewentualnego zażalenia, co zajmuje od dwóch do czterech miesięcy. Następnie dochodzi do wymiany pism między stronami, trwającej od trzech do sześciu miesięcy. Przesłuchanie świadków odbywa się w formie pisemnej, o ile jest to możliwe. Czas oczekiwania na rozprawę wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy, a sędziowie mają na swoim referacie od 270 do 465 spraw.

Kielce

W Kielcach termin rozprawy jest średnio wyznaczany po sześciu miesiącach. Sąd ten z powodzeniem zakończył już 93 proc. spraw wpływających w 2020 roku oraz 54 proc. spraw z 2021 roku.

Kraków

Nie udało się uzyskać danych od sądu w Krakowie. Jednak w przypadku, gdy procedury sądowe są przedłużane z powodu wymiany pism czy pisemnego przesłuchiwania świadków, sprawa zazwyczaj kończy się na pierwszej rozprawie.

Wrocław

W przypadku Wrocławia, średni termin wyznaczenia pierwszej rozprawy wynosi około półtora roku od wpływu sprawy, ale może sięgać nawet trzech lat. Średni czas rozpoznawania spraw to z kolei zakres od dwóch do pięciu lat.

Skrócenie czasu trwania postępowań

Statystyki z sądów okręgowych wskazują na skracanie czasu trwania postępowań w sprawach frankowych. Coraz częściej sprawy kończą się po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy, co przyspiesza cały proces. Sędziowie decydują się na przesłuchanie świadków na piśmie, co eliminuje potrzebę odraczania terminów rozpraw z powodu niestawienia się świadków. Dodatkowo, sądy wprowadziły usprawnienia takie jak przeprowadzanie rozpraw zdalnych, co również przyspiesza postępowanie.

Podsumowanie

Mimo rosnącej liczby spraw frankowych, sądy w Polsce coraz sprawniej i szybciej rozpatrują te sprawy. Terminy rozpraw różnią się w zależności od miasta, ale obserwuje się skracanie czasu trwania postępowań. Coraz częściej sprawy kończą się po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy, co pozwala uzyskać wyrok sądu I instancji stosunkowo szybko. Warto jednak pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna i terminy mogą się różnić w zależności od sądu, sędziego i obłożenia sprawami danego referatu sędziowskiego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie