Home Wiadomości Stałe czy zmienne oprocentowanie co wybrać przy kredycie?

Stałe czy zmienne oprocentowanie co wybrać przy kredycie?

dodał Bankingo

Decyzja o kredycie gotówkowym bądź hipotecznym wiąże się z możliwością wyboru przez klienta rodzaju oprocentowania – stałego lub zmiennego. Ma to bezpośredni wpływ na wysokość spłacanej w przyszłości raty, która może być niezmienna bądź ruchoma, w zależności od miesiąca, a to z kolei może generować znaczące różnice finansowe.

Charakterystyka oprocentowania kredytowego

1. Oprocentowanie zmienne jest głównym typem wykorzystywanym przez banki w Polsce. Bazuje ono na dwóch parametrach, takich jak:

 • stawka WIBOR: wartość zmienna, obliczana na podstawie danych na temat stóp procentowych 10 największych, polskich banków. Najczęściej stosowanymi wskaźnikami WIBOR są te, z indeksami 3M oraz 6M, co odpowiada liczbie miesięcy, co które następuje zmiana oprocentowania.
 • marża banku: wartość stała, wyznaczana przez bank indywidualnie dla każdego z klientów. Jest ona procentem od udzielonego kredytu.

Wartość oprocentowania zmiennego jest bezpośrednio uzależniona od decyzji Rady Polityki Pieniężnej, po której rata kredytowa może wzrosnąć lub obniżyć się.

Jest to ryzykowny wariant, bowiem nie ma możliwości przewidzenia wysokości rat na przestrzeni kilku miesięcy oraz ostatecznego kosztu wziętego kredytu. W rezultacie w krótkim okresie rata kredytowa może znacząco wzrosnąć, pogarszając sytuację finansową kredytobiorcy, natomiast w sytuacji gdy oprocentowanie kredytowe zmniejszy się rata kredytowa będzie niższa w stosunku do tej, ustalanej podczas zawarcia umowy kredytowej.

 

2. Oprocentowanie stałe oparte jest na stałej stopie bazowej, co zapewnia niezmienną wysokość raty kredytowej przez określony w umowie czas, bez względu na czynniki zewnętrze, takie jak sytuacja ekonomiczna w państwie. Regulowane jest przez umowę kredytową, dlatego nawet podwyższenie stóp procentowych nie ma wpływu na zmianę oprocentowania, dzięki czemu kredytobiorca nie jest obarczony ryzykiem zmian rat kredytowych w czasie trwania umowy.

Kredyty stałoprocentowe nie są często wybierane ze względu na stałą wysokość raty i brak zmniejszenia oprocentowania kredytu, przy obniżeniu ogólnych stóp procentowych, na przykład w czasie pandemii, kiedy to raty kredytów o zmiennym oprocentowaniu diametralnie spadły, w stosunku do tych, określanych podczas podpisania umowy.

Z kolei obecna w 2022 roku sytuacja ekonomiczna czyni kredyty o stałym oprocentowaniu bardziej atrakcyjnymi, w związku z realnym zabezpieczeniem kredytobiorców przed płaceniem wysokich rat, spowodowanych stale rosnącymi stopami procentowymi. 

W Polsce tego typu umowy kredytowe zawierane są zazwyczaj na 5-7 lat, a po upływie tego czasu kredytobiorca podejmuje decyzję o pozostaniu przy tym typie oprocentowania, jednak na nowych zasadach (wiąże się to z ustaleniem wyższej lub niższej raty, w odniesieniu do pierwotnej) bądź przejściu na oprocentowanie zmienne. Przed wyborem oprocentowania stałego warto poznać ile wynosi maksymalne oprocentowanie danego kredytu.

Aktualne oferty banków z kredytami o stałym oprocentowaniu wraz z maksymalnym okresem, na jaki ustalane jest stałe oprocentowanie:

– Bank PNB Paribas – 10 lat

– Alior Bank – 7 lat

– Bank Credit Agricole – 7 lat

– Santander Bank Polska – 5 lat

– ING Bank Śląski – 5 lat

– Bank PKO BP – 5 lat

– Bank Pekao – 5 lat

– mBank – 5 lat

Oprocentowanie zmienne vs oprocentowanie stałe

Decyzja o wyborze jednego z dwóch rodzajów oprocentowania powinna zostać podyktowana:

 • panującą w danym momencie sytuacją gospodarczą
 • prognozami i okresem, na jaki zawiera się kredyt

Pozostałe czynniki są trudne do przewidzenia, przez co nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, który rodzaj oprocentowania jest bardziej opłacalny.

Oprocentowanie stałe oferuje:

 • zazwyczaj wyższy łączny koszt kredytu
 • jasno określony koszt kredytu w momencie zawarcia umowy

Oprocentowanie zmienne oferuje:

 • niższy łączny koszt kredytu
 • nieznany ostateczny koszt kredytu do czasu spłaty

 

Co istotne, zmiana rodzaju oprocentowania możliwa jest w trakcie spłaty kredytu, mimo zawarcia umowy kredytowej z oprocentowaniem zmiennym. Należy złożyć wniosek w swoim banku z prośbą o zmianę warunków kredytu, po którym bank przedstawi nowe zasady w oparciu o oprocentowanie stałe.

 

Propozycje kredytów ze zmiennym oraz stałym oprocentowaniem

Kredyty gotówkowe, w kwocie 25 000 zł z 8 letnim okresem spłaty. 

1. Alior Bank:

 • oprocentowanie: 7,16%, stałe przez okres 36 miesięcy, po tym czasie – zmienne
 • rata: 621, 89 zł
 • koszt kredytu: 29 850, 72 zł

2. Citi Handlowy:

 • oprocentowanie: 7,19%, jednak kredyt zależny jest od zmiennej stopy procentowej, co ostatecznie zależne jest od takich czynników jak: okres spłaty, zdolność kredytowa, kwota kredytu.
 • rata: 624,89 zł
 • koszt kredytu: 29 994, 92 zł

3. Santander:

 • oprocentowanie: 7,16%, stałe przez okres do 24 miesięcy, powyżej zależne od zmiennej stopy procentowej
 • rata: 639, 61 zł
 • koszt kredytu: 30 701, 15 zł

4. ING Bank Śląski:

 • oprocentowanie: 7,2%, stałe przez okres do 36 miesięcy, powyżej zależne od zmiennej stopy procentowej
 • rata: 655 zł
 • koszt kredytu: 31 440, 13 zł

5. Millenium:

 • oprocentowanie: stałe, 6,8 %
 • rata: 679, 77 zł
 • koszt kredytu: 32 629, 08 zł

6. PKO Bank Polski:

 • oprocentowanie: obliczane indywidualnie, maksymalna wysokość wynosi 7,2 %
 • rata: 690, 70 zł
 • koszt kredytu: 33 153, 43 zł

7. BNP Paribas:

 • oprocentowanie: stałe, 7,2 %
 • rata: 691, 12 zł
 • koszt kredytu: 33 173, 82 zł

 

Zestawienie kredytów hipotecznych ze zmiennym oraz stałym oprocentowaniem, w kwocie 200 000 zł z 25 letnim okresem spłaty. 

1. PKO BP:

 • wysokość oprocentowania stałego: 2,63% | rata: 910, 38 zł
 • wysokość oprocentowania zmiennego: 2,28% | rata: 871,04 zł

2. BNP Paribas:

 • wysokość oprocentowania stałego: 2,22% | rata: 869, 29 zł
 • wysokość oprocentowania zmiennego: 3,02% | rata: 969,51 zł

3. Millenium:

 • wysokość oprocentowania stałego: 2,22% | rata: 869, 29 zł
 • wysokość oprocentowania zmiennego: 2,72% | rata: 919, 55 zł

4. ING Bank Śląski:

 • wysokość oprocentowania stałego: 2,21% | rata: 885, 24 zł
 • wysokość oprocentowania zmiennego: 2,36% | rata: 899,98 zł

 

Zestawienie łącznych kosztów kredytów gotówkowych ze zmiennym oraz stałym oprocentowaniem

1. PKO BP:

 • koszt kredytu ze stałym oprocentowaniem: 273 115, 09 zł
 • koszt kredytu ze zmiennym oprocentowaniem: 261 311, 88 zł
 • różnica: 11 803, 21 zł

2. BNP Paribas:

 • koszt kredytu ze stałym oprocentowaniem: 260 787, 86 zł
 • koszt kredytu ze zmiennym oprocentowaniem: 290 853, 00 zł
 • różnica: 30 065,14 zł

3. Millenium:

 • koszt kredytu ze stałym oprocentowaniem: 260 787, 86 zł
 • koszt kredytu ze zmiennym oprocentowaniem: 275 865, 00 zł
 • różnica: 15 077, 14 zł

4. ING Bank Śląski:

 • koszt kredytu ze stałym oprocentowaniem: 265 570, 99 zł
 • koszt kredytu ze zmiennym oprocentowaniem: 269 994, 00 zł
 • różnica: 4 423, 01 zł

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2023 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie