Home Wiadomości Stabilność bankowa w tle podczas spotkań MFW i Banku Światowego

Stabilność bankowa w tle podczas spotkań MFW i Banku Światowego

dodał Bankingo

Tylko miesiąc po największym kryzysie bankowym od ponad dekady, czołowi światowi decydenci gospodarczy i finansowi spotkali się w Waszyngtonie, mówiąc niewiele o stabilności systemu finansowego, przynajmniej publicznie. Dzięki silnym działaniom politycznym mającym na celu zahamowanie odpływu depozytów bankowych, spotkania wiosenne Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego skupiły się na apelach o utrzymanie walki z inflacją, przyspieszenie restrukturyzacji długów dla biednych krajów oraz unikanie geopolitycznego rozdrobnienia światowej gospodarki.

Niektórzy urzędnicy uznali, że bezpieczeństwo systemu bankowego znajduje się niżej na liście priorytetów światowych problemów gospodarczych.

„Udało się powstrzymać rozprzestrzenianie tego kryzysu, dlatego nie było tak dużego skupienia na tym konkretnym zagadnieniu podczas spotkań MFW i Banku Światowego”, powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Valdis Dombrovskis.

„Dalej jednak musimy pozostać czujni i zająć się potencjalnymi zagrożeniami, które mogą pojawić się w naszym systemie finansowym” – dodał Dombrovskis, zaznaczając, że system bankowy Unii Europejskiej jest stabilny, dobrze kapitalizowany i dysponuje dużą płynnością.

Prezes Banku Światowego, David Malpass, oraz dyrektor MFW ds. Bliskiego Wschodu, Jihad Azour, zasugerowali, że ich obawy dotyczące problemów w systemie bankowym dotyczyły głównie potencjalnego zmniejszenia dostępności kredytów dla rynków wschodzących w czasie, gdy rosnące stopy procentowe powodowały już odpływ kapitału.

Podczas spotkań uczestnicy rozmawiali jednak za zamkniętymi drzwiami na temat potencjalnych wstrząsów podobnych do tych, jakie wystąpiły w przypadku upadku Silicon Valley Bank czy przymusowej sprzedaży globalnego kredytodawcy Credit Suisse.

NAJWAŻNIEJSZA INFLACJA

MFW rozpoczął tydzień, ostrzegając, że kolejne zaognienie się problemów w systemie bankowym może spowolnić globalny wzrost do 1% w tym roku. Wezwał również do priorytetowego zwalczania utrzymującej się inflacji, która wpłynęła na stres związany ze stopami procentowymi w bankach, w tym w upadłych amerykańskich bankach Silicon Valley Bank i Signature Bank.

Dyrektor zarządzający MFW, Kristalina Georgieva, podkreśliła konieczność pokonania trudnej inflacji i niskiego wzrostu, który zagraża utrzymaniu się na wiele lat, ostrzegając, że wysiłki na rzecz zabezpieczenia łańcuchów dostaw oraz wzrost napięć geopolitycznych mogą prowadzić do nowej zimnej wojny, spowalniając dalszy wzrost.

Komitety sterujące MFW i Banku Światowego ostrzegały ogólnie o konieczności czujności i zachęcały regulatorów do zwiększenia nadzoru.

„Decydenci podjęli szybkie działania, aby wzmocnić zaufanie do systemu bankowego, który pozostaje solidny i odporny, dzięki reformom wdrożonym po światowym kryzysie finansowym z lat 2008-2009”, powiedział w oświadczeniu przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Monetarnego i Finansowego (IMFC).

Podczas zamkniętego spotkania IMFC, potencjalne następstwa związane z ryzykami dla stabilności finansowej były jednym z głównych tematów, powiedział ukraiński minister finansów Serhij Marchenko.

Marchenko dodał, że członkowie IMFC omówili trzy grupy krajów: te z silnym nadzorem i dobrymi narzędziami do kontroli inflacji, te z większym ryzykiem kontroli inflacji oraz te stojące w obliczu potencjalnego kryzysu wynikającego z inflacji, recesji lub ucieczki kapitału z banków.

„Wszyscy ministrowie finansów, wszyscy szefowie banków centralnych próbują być na tej samej stronie”, powiedział Marchenko w wywiadzie dla Reuters. „Konieczne jest, aby wszyscy decydenci zgodzili się na konkretne środki, które powinni podjąć.”

Polityk Europejskiego Banku Centralnego stwierdził, że spotkania skłoniły go do większego pesymizmu co do perspektyw stabilności finansowej, ponieważ szybkość podwyżek stóp procentowych wprowadziła ryzyko finansowe do baz aktywów banków, tworząc potencjał dla kolejnych wstrząsów na miarę SVB.

„Odniosłem wrażenie, że niektórzy obawiali się poważnych zagrożeń związanych z kurczeniem się kredytów, nieruchomościami komercyjnymi, dalszym potencjalnym przemieszczeniem depozytów, długoterminowymi obligacjami pod wodą oraz spowolnieniem gospodarczym, które mogłoby wywołać kolejne zakłócenia w sektorze finansowym”, powiedział Mark Sobel, były urzędnik MFW i amerykańskiego Departamentu Skarbu, który uczestniczył w spotkaniach.

„Dodatkowo wyrażali obawy dotyczące słabości w sektorze finansowym pozabankowym”, dodał Sobel, który jest przewodniczącym amerykańskim think tanku Official Monetary and Financial Institutions Forum.

Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, Janet Yellen, powiedziała, że pracuje nad rozwiązaniem podatności systemu finansowego i ryzyk gospodarczych, ale ostrzegła przed zbytnim pesymizmem w prognozach.

Wysoki urzędnik Departamentu Skarbu USA powiedział, że rozmowy Yellen z innymi przedstawicielami szeroko przyznawały, że system finansowy przetrwał ostatnie napięcia, ale poszukiwanie obszarów dźwigni finansowej i ryzyka musi być kontynuowane.

„Bez popadania w samozadowolenie, ludzie mówią, że system wydaje się działać tak, jak zamierzano, a reformy zostały wdrożone po światowym kryzysie finansowym”, powiedział urzędnik. „I tak, uważam, że to był przekaz wewnętrzny, jak i zewnętrzny.”

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie