Home Finanse Sprzedaż na OLX a podatek w 2024 roku: Jakie zmiany nas czekają?

Sprzedaż na OLX a podatek w 2024 roku: Jakie zmiany nas czekają?

dodał Bankingo

W 2024 roku planowane są istotne zmiany w zakresie sprzedaży na platformach e-commerce, takich jak Allegro, OLX czy Vinted. Nowe przepisy dotyczące podatku i raportowania wykazu sprzedawców będą miały wpływ na sposób prowadzenia działalności handlowej w internecie. W niniejszym artykule przyjrzymy się szczegółom tych zmian i ich konsekwencjom dla sprzedawców i platform e-commerce.

I. Unijna dyrektywa DAC7 – co to oznacza?

1.1. Wprowadzenie nowych regulacji

Zmiany w przepisach wynikają z wdrażania unijnej dyrektywy DAC7 dotyczącej e-handlu i najmu przez internet. Celem dyrektywy jest ograniczenie unikania opodatkowania dochodów pochodzących z działalności wykonywanej za pośrednictwem platform cyfrowych. Dyrektywa ma na celu ujednolicenie obowiązków sprawozdawczych platform w zakresie zgłaszania dochodów uzyskiwanych przez podatników i ułatwienie wymiany informacji pomiędzy różnymi krajami Unii Europejskiej.

1.2. Obowiązek raportowania wykazu sprzedawców

Jedną z głównych zmian wprowadzonych przez dyrektywę DAC7 jest obowiązek dla platform e-commerce, takich jak OLX, Allegro czy Vinted, dotyczący raportowania wykazu sprzedawców. Platformy te będą musiały rejestrować kwoty transakcji dokonywanych przez sprzedawców, co umożliwi śledzenie dochodów uzyskiwanych przez sprzedających oraz weryfikację, czy opłacają wymagane podatki i czy ich działalność na portalu jest legalna. Wprowadzenie tego obowiązku ma na celu zapewnienie większej przejrzystości i uczciwości w handlu elektronicznym.

II. Nowe obowiązki dla platform e-commerce

2.1. Rejestracja sprzedawców

Nowe przepisy nakładają na platformy e-commerce obowiązek prowadzenia rejestru sprzedawców. W ramach tego rejestru platformy będą musiały gromadzić informacje dotyczące kwot transakcji dokonywanych przez sprzedawców oraz dane identyfikacyjne, takie jak data urodzenia, wynagrodzenie oraz dane rachunku finansowego. Platformy będą również zobowiązane do informowania sprzedawców o zakresie danych, które są gromadzone przez platformy.

2.2. Raportowanie transakcji

Operatorzy platform e-commerce będą musieli sporządzać i przesyłać raporty na temat transakcji dokonywanych przez sprzedawców. Pierwszy coroczny raport będzie musiał być przesłany w styczniu 2024 roku, a następne raporty będą sporządzane i przesyłane regularnie. Raporty te będą zawierać informacje dotyczące kwot transakcji oraz inne istotne dane dotyczące działalności sprzedawców.

III. Kto podlega nowym przepisom?

3.1. Sprzedawcy na platformach e-commerce

Nowe przepisy dotyczą wszystkich sprzedawców prowadzących działalność na platformach e-commerce, takich jak Allegro, OLX czy Vinted. Obowiązek raportowania wykazu sprzedawców dotyczy zarówno sprzedawców, którzy prowadzą działalność w ramach rezydencji podatkowej UE, jak i tych, którzy nie mają w państwie członkowskim ani swojego miejsca zarządu, ani stałego zakładu.

3.2. Wyjątki od obowiązku raportowania

Nie wszyscy sprzedawcy na platformach e-commerce będą objęci obowiązkiem raportowania. Jeśli sprzedawca zawarł mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów w ciągu roku lub łączny przychód ze sprzedaży nie przekroczył 2 tysięcy euro w ciągu roku, nie będzie musiał raportować swoich transakcji. Dotyczy to głównie okazjonalnych sprzedaży, takich jak sprzedaż używanych przedmiotów osobistych.

IV. Konsekwencje dla sprzedawców i platform e-commerce

4.1. Większa przejrzystość i uczciwość

Wprowadzenie nowych przepisów ma na celu zapewnienie większej przejrzystości i uczciwości w handlu elektronicznym. Obowiązek raportowania wykazu sprzedawców oraz raportowanie transakcji będą umożliwiały śledzenie dochodów uzyskiwanych przez sprzedających oraz weryfikację, czy opłacają oni wymagane podatki. Dzięki temu będzie można skuteczniej zwalczać unikanie opodatkowania i nielegalną działalność na portalach e-commerce.

4.2. Wzrost kosztów dla sprzedawców

Nowe obowiązki raportowania mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla sprzedawców, zwłaszcza dla tych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i sprzedają okazjonalnie. Konieczność sporządzania raportów i przekazywania danych może wymagać dodatkowego czasu i zasobów. Sprzedawcy mogą być zmuszeni ponosić wyższe koszty, które mogą wpłynąć na ceny sprzedawanych przedmiotów.

4.3. Wpływ na platformy e-commerce

Nowe przepisy będą miały również wpływ na platformy e-commerce, takie jak Allegro, OLX czy Vinted. Platformy te będą musiały dostosować swoje systemy i procedury do wymogów raportowania wykazu sprzedawców oraz sporządzania i przesyłania raportów na temat transakcji. Konieczne będzie również zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych sprzedawców.

V. Podsumowanie

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących sprzedaży na platformach e-commerce, takich jak Allegro, OLX czy Vinted, ma na celu zapewnienie większej przejrzystości i uczciwości w handlu elektronicznym. Obowiązek raportowania wykazu sprzedawców oraz raportowanie transakcji umożliwią śledzenie dochodów uzyskiwanych przez sprzedających i weryfikację, czy opłacają oni wymagane podatki. Nowe przepisy będą miały konsekwencje zarówno dla sprzedawców, którzy będą musieli dostosować się do nowych obowiązków, jak i dla platform e-commerce, które będą musiały dostosować swoje systemy i procedury do wymogów raportowania.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie