Home Edukacja Sprawy o Kredyty we frankach kiedy wyrok jest prawomocny

Sprawy o Kredyty we frankach kiedy wyrok jest prawomocny

dodał Bankingo

Kwestia prawomocności wyroku stanowi kluczowy element w kontekście procesów sądowych dotyczących kredytów frankowych. W niniejszym artykule postaramy się omówić tę kwestię w sposób przystępny i wyczerpujący.

Zgodnie z polskim prawem procesowym, wyrok staje się prawomocny, gdy nie przysługuje od niego żaden zwyczajny środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Innymi słowy, jest to ostateczne orzeczenie sądu, które nie może być już zaskarżone, a jego treść wiąże strony sporu.

Kiedy wyrok staje się prawomocny?

Wyrok może stać się prawomocny w kilku różnych okolicznościach:

  1. Od danego orzeczenia sądu nie przysługuje w ogóle żaden środek zaskarżenia, orzeczenie staje się prawomocne od razu z chwilą jego wydania. Taka sytuacja ma miejsce, gdy został wyczerpany tok instancyjny. Czyli prawomocność wyroku sądu II instancji zapada automatycznie w dniu jego wygłoszenia.
  2. Jeżeli strona nie skorzystała ze środka odwoławczego w terminie lub nie wniosła go w ogóle. Wyrok uprawomocnia się, gdy w ciągu 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem uprawnionemu do zgłoszenia apelacji nie zostanie wniesione odwołanie.
  3. Gdy strona skorzystała ze środka zaskarżającego, ale sąd wyższej instancji utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie lub jedynie je zmienił. Wyrok prawomocny staje się z chwilą wydania orzeczenia sądu wyższej instancji.

Prawomocność wyroku a kredyty frankowe

W kontekście kredytów frankowych, prawomocność wyroku ma szczególne znaczenie. Wygrana w sądzie to nie wszystko. Kluczowe jest, aby wyrok był prawomocny, co oznacza, że bank nie ma już żadnych możliwości odwołania się od niego. Dopiero wtedy kredytobiorca może skutecznie dochodzić zwrotu nienależnie zapłaconych rat kredytu.

Procedura po wydaniu prawomocnego wyroku

Po wydaniu prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu, należy niezwłocznie złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi. Po otrzymaniu wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności, należy wszcząć postępowanie egzekucyjne. Jeżeli bank nie wywiąże się z obowiązku dobrowolnej wypłaty należnej kwoty, kredytobiorca ma prawo z prawomocnym wyrokiem iść do komornika.

Wykreślenie hipoteki

Po uzyskaniu wyroku prawomocnie stwierdzającego nieważność umowy kredytu, należy złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu. Taki wniosek składa się w oparciu o oświadczenie banku o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki lub prawomocny i wykonalny wyrok sądu, wyraźnie stwierdzający, że umowa kredytu jest nieważna.

Wnioski

Prawomocność wyroku jest kluczowa w kontekście procesów sądowych dotyczących kredytów frankowych. Dopiero prawomocny wyrok umożliwia kredytobiorcy skuteczne dochodzenie zwrotu nienależnie zapłaconych rat kredytu. Dlatego ważne jest, aby dobrze zrozumieć, co to znaczy, że wyrok jest prawomocny i jakie konsekwencje niesie ze sobą prawomocność wyroku.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie