Home Wiadomości Sprawy frankowe w polskich sądach okręgowych: terminy rozpraw i czas oczekiwania

Sprawy frankowe w polskich sądach okręgowych: terminy rozpraw i czas oczekiwania

dodał Bankingo

Sprawy frankowe to temat, który od dłuższego czasu jest na topie w Polsce. Wielu kredytobiorców zaciągnęło kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, a obecna sytuacja na rynku walutowym sprawia, że wielu z nich ma trudności w spłacie tych zobowiązań. W związku z tym, liczba pozwów dotyczących kredytów frankowych w polskich sądach okręgowych rośnie.

W niniejszym artykule przyjrzymy się statystykom dotyczącym terminów rozpraw i czasu oczekiwania na wyrok w sprawach frankowych w różnych miastach w Polsce. Przedstawimy również informacje na temat skuteczności rozstrzygania tego typu spraw oraz zmian, jakie zaszły w ostatnich latach.

Terminy rozpraw i czas oczekiwania w różnych miastach

Główne miasta wojewódzkie w Polsce odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu spraw frankowych. Analizując statystyki z sądów okręgowych, można zauważyć, że w przypadku mniejszych miast wyrok może zapaść nawet po niecałym roku. Natomiast w największych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, dłuższe kolejki sprawiają, że czas oczekiwania na rozprawę może wynosić nawet kilka lat.

Toruń

W przypadku Torunia, istnieje duże prawdopodobieństwo, że termin rozprawy zostanie wyznaczony już w ciągu sześciu miesięcy, a wyrok zapadnie w ciągu roku. To oznacza, że sąd w Toruniu jest stosunkowo skuteczny i sprawy frankowe są procedowane dość sprawnie.

Olsztyn

W Olsztynie czas oczekiwania na rozprawę w sprawie frankowej może się różnić w zależności od tego, czy sprawa trafi do nowego sędziego czy do sędziego posiadającego już swój referat spraw. Dlatego rozpiętość czasu oczekiwania wynosi od trzech do nawet dwudziestu miesięcy. Jest to dość znaczący przedział czasowy, który może wpływać na czas trwania postępowania.

Poznań

W przypadku sądu okręgowego w Poznaniu, średni czas oczekiwania na rozprawę w sprawach frankowych wynosi około dwóch lat. Jest to jedno z najdłuższych oczekiwanych czasów w Polsce. Jednak warto zaznaczyć, że sąd w Poznaniu ma duże obciążenie sprawami frankowymi, co może wpływać na wydłużenie czasu trwania postępowania.

Bydgoszcz

W Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy terminy rozpraw w sprawach frankowych były najczęściej wyznaczane na pierwszy kwartał 2024 roku. Liczba pozwów w tych sprawach wzrasta w porównaniu do lat poprzednich, ale jednocześnie obserwuje się skrócenie czasu trwania postępowań.

Rzeszów

W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie czas oczekiwania na wyznaczenie pierwszej rozprawy wynosi od sześciu do dwunastu miesięcy. Często pierwsza rozprawa jest zarazem ostatnią, co oznacza, że sędziowie przeprowadzają przesłuchanie świadków na piśmie i ogłaszają wyrok.

Warszawa-Praga

W Sądzie Okręgowym w Warszawie-Pradze terminy rozpraw w sprawach frankowych są wyznaczane nawet na rok. To oznacza, że sąd w Warszawie jest stosunkowo skuteczny i sprawy są rozpatrywane dość szybko.

Katowice

W Sądzie Okręgowym w Katowicach procedura w sprawach frankowych zaczyna się od rozpatrzenia zabezpieczenia wraz z ewentualnym zażaleniem, co zajmuje od dwóch do czterech miesięcy. Następnie dochodzi do wymiany pism między stronami, która trwa od trzech do sześciu miesięcy. Świadkowie są przesłuchiwani w formie pisemnej, o ile jest to możliwe. Czas oczekiwania na rozprawę wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy.

Kielce

W Kielcach średni termin wyznaczenia pierwszej rozprawy w sprawach frankowych wynosi około sześciu miesięcy. Sąd ten ma wysoką skuteczność, ponieważ zakończył już 93% spraw z 2020 roku i 54% spraw z 2021 roku.

Łódź i Kraków

Niestety nie udało się uzyskać dokładnych danych dotyczących terminów rozpraw i czasu oczekiwania w sądach w Łodzi i Krakowie. Jednak można przypuszczać, że sąd w Krakowie może mieć dłuższy czas oczekiwania na rozprawę, ze względu na dużą liczbę spraw frankowych.

Wrocław

W przypadku Wrocławia, średni termin wyznaczenia pierwszej rozprawy w sprawach frankowych wynosi około półtora roku, ale może sięgać nawet trzech lat. Czas rozpoznawania tych spraw wynosi od dwóch do pięciu lat.

Warszawa

W Warszawie, zwłaszcza w tzw. wydziale frankowym, nadal utrzymuje się ogromna kolejka spraw. Na jednego sędziego przypada od 1500 do 1600 spraw, co powoduje wydłużenie czasu oczekiwania na rozprawę. Jednak od 1 kwietnia 2023 roku osoby posiadające kredyty frankowe mogą składać pozwy jedynie w miejscu swojego zamieszkania, co ma na celu rozładowanie kolejki i skrócenie czasu oczekiwania.

Skuteczność rozstrzygania spraw frankowych

Analizując dane z różnych sądów okręgowych w Polsce, można zauważyć, że sędziowie coraz sprawniej rozstrzygają sprawy związane z kredytami frankowymi. W pierwszych dziesięciu miesiącach bieżącego roku, liczba posiedzeń z wydaniem wyroku stanowiła 41,9% wszystkich w I instancji, podczas gdy rok wcześniej było to tylko 28,9%. W II instancji odsetek ten wzrósł z 47,4% do 56,3%.

Liczba wydawanych wyroków również rośnie, szczególnie w III kwartale 2023 roku. W tym okresie zapadło ich 3058, co stanowiło o 47% więcej niż rok wcześniej. Co ważne, 96% tych wyroków było korzystnych dla posiadaczy kredytów frankowych, a w II instancji odsetek ten wynosił aż 99%.

Warto zauważyć, że skuteczność rozstrzygania spraw frankowych może się różnić w zależności od konkretnego sądu okręgowego. Niektóre sądy są bardziej obciążone sprawami frankowymi i mają dłuższy czas oczekiwania, co może wpływać na czas trwania postępowania.

Podsumowanie

Sprawy frankowe w polskich sądach okręgowych są coraz sprawniej procedowane. Terminy rozpraw i czas oczekiwania na wyrok różnią się w zależności od miasta i obciążenia danego sądu. W przypadku mniejszych miast terminy rozpraw mogą być wyznaczane już po kilku miesiącach, natomiast w większych miastach czas oczekiwania może wynosić nawet kilka lat.

Należy jednak zauważyć, że skuteczność rozstrzygania spraw frankowych rośnie, a liczba wydawanych korzystnych wyroków jest coraz większa. Warto więc być cierpliwym i walczyć o swoje prawa, jeśli posiadasz kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich.

Pamiętaj, że powyższe informacje mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. W przypadku konkretnych pytań lub problemów związanych z kredytami frankowymi, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie