Home Wiadomości Sposoby przyspieszenia rozpoznawania spraw frankowych przez sądy w Polsce

Sposoby przyspieszenia rozpoznawania spraw frankowych przez sądy w Polsce

dodał Agata Mika

W Polsce problem z długotrwałym rozpoznawaniem spraw frankowych przez sądy jest coraz bardziej powszechny. Kredytobiorcy frankowi oczekują szybszego rozpatrzenia swoich spraw i wydania wyroków. W odpowiedzi na tę potrzebę, sądy poszukują nowych rozwiązań, które pozwolą na sprawniejsze orzekanie i skrócenie czasu trwania procesów. W tym artykule omówimy różne sposoby, które sądy stosują w celu przyspieszenia rozpoznawania spraw frankowych.

Rozprawy online

Jednym ze sposobów, którym sądy próbują zwiększyć efektywność procesu sądowego jest wprowadzenie rozpraw online. Dzięki temu rozwiązaniu strony nie muszą fizycznie stawić się w sądzie, co przyspiesza cały proces. Rozprawy online mogą odbywać się za pośrednictwem platformy internetowej, umożliwiającej przeprowadzenie pełnej dyskusji między stronami a sądem. To znacznie zmniejsza czas oczekiwania na rozprawę i umożliwia szybsze rozpoznanie spraw frankowych.

Sędziowie doświadczeni w sporach kredytobiorców z bankami

W celu zapewnienia wysokiej jakości orzeczeń i szybszego postępowania w sprawach frankowych, sądy wyznaczają do tych spraw sędziów, którzy posiadają doświadczenie w sporach kredytobiorców z bankami. Tacy sędziowie mają wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego rozpoznawania spraw dotyczących kredytów frankowych. Dzięki temu można uniknąć opóźnień związanych z koniecznością zapoznawania się sędziów z specyfiką tych spraw.

Przesłuchania stron na piśmie

Kolejnym sposobem na przyspieszenie rozpoznawania spraw frankowych jest przeprowadzanie przesłuchań stron na piśmie. Zamiast konieczności fizycznego stawienia się przed sądem, strony mogą udzielić odpowiedzi na pytania sądu na piśmie. Jest to szybsze i bardziej wygodne rozwiązanie dla stron, które nie muszą tracić czasu na podróż do sądu i oczekiwanie na swoją kolej.

Zmiana właściwości miejscowej sądu

Kredytobiorcy frankowi mają możliwość pozwanie banku wyłącznie w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Jest to ważne rozwiązanie, które pozwala na skrócenie czasu trwania procesu, ponieważ kredytobiorca nie musi podróżować do innego miasta, gdzie może być siedziba banku. Właściwość miejscowa sądu jest ważnym czynnikiem przyspieszającym rozpoznawanie spraw frankowych.

Zmiana właściwości rzeczowej sądu

Kolejnym sposobem na przyspieszenie postępowania sądowego w sprawach frankowych jest zmiana właściwości rzeczowej sądu. Sądy okręgowe są właściwe dla spraw o wartości od 100 000 złotych. Dzięki temu rozwiązaniu, sprawy frankowe mogą być rozpatrywane przez sądy okręgowe, które z reguły są bardziej doświadczone i mają większe możliwości w przyspieszeniu postępowania.

Rozpatrywanie spraw w apelacji przez skład jednoosobowy

W przypadku spraw o roszczenia majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza miliona złotych, sądy apelacyjne mogą rozpatrywać te sprawy przez skład jednoosobowy. Jest to kolejne rozwiązanie, które przyspiesza rozpoznawanie spraw frankowych. Składy jednoosobowe są mniej obciążone niż składy trzyosobowe i mogą dokonywać szybszych decyzji.

Łączenie spraw frankowych do wspólnego rozpoznania

Jednym z najnowszych rozwiązań wprowadzonych przez Wydział Frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie jest łączenie spraw frankowych do wspólnego rozpoznania. W czerwcu 2023 roku sąd rozpoznał naraz 22 powództwa frankowe i wydał wspólny wyrok. To jest obiecujące rozwiązanie, które pozwala na efektywniejsze rozpoznawanie spraw frankowych i skrócenie czasu trwania procesu.

W celu połączenia spraw do wspólnego rozpoznania, sąd musi dokonać wcześniejszej analizy pod kątem podobieństw między sprawami oraz uzyskać zgodę stron na udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową. Jeśli połączenie postępowań nie wzbudzi zastrzeżeń Sądu Apelacyjnego, to istnieje szansa na upowszechnienie się takiego rozwiązania także w innych sądach.

Pozwy indywidualne vs. pozwy zbiorowe i hybrydowe

Warto zauważyć, że mimo możliwości składania pozew zbiorowych lub hybrydowych, kredytobiorcy frankowi preferują indywidualne pozwy. Pozwy zbiorowe i hybrydowe nie sprawdziły się w polskich realiach, ponieważ sprawy frankowe są zbyt zróżnicowane i często wymagają przesłuchania stron. Połączenie spraw może prowadzić do trudności organizacyjnych. Dlatego kredytobiorcy wybierają indywidualne pozwy, które pozwalają na dokładne przedstawienie swoich argumentów i dowodów.

Szybkie rozpatrywanie spraw frankowych

Warto podkreślić, że wiele spraw frankowych kończy się szybkim wydaniem prawomocnych wyroków unieważniających wadliwe umowy kredytowe. Doświadczone kancelarie frankowe donoszą o coraz większej liczbie prawomocnych wyroków, które są wydawane w ciągu dwóch lat od złożenia pozwu. Oznacza to, że jeśli pozew jest dobrze przygotowany, a roszczenia są jasno sformułowane, sąd może szybko wydać wyrok w sprawie frankowej.

Niemniej jednak, należy zauważyć, że nadal istnieją sędziowie, którzy nie zależą na szybkim rozpatrywaniu spraw frankowych. Kancelarie frankowe monitorują takie przypadki i podejmują działania mające na celu przyspieszenie postępowania, w tym wnioskowanie o kary dyscyplinarne dla sędziów. Większość sędziów jednak dostrzega potrzebę szybkiego rozpatrywania spraw frankowych i podejmuje działania mające na celu zakończenie tych spraw w możliwie najszybszym tempie.

Podsumowanie

W celu przyspieszenia rozpoznawania spraw frankowych, sądy w Polsce wprowadzają różne rozwiązania. Rozprawy online, wyznaczanie doświadczonych sędziów, przesłuchania stron na piśmie, zmiana właściwości miejscowej i rzeczowej sądu, oraz łączenie spraw do wspólnego rozpoznania to tylko niektóre z tych rozwiązań. Dążenie do szybkiego rozstrzygania spraw frankowych jest ważne zarówno dla kredytobiorców, którzy oczekują sprawiedliwości, jak i dla sądów, które zmagają się z coraz większym napływem spraw. Czy wprowadzone zmiany przyniosą oczekiwane efekty, pokaże czas. Jedno jest pewne – sądy poszukują innowacyjnych rozwiązań, aby poprawić efektywność orzekania i zminimalizować czas oczekiwania na wyrok w sprawach frankowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie