Home Wiadomości Czy Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe po wakacjach?

Czy Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe po wakacjach?

dodał Agata Mika

Obecna sytuacja na rynku finansowym w Polsce budzi wiele kontrowersji i spekulacji. Jednym z najgorętszych tematów jest możliwość obniżenia stop procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). W artykułach referencyjnych omawiano różne poglądy na ten temat, podając argumenty za i przeciw. W tym artykule przyjrzymy się dogłębnie tej kwestii, analizując dostępne informacje i prognozy ekspertów.

Aktualna sytuacja na rynku finansowym

Jak podają artykuły referencyjne, Rada Polityki Pieniężnej ostatni raz podniosła stopy procentowe we wrześniu 2022 roku, a od tamtej pory utrzymują się one na stałym poziomie. Jednakże, zgodnie z zapowiedziami prezesa NBP, istnieje możliwość obniżki stop procentowych, jeśli inflacja spadnie poniżej 10%. Eksperci są zgodni, że takie obniżki mogą mieć miejsce już we wrześniu lub październiku 2023 roku.

Jak obniżenie stop procentowych wpłynie na raty kredytów?

Obniżenie stop procentowych ma bezpośredni wpływ na oprocentowanie kredytów opartych na wskaźniku WIBOR. Oprocentowanie takiego kredytu zależy od marży banku i zmiennej wartości wskaźnika WIBOR. Gdy WIBOR spada, spada również oprocentowanie kredytu. Obniżka stóp procentowych przez RPP może więc przynieść korzyści dla kredytobiorców poprzez obniżenie rat kredytowych.

Warto jednak pamiętać, że obniżka stóp procentowych nie następuje natychmiast. W przypadku kredytów opartych na WIBOR 3M, wysokość rat jest aktualizowana raz na kwartał, a przy WIBOR 6M raz na pół roku. Dlatego też zmiany w wysokości rat mogą być odczuwalne dopiero po pewnym czasie.

Kredyty oparte na wskaźniku WIRON

W przypadku kredytów opartych na wskaźniku WIRON, sytuacja jest nieco inna. WIRON uwzględnia historyczny koszt pieniądza, a nie przyszłe notowania, jak ma to miejsce w przypadku WIBOR. W praktyce oznacza to, że przy obniżeniu stóp procentowych wartość WIRON może dłużej utrzymywać się na dotychczasowym poziomie.

Czynniki ryzyka dla ścieżki inflacji

Jak podaje drugi artykuł referencyjny, głównym czynnikiem ryzyka dla ścieżki inflacji jest wzrost płac. Wskaźniki wskazują, że mniej przedsiębiorców jest skłonnych podnosić wynagrodzenia. Jednakże, warto zauważyć, że dekompozycja deflatora PKB wskazuje na to, że firmy w niektórych branżach podnoszą ceny szybciej, niż wynikałoby to z tempa wzrostu kosztów. To może prowadzić do pewnego bufora w zakresie płac, który może wpłynąć na inflację.

Prognozy dotyczące aktywności gospodarczej

Według drugiego artykułu, spodziewane jest lekkie ożywienie aktywności gospodarczej od drugiej połowy 2023 roku. Choć wzrost PKB będzie umiarkowany, istnieje prawdopodobieństwo uniknięcia recesji. Scenariusz miękkiego lądowania, z niewielkim wzrostem PKB, jest zgodny z prognozami ekonomistów.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej

Artykuły referencyjne informują, że Rada Polityki Pieniężnej nie dyskutowała na lipcowym posiedzeniu o rozpoczęciu cyklu obniżek stop procentowych. Prezes NBP, Adam Glapiński, ocenił, że obniżka stop procentowych o 0,25 pkt proc. jest możliwa na następnym posiedzeniu we wrześniu. Jednakże, decyzje RPP będą zależały od napływających danych i informacji.

Podsumowanie

Obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej może mieć pozytywny wpływ na kredytobiorców poprzez obniżenie rat kredytowych. Jednakże, należy pamiętać, że zmiany w wysokości rat mogą być odczuwalne dopiero po pewnym czasie. Czynniki ryzyka dla inflacji, takie jak wzrost płac, również wpływają na decyzje RPP. Prognozy dotyczące aktywności gospodarczej sugerują lekkie ożywienie, ale umiarkowany wzrost PKB. Ostateczne decyzje Rady Polityki Pieniężnej będą zależały od analizy bieżących danych i informacji.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie