Home Prawo Składanie pozwu w sprawie kredytu – jak to zrobić prawidłowo?

Składanie pozwu w sprawie kredytu – jak to zrobić prawidłowo?

dodał Anna Wrona

Chociaż złożenie pozwu może wydawać się skomplikowane, to jest kluczowe dla rozpoczęcia postępowania sądowego w sprawie kredytu. W niniejszym artykule przedstawiamy wskazówki, które pomogą w przygotowaniu pozwu zgodnie z wymogami formalnymi.

W pierwszej kolejności, pozwany musi zdecydować, czy składać pozew osobiście w biurze sądu, czy też przesłać go pocztą. W przypadku wyboru drugiej opcji, data nadania przesyłki pocztowej na adres sądu będzie traktowana jako data złożenia pozwu.

Kredytobiorcy konsumenci mogą składać pozew w sądzie właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Przedsiębiorcy natomiast mają możliwość złożenia pozwu w sądzie swojego miejsca zamieszkania lub sądzie właściwym ze względu na siedzibę banku, którego pozywają.

Ważne jest, aby pozew spełniał określone wymogi formalne, takie jak precyzyjne określenie żądań, wartość przedmiotu sporu oraz datę wymagalności roszczeń. Warto również poinformować sąd o próbach polubownego rozwiązania sporu.

W przypadku aktywnego kredytu, pierwszym żądaniem powinno być stwierdzenie nieistnienia stosunku prawnego umowy kredytu. Następnie, w zależności od tego, czy pozywający jest konsumentem czy przedsiębiorcą, kwota żądanej zapłaty będzie się różnić, ze względu na odmienne terminy przedawnienia roszczeń.

Osoby, które już spłaciły kredyt, również mogą wystąpić z żądaniem zwrotu wpłat na rzecz banku. W przypadku przedsiębiorców, warto zbadać, czy i jakie kwoty są do odzyskania, biorąc pod uwagę krótsze terminy przedawnienia roszczeń.

Do pozwu należy dołączyć dokumentację kredytową, taką jak umowa kredytu, ewentualne aneksy, regulaminy oraz zaświadczenia o spłacie kredytu. Ponadto, konieczne jest przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty od pozwu, która dla konsumentów wynosi maksymalnie 1000 zł, a dla przedsiębiorców – 5% wartości przedmiotu sporu. W przypadku wygranej, opłata od pozwu zostanie zwrócona przez stronę przegrywającą, czyli bank.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie