Home Wiadomości Skargi Kasacyjne – Groźna Broń Banków czy Złudne Nadzieje?

Skargi Kasacyjne – Groźna Broń Banków czy Złudne Nadzieje?

dodał Bankingo

W atmosferze narastających konfliktów związanych z kredytami we frankach szwajcarskich, coraz częściej zastanawiamy się, jak działa system prawny w takich sprawach. Szczególnie intryguje nas, jak Sąd Najwyższy patrzy na skargi kasacyjne banków – czy jest to coś, czego jako kredytobiorcy powinniśmy się obawiać? Czy po wygranej sprawie frankowej możemy spać spokojnie? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania.

Skarga Kasacyjna – Tajemniczy Środek Zaskarżenia

Skargi kasacyjne banków są unikalnym narzędziem odwoławczym, które Sąd Najwyższy może rozpoznać tylko w przypadku istnienia określonych przesłanek, wykraczających poza indywidualny interes skarżącego, a opartych na interesie publicznym. W związku z art. 3989 § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli występuje co najmniej jedno z czterech kryteriów.

Zwraca uwagę fakt, że banki często korzystają z możliwości wniesienia skargi kasacyjnej, ale nie gwarantuje to, że ich skarga zostanie rozpoznana. Sąd Najwyższy ma prawo odmówić rozpatrzenia skargi, jeżeli uzna, że bank nie udowodnił występowania co najmniej jednego z wymienionych kryteriów.

W Szeregach Banków: Skomplikowany Proces Skargi Kasacyjnej

Warto zaznaczyć, że Sąd Najwyższy nie jest kolejnym stopniem instancji i nie rozstrzyga sprawy, a jedynie skargę. Dla banków jest wyjątkowo trudno wykazać istnienie jakiejkolwiek przesłanki do rozpatrzenia skargi, ponieważ sprawy frankowe cechuje powtarzalność. Jeśli w jednej sprawie nie udało się udowodnić przesłanki, w kolejnej muszą poszukiwać czegoś zupełnie nowego. Sąd Najwyższy, stosując zasadę analogii, wyda orzeczenie odmawiające przyjęcia skargi opartej na tej samej podstawie.

Z Perspektywy Statystyk: Czy Sąd Najwyższy Chroni Interesy Kredytobiorców?

Statystyki wyraźnie pokazują, że Sąd Najwyższy często odrzuca skargi kasacyjne wniesione przez banki. W większości przypadków, skargi te nie są nawet przyjmowane do rozpoznania. Prawie 97% skarg kasacyjnych banków dotyczących roszczeń kredytobiorców w sprawach związanych z CHF jest odrzucanych już na etapie tzw. przedsądu. Skargi kasacyjne wniesione przez konsumentów są natomiast niemal zawsze rozpatrywane.

Sąd Najwyższy zdecydowanie odrzuca skargi kasacyjne banków w sprawach frankowych. Jest to dobra wiadomość dla kredytobiorców frankowych, jako że Sąd Najwyższy coraz częściej odmawia bankom przyjęcia ich skarg do rozpoznania. Oznacza to, że bank wyczerpał wszystkie możliwości odwoławcze, a wynik sprawy jest ostateczny.

Zastanawiamy się więc, dlaczego banki decydują się na skargi kasacyjne, mimo że prawie na pewno Sąd Najwyższy nie przychyli się do ich wniosków. Głównym powodem jest skomplikowanie i przedłużenie postępowania, aby zniechęcić kredytobiorców do nowych pozwów przeciwko bankom. Choć ta taktyka działa do pewnego stopnia, jej skuteczność maleje z każdym miesiącem.

Podsumowując, nie powinieneś obawiać się skarg kasacyjnych banków. Większość z nich służy tylko zniechęceniu kredytobiorców do rozpoczynania nowych sporów frankowych. W Twoim przypadku, najprawdopodobniej bank nie odniesie sukcesu. Bez względu na wszystko, warto pamiętać, że ostateczna decyzja zawsze należy do Ciebie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie