Home Wiadomości Sąd Frankowy: nowe narzędzia dla szybszego unieważniania kredytów we frankach

Sąd Frankowy: nowe narzędzia dla szybszego unieważniania kredytów we frankach

dodał Bankingo

W ciągu ostatnich tygodni, po głośnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącym spraw frankowych, Sąd Frankowy w Warszawie przeprowadził połączone rozpoznanie 22 spraw, co wymagało dużej organizacji i szczegółowej analizy podobieństw między sprawami. Ten wyjątkowy wyczyn był możliwy dzięki zaangażowaniu sędziów, asystentów i pracowników sekretariatu, którzy opracowali koncepcję działania, a także zastosowali narzędzie łączenia spraw.

Efekty łączenia spraw

Sąd Frankowy stawia sobie za cel przyspieszenie postępowań i realizację prawa do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie. Za pomocą łączenia spraw, sędziowie są w stanie zwiększyć efektywność sądu. Ta procedura, chociaż czasochłonna na początku, przynosi wymierne korzyści zarówno dla sędziów, jak i dla stron. Jednak, aby łączenie spraw było skuteczne, konieczne jest przeprowadzenie wstępnej selekcji spraw, a także zgodność na udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową.

Zastosowanie tej metody przynosi rezultaty. Statystyki wskazują, że sąd frankowy ma coraz lepszą efektywność pracy. W czerwcu wydano około 670 wyroków, a w pierwszym półroczu tego roku ponad 3200. To oznacza, że od początku działania wydziału frankowego, od kwietnia 2021 r., wydano około 7000 wyroków.

Ponadto, zdalne przeprowadzanie rozpraw za pomocą platformy MS Teams również przyczyniło się do poprawy efektywności, ułatwiając prowadzenie łącznej rozprawy. Sędziowie rozważają korzystanie z tej ścieżki w przyszłości, zwłaszcza jeżeli instytucja łączenia spraw zostanie pozytywnie oceniona przez Sąd Apelacyjny.

Wnioski i perspektywy

Wydaje się, że łączenie spraw jest efektywnym narzędziem procesowym, które może przyspieszyć postępowania i zwiększyć efektywność sądu. Ważnym jest, aby strony były informowane o możliwości połączenia ich spraw, a także wyraziły na to zgodę już na etapie składania pozwu.

Wzrost efektywności Sądu Frankowego jest wynikiem wielu czynników, w tym zaangażowania sędziów, asystentów, referendarzy i pracowników sekretariatu, doświadczenia sędziów i poprawy warunków lokalowych. Przełomowym momentem było również wejście w życie art. 18 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie k.p.c., który kieruje nowe sprawy frankowiczów do sądów ich miejsca zamieszkania.

Efektywność sądu byłaby jeszcze większa, gdyby strony nie składały wniosków o zabezpieczenie, które nie mogą być uwzględnione, tj. w sprawach, w których nie spłacono kapitału kredytu. Podkreśla to znaczenie odpowiedniego przygotowania i zrozumienia procedur sądowych przez strony.

Mimo iż Sąd Frankowy jest nadal stosunkowo młodą instytucją, zanotował już wiele osiągnięć i ciągle dąży do poprawy efektywności, zarówno dla dobra sędziów, jak i stron. Szersze zastosowanie łączenia spraw mogłoby stanowić ważny krok w kierunku zwiększenia wydajności i skuteczności sądu.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie