Home Prawo Skarga kasacyjna w sprawach frankowych: Czas oczekiwania, warunki, i znaczenie

Skarga kasacyjna w sprawach frankowych: Czas oczekiwania, warunki, i znaczenie

dodał Bankingo

Skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek zaskarżenia, który może być wniesiony przez kredytobiorców w sprawach frankowych. Jej celem jest zaskarżenie prawomocnego wyroku wydanego przez sąd drugiej instancji, a głównym adresem skargi jest Sąd Najwyższy. W przypadku skargi kasacyjnej banku, to instytucja ta ma możliwość wniesienia odwołania od wyroku sądu drugiej instancji. Jednak skarga kasacyjna to niezwykle rzadki środek zaskarżenia, który ma małe szanse na uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. W jaki sposób bank może wnosić skargę kasacyjną, jakie są warunki jej przyjęcia oraz jakie jest znaczenie tego środka zaskarżenia?

Czas oczekiwania na rozpoznanie skargi kasacyjnej

Skarga kasacyjna w sprawach frankowych jest skomplikowanym procesem, który może trwać wiele lat. Niestety, czas oczekiwania na rozpoznanie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy jest bardzo długi. Skargi kasacyjne z terenu całego kraju rozpoznawane są przez ten sam Sąd Najwyższy, co wpływa na istotny czas oczekiwania. Zazwyczaj trzeba się przygotować na kilka lat oczekiwania od dnia wpływu skargi kasacyjnej do sądu. Oczywiście, istnieje możliwość wcześniejszego odrzucenia skargi kasacyjnej w tzw. przedsądzie.

Co to jest skarga kasacyjna?

Skarga kasacyjna jest szczególnym środkiem zaskarżenia przysługującym od prawomocnych wyroków wydanych przez sąd drugiej instancji. W przypadku spraw frankowych, skarga kasacyjna może być wniesiona, jeśli wyrok dotyczył roszczeń na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł. Przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy zależy od spełnienia określonych przesłanek, takich jak istotne zagadnienie prawne, potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących wątpliwości, nieważność postępowania lub oczywista uzasadnienie skargi kasacyjnej. Należy jednak pamiętać, że skargę kasacyjną musi wnieść profesjonalny pełnomocnik – adwokat lub radca prawny.

Czy skarga kasacyjna może wpłynąć na los sprawy frankowej?

Wiele osób zastanawia się, czy skarga kasacyjna może wpłynąć na los sprawy frankowej. Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Przede wszystkim, skarga kasacyjna musi przejść przez fazę przedsądu, w której Sąd Najwyższy bada, czy spełnione są wymogi formalne oraz czy porusza istotne zagadnienie prawne. Nawet po pomyślnym przejściu przez tę fazę, Sąd Najwyższy nie musi opowiedzieć się za stanowiskiem skarżącego. Jeśli jednak zarzuty skargi kasacyjnej zostaną uwzględnione, można mówić o wygranej sprawie kasacyjnej. Warto jednak zauważyć, że Sąd Najwyższy nie zmieni zaskarżonego wyroku, a jedynie uchyli go i przekaże do ponownego rozpoznania przez inny sąd.

Czy skarga kasacyjna wstrzymuje wykonanie wyroku frankowego?

Skarga kasacyjna w sprawie frankowej nie wstrzymuje wykonania wyroku sądu drugiej instancji. Zgodnie z przepisami prawa, wyrok ten staje się prawomocny w dacie jego wydania. Oznacza to, że nawet jeśli skarga kasacyjna zostanie złożona, nie uniemożliwi to wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Oczywiście strona przegrana może wnioskować o wstrzymanie wymagalności wyroku, jednak sądy zazwyczaj nie przychylają się do takich wniosków.

Podsumowanie

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, który przysługuje od prawomocnych wyroków wydanych przez sąd drugiej instancji. W przypadku spraw frankowych, skarga kasacyjna może być wniesiona przez kredytobiorców lub banki. Jednak proces skargi kasacyjnej jest skomplikowany i czasochłonny. Skarga kasacyjna nie gwarantuje wygranej sprawy, a Sąd Najwyższy może jedynie uchylić wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Warto jednak podkreślić, że skargi kasacyjne banków są zazwyczaj oddalane na etapie przedsądu. Mimo to, banki nadal będą wnosić skargi kasacyjne, co może wpływać na długi czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy. W każdym przypadku warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w sprawach frankowych, aby odpowiednio ocenić szanse na skuteczne złożenie skargi kasacyjnej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie