Home Wiadomości Santander Bank Polska a kredyty frankowe: Czy ugody są korzystne dla kredytobiorców?

Santander Bank Polska a kredyty frankowe: Czy ugody są korzystne dla kredytobiorców?

dodał Bankingo

Jeszcze do niedawna osoby posiadające kredyt powiązany z walutą CHF nie mogły liczyć na propozycje zawarcia ugody z bankiem. Banki były nieugięte w swoim podejściu i zdecydowanie nie przechodziły na ustępstwa. Sytuacja ta jednak uległa zmianie wraz z rosnącą świadomością kredytobiorców oraz naciskiem ze strony sądów.W momencie, gdy banki uświadomiły sobie, że nie mają szans na zmianę swojej niekorzystnej pozycji, zaczęły proponować kredytobiorcom zakończenie sporu w sposób polubowny. Jednym z takich banków, który zdecydował się na podjęcie działań w celu zawarcia ugód z kredytobiorcami, jest Santander Bank Polska S.A.

Propozycje ugód w Santander Bank Polska

Santander Bank Polska S.A. proponuje swoim Klientom przewalutowanie pozostałej do spłaty kwoty kredytu po zaproponowanym przez siebie kursie. Wśród propozycji widoczny jest pewien schemat działania:

  1. W sytuacji, gdy kredytobiorca nie spłacił uzyskanego kapitału kredytu, bank zazwyczaj proponuje przewalutowanie pozostałej kwoty do spłaty po kursie wyższym niż w dniu uruchomienia kredytu, ale niższym niż aktualny kurs rynkowy.
  2. W sytuacji, gdy kredytobiorca nadpłacił już bardzo dużą kwotę ponad przyznany kapitał, bank proponuje niski kurs przewalutowania oraz umorzenie części zadłużenia, ponieważ bank i tak posiada znaczną nadpłatę kapitału.

Już na pierwszy rzut oka można zauważyć, że banki dokonują selekcji w zakresie przedstawianych propozycji i nie każdy Klient może liczyć na adekwatne warunki przewalutowania kredytu. Dopiero gdy bank ma pewność, iż kredytobiorca nadpłacił już sporą kwotę ponad udostępniony kapitał, proponuje na pozór korzystną ofertę polubownego rozwiązania sporu.

Pozorne korzyści dla kredytobiorców

Kolejną kwestią, która zasługuje na uwagę, jest fakt, że propozycja ugodowa nie przewiduje unieważnienia umowy. Bank przelicza pozostałe do spłaty zobowiązanie, dokonuje częściowego umorzenia długu, zaś pozostałą do spłaty część kredytu rozkłada na „dogodne” raty. Pozostały do spłaty kredyt oprocentowany jest przez 5 kolejnych lat według stałej stopy procentowej, uwzględniającej stawkę WIBOR, która obecnie jest na bardzo wysokim poziomie. Po tym okresie oprocentowanie będzie zmienne, aczkolwiek na ten moment ciężko wskazać, jak będzie się ono kształtować.

Analiza propozycji ugodowych

Brak unieważnienia umowy oznacza, że kredytobiorca wciąż pozostaje związany z bankiem i nie może ubiegać się o unieważnienie umowy w późniejszym czasie. Tym samym, kredytobiorca rezygnuje z możliwości dochodzenia roszczeń związanych z wadliwą umową.Oprocentowanie pozostałego do spłaty kredytu, mimo że przez pierwsze 5 lat jest stałe, może okazać się niekorzystne dla kredytobiorcy. W przypadku zmiany stóp procentowych, kredytobiorca może nie być w stanie pokryć wyższych rat kredytu. Zawarcie ugody z bankiem oznacza rezygnację kredytobiorcy z roszczeń przysługujących z tytułu zapisów abuzywnych (niedozwolonych), które znajdują się w umowie. Kredytobiorca traci możliwość dochodzenia swoich praw w sądzie, a tym samym osiągnięcia korzyści majątkowej w przyszłości.

Porównanie korzyści z ugody z korzyściami z wyroku unieważniającego umowę

Przed podjęciem decyzji o zawarciu ugody, kredytobiorca powinien porównać korzyści płynące z ugody z korzyściami, które mógłby osiągnąć w wyniku wyroku unieważniającego wadliwą umowę. Wiele przypadków wskazuje, że korzyści z wyroku unieważniającego są znacznie większe niż te z ugody. Warto zwrócić się do profesjonalisty, który pomoże ocenić, która opcja jest bardziej korzystna dla kredytobiorcy. W obliczu powyższej analizy propozycji ugodowych ze strony Santander Bank Polska S.A., kredytobiorcy powinni dokładnie przeanalizować swoją sytuację i zastanowić się, czy ugoda jest dla nich korzystna, czy też warto rozważyć kontynuację walki na drodze sądowej. Warto również pamiętać

Dlaczego bankom zależy na ugodach?

Bankom zależy na ugodach, ponieważ pozwala to utrzymać w mocy wadliwe umowy kredytu, które mogą być źródłem dodatkowych przychodów. Ugodowe rozwiązanie sprawy utrudnia kredytobiorcom dochodzenie swoich praw w sądzie i zmusza ich do dalszej współpracy z bankiem. Banki mogą próbować wykorzystać ugodę do nałożenia na kredytobiorców wysokiego oprocentowania pozostałej do spłaty kwoty kredytu. To pozwala bankom na dalsze zyski, pomimo zmiany warunków umowy. Ugody pozwala bankom wyeliminować ryzyko procesowe, które wiąże się z możliwością przegranej w sądzie oraz koniecznością zapłaty wysokich odszkodowań na rzecz kredytobiorców.

Minimalizowanie wypłat zasądzanych na rzecz kredytobiorców

Banki dążą do ugod, aby zminimalizować kwoty wypłat zasądzanych na rzecz kredytobiorców w wyniku wyroków sądowych. Ugoda pozwala im na kontrolowanie ostatecznej kwoty, którą muszą wypłacić, co może być korzystniejsze niż ryzykowanie nieprzewidywalnych wyroków sądowych.

W analizie propozycji ugodowych Santander Bank Polska S.A. można dojść do wniosku, że większość ofert ma na celu ochronę interesów banku, a nie kredytobiorcy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie