Home Wiadomości Sąd Najwyższy wprowadza zmiany: Powrót do trzyosobowych składów sędziowskich w apelacjach – jak wpłynie to na frankowiczów?

Sąd Najwyższy wprowadza zmiany: Powrót do trzyosobowych składów sędziowskich w apelacjach – jak wpłynie to na frankowiczów?

dodał Bankingo

W minioną środę, 26 kwietnia, Sąd Najwyższy wydał istotną uchwałę o mocy zasady prawnej, która wprowadza znaczące zmiany w sądownictwie odnośnie składu sądu odwoławczego. Czy to istotne dla frankowiczów? Przekonajmy się, jak ta uchwała może wpłynąć na ich sprawy.

Decydując się na proces frankowy, każdy kredytobiorca liczy na sukces i jak najszybsze zakończenie sprawy. Istotnym czynnikiem wpływającym na czas trwania sprawy jest skład sądu – jednoosobowy czy trzyosobowy. Sprawa może być rozpatrywana szybciej, gdy rozpoznaje ją jeden sędzia, ze względu na łatwiejsze ustalanie grafiku. W pierwszej instancji zazwyczaj występuje jeden sędzia, natomiast w drugiej – trzyosobowy skład.

W lipcu 2021 roku wprowadzono zmiany w ramach tzw. ustawy COVID-owej, która zakładała rozpatrywanie spraw przez sąd w składzie jednoosobowym zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji. Dzięki temu postępowania apelacyjne znacznie przyspieszyły, a czas oczekiwania na rozpoznanie apelacji zmniejszył się nawet do 3-6 miesięcy.

Jednakże, uchwała Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2023 roku wprowadza istotne zmiany – od tej daty apelacje muszą być rozpatrywane w składzie trzech sędziów. Decyzja ta może wpłynąć na frankowiczów w następujący sposób:

  1. Spowolnienie postępowań apelacyjnych – z uwagi na konieczność uzgodnienia grafiku trzech sędziów, czas oczekiwania na rozpatrzenie apelacji może się wydłużyć nawet do 2 lat.
  2. Wzrost rzetelności postępowań – trzyosobowy skład ma na celu zapewnienie obiektywnej i realnej kontroli orzeczeń I instancji, co ma zapobiegać pomyłkom.
  3. Wpływ na sprawy rozpatrywane po 26 kwietnia 2023 r. – jeśli sąd II instancji wyda orzeczenie w składzie jednego sędziego po tej dacie, postępowanie będzie nieważne i konieczne będzie jego powtórzenie.

W efekcie, uchwała Sądu Najwyższego wpłynie na frankowiczów, spowalniając postępowania apelacyjne, ale zwiększając jednocześnie rzetelność i obiektywność postępowań. Warto zauważyć, że większość spraw cywilnych toczących się obecnie w sądach to właśnie sprawy frankowe, dlatego zmiana ta wpłynie na ich przebieg i może wydłużyć czas oczekiwania na ostateczne rozstrzygnięcie.

Zmiana wprowadzona przez Sąd Najwyższy ma na celu przywrócić trójpodział władzy oraz zgodność z zasadami prawa, co może również wpłynąć na dalszą ocenę spraw frankowych w Polsce. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka zmiana ta może wydawać się uciążliwa, wzrost rzetelności orzeczeń i przestrzeganie zasad prawa powinny być ważniejsze dla frankowiczów niż szybkość rozpatrywania spraw.

Warto zatem obserwować, jak wprowadzone zmiany wpłyną na przyszłe sprawy frankowe, zwłaszcza te, które rozpoczęły się po 26 kwietnia 2023 roku. W dłuższej perspektywie może to przynieść korzyści dla frankowiczów, gdyż trzyosobowy skład sądu odwoławczego może prowadzić do bardziej sprawiedliwych orzeczeń oraz realnej kontroli wyroków pierwszej instancji.

Podsumowując, uchwała Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2023 roku wprowadza istotne zmiany w odniesieniu do składu sądu odwoławczego, co wpłynie na frankowiczów. Chociaż może to spowodować wydłużenie czasu trwania postępowań apelacyjnych, z drugiej strony zwiększy rzetelność i obiektywność postępowań, co w dłuższej perspektywie może być korzystne dla kredytobiorców walutowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie