Home Wiadomości Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego: Frankowicz może pozwać bank bez udziału byłego małżonka

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego: Frankowicz może pozwać bank bez udziału byłego małżonka

dodał Bankingo

Jednym z kluczowych aspektów prawnych, który wpływa na sprawy frankowe, jest kwestia udziału byłych małżonków w procesie sądowym przeciwko bankowi. Ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego (SN) w tej sprawie przynosi istotne informacje dla frankowiczów, zwłaszcza tych, którzy przeszli przez rozwód.

Złożoność problemu frankowego została ujawniona w jednym z ostatnich przypadków, który dotyczył rozwiedzionych kredytobiorców. Konkretnie chodziło o sytuację, w której jedno z małżeństw zdecydowało się na pozwanie banku, domagając się unieważnienia umowy kredytowej. Wszystko to odbyło się po rozwodzie i podziale majątku.

W pierwszej instancji Sąd Okręgowy oddalił powództwo frankowiczki, argumentując, że w sprawie przeciwko bankowi muszą uczestniczyć wszyscy kredytobiorcy ( tzw. współuczestnictwo konieczne). Sąd Okręgowy zawiadomił byłego męża frankowiczki o toczącym się postępowaniu, ale nie uzyskał od niego odpowiedzi.

Interpretacja kwestii współuczestnictwa koniecznego

Współuczestnictwo konieczne oznacza, że proces może się toczyć tylko wtedy, gdy łącznie wystąpią w nim określone osoby. W kontekście sprawy frankowej, oznacza to udział obojga małżonków po stronie powodowej.

Jednakże, Sąd Apelacyjny wyraził wątpliwości co do tej interpretacji. Zwrócił uwagę na fakt, że po rozwodzie i podziale majątku, były mąż nie jest już zainteresowany wynikiem postępowania i udziałem w nim. Przyjęcie, że w takiej sprawie zachodzi współuczestnictwo konieczne byłych małżonków, mogłoby pozbawić osobę występującą o unieważnienie umowy, w tym wypadku frankowiczkę, ochrony sądowej.

Rozważania Sądu Apelacyjnego

Z drugiej strony, Sąd Apelacyjny zaznaczył, że mimo rozwodu, były mąż wobec banku nadal jest dłużnikiem. Dlatego wyrok w tej sprawie mógłby mieć znaczenie także dla jego praw.

Ważnym elementem rozważań Sądu Apelacyjnego było stwierdzenie, że orzeczenie nieważności umowy kredytu jest możliwe dopiero, kiedy należycie poinformowany konsument nie wyraził zgody na abuzywne postanowienia tej umowy. Dla rozstrzygnięcia takiej sprawy istotne znaczenie ma stanowisko kredytobiorcy, i obowiązkiem sądu jest uwzględnienie stanowisko każdego z kredytobiorców.

Uchwała Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w składzie sędziowie: Grzegorz Misiurek, Agnieszka Piotrowska i Marta Romańska, rozstrzygnął, że w sprawie z bankiem o nieważność umowy kredytu frankowego nie zachodzi współuczestnictwo wszystkich kredytobiorców.

” W wypadku, gdy kredyt został zaciągnięty przez kilka osób, obowiązkiem sądu jest dokonanie oceny uwzględniającej stanowisko każdego z kredytobiorców. Konsekwencją takiego przekonania jest uznanie za niezbędny udziału pozostałych kredytobiorców w postępowaniu” – pisał Sąd Apelacyjny.

Wniosek taki wynikał z poprzedniej uchwały Sądu Najwyższego z maja 2021 roku, która mówiła o tym, że bezskuteczność umowy kredytu staje się dopiero wtedy definitywna, kiedy należycie poinformowany konsument nie wyraził zgody na abuzywne postanowienia tej umowy.

Konsekwencje uchwały

Ta decyzja jest ważna nie tylko dla rozwiedzionych frankowiczów, ale dla wszystkich kredytobiorców. Podkreśla ona bowiem, że każdy z kredytobiorców ma indywidualne prawo do dochodzenia swoich roszczeń wobec banku, niezależnie od decyzji innych kredytobiorców. To ważny krok w kierunku ochrony praw konsumentów, zwłaszcza w kontekście spraw frankowych.

Ponadto, orzeczenie to może mieć wpływ na przyszłe decyzje sądów dotyczące innych kwestii związanych z kredytami frankowymi. Przede wszystkim może wpłynąć na interpretację innych przepisów dotyczących ochrony konsumentów, takich jak te dotyczące abuzywnych postanowień umowy kredytowej.

Podsumowanie

Prawo do indywidualnego wystąpienia przeciwko bankowi bez konieczności współuczestnictwa byłego małżonka to ważne zwycięstwo dla frankowiczów. Oczywiście, każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej analizy. Jednak uchwała Sądu Najwyższego stanowi ważne wytyczne dla przyszłych spraw frankowych.

Jest to również kolejny dowód na to, jak ważne jest dla kredytobiorców poznanie swoich praw i możliwości. Wiedza ta może być kluczowa nie tylko w kontekście obecnej sytuacji, ale także w przyszłości, kiedy to mogą pojawić się nowe wyzwania i możliwości.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie