Home Wiadomości Rosyjska gospodarka jest silna: dlaczego zachodnie sankcje nie zadziałały?

Rosyjska gospodarka jest silna: dlaczego zachodnie sankcje nie zadziałały?

dodał Bankingo

Pomimo wprowadzenia kolejnych pakietów sankcji przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, mających na celu osłabienie rosyjskiej gospodarki, realia pokazały, że ekonomia tego kraju nie tylko przetrwała, ale również udowodniła swoją zdolność do adaptacji.

Strategie podjęte przez Rosję, mające na celu przeciwdziałanie wpływowi sankcji, pokazują, jak skomplikowanym wyzwaniem jest skuteczne wywieranie presji gospodarczej na kraje posiadające rozbudowane systemy ekonomiczne i polityczne. Rosyjska gospodarka pod przewodnictwem Władimira Putina, który bez przerwy kieruje krajem od 1999 roku, wykazała odporność, stając się kluczowym argumentem na rzecz jego przywództwa. Sukces ten jest jednak złożony i opiera się na wielu czynnikach, w tym na skutecznej adaptacji do nowych warunków gospodarczych, umiejętnym wykorzystaniu zasobów naturalnych kraju oraz wsparciu ze strony sojuszników z Wschodu.

Odporność rosyjskiej gospodarki na sankcje zachodnie niesie ze sobą złożone implikacje, nie tylko dla samej Rosji i jej mieszkańców, lecz również na szerszej arenie międzynarodowej. Rozważając przyszłe perspektywy, nie można jednak ignorować długoterminowych wyzwań, takich jak spadająca demografia, które mogą wpłynąć na potencjał gospodarczy Rosji. W tym artykule postaramy się głębiej zgłębić, dlaczego mimo szerokich działań sankcyjnych, rosyjska gospodarka utrzymuje swoją pozycję i siłę.

Dlaczego zachodnie sankcje nie zdławiły rosyjskiej gospodarki?

Przygotowania Rosji do sankcji

Rosja z dużym wyprzedzeniem przygotowywała się do możliwości nałożenia sankcji, szczególnie po aneksji Krymu w 2014 roku. Świadoma możliwych dalszych konsekwencji ekonomicznych wynikających z pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, Rosja zaczęła adaptować swoją gospodarkę do potencjalnego konfliktu. Poprzez konsolidację rynków finansowych i energetycznych oraz zacieśnienie współpracy z sojusznikami ze Wschodu, takimi jak Chiny, Rosja umocniła swoje pozycje ekonomiczne. Ponadto, okres przejściowy przed pełnym wdrożeniem sankcji UE dotyczących rosyjskiej ropy naftowej dał Rosji cenny czas na dalsze przygotowania.

Dywersyfikacja handlu i sojusznicy na Wschodzie

W odpowiedzi na zachodnie sankcje, Rosja umocniła stosunki handlowe i dyplomatyczne z państwami niezwiązanymi z tzw. Zachodem. Sojusz z krajami takimi jak Chiny, a także utrzymanie dobrych relacji z większością sąsiadujących państw, które były częścią Związku Radzieckiego, umożliwił Rosji nadal handlować z Europą, choć z nieco zmienionymi parametrami. Takie działania sprawiły, że znaczna część skutków sankcji została zneutralizowana przez nowe kierunki eksportu i importu.

Mimo sankcji, Rosja pozostaje jednym z największych eksporterów ropy naftowej na świecie, czerpiąc korzyści z decyzji Arabii Saudyjskiej o ograniczeniu eksportu ropy surowej. Dzięki temu, przy obecnych cenach ropy, budżet Rosji jest w stanie generować wystarczające dochody, aby finansować wydatki socjalne, obronność i inne potrzeby budżetowe przy deficycie mniejszym niż 1% PKB. Deprawacja rubla o 20% względem dolara amerykańskiego w ubiegłym roku dodatkowo zwiększyła przychody z eksportu dla Rosji, ponieważ ceny ropy na rynkach światowych są wyznaczane w dolarach.

Wewnętrzne czynniki wspierające siłę rosyjskiej gospodarki

Inwestycje państwowe i wzrost płac

 

Rosyjski system rządzenia, charakteryzujący się stabilnością, pozwala na znaczne inwestycje państwowe w gospodarkę. Pomimo mobilizacji militarnego i związanej z tym niedoboru siły roboczej, sytuacja na rynku pracy jest korzystna dla Rosjan, dzięki czemu łatwiej jest znaleźć i utrzymać zatrudnienie. Wzrost płac w ciągu ostatniego roku, w tym dla osób zarabiających najmniej, wyniósł średnio 20%, co jest odpowiedzią państwa na wyższą inflację.

Zastąpienie zachodnich produktów rosyjskimi odpowiednikami

Ograniczenia spowodowane zachodnimi sankcjami zostały zniwelowane poprzez zastąpienie popularnych zachodnich produktów ich rosyjskimi odpowiednikami. Rozwój lokalnej produkcji i preferencje konsumenckie skierowane na rodzime marki wspierały dalszą stabilność gospodarczą wewnętrzną.

Pomimo różnorodnych opinii na temat wojny na Ukrainie, większość społeczeństwa rosyjskiego zaakceptowała rządową narrację, a ogłoszenie braku kolejnych mobilizacji uspokoiło wiele obaw. Protesty są zakazane, a głosy dysydenckie są stłumione, co jest elementem utrzymującym społeczną i polityczną stabilność. Takie warunki sprzyjają względnej akceptacji obecnej sytuacji ekonomicznej wśród obywateli.

Wyzwania przyszłościowe dla rosyjskiej gospodarki

a group of people standing next to each other holding signs

Rosyjska gospodarka, mimo obecnego stanu stabilności, stoi przed szeregiem wyzwań, które mogą zadecydować o jej przyszłości. Wśród nich szczególnie istotne są zmienna sytuacja na rynku ropy naftowej oraz demograficzne spadki populacji i siły roboczej. Oba te problemy mogą wpłynąć na zdolność Rosji do utrzymania swojej obecnej pozycji gospodarczej w dłuższej perspektywie.

Zmienna sytuacja na rynku ropy naftowej

Sytuacja na rynku ropy naftowej jest niezmiennie kluczowym czynnikiem wpływającym na rosyjską gospodarkę. Rosja, jako jeden z wiodących na świecie eksporterów ropy, jest w dużym stopniu zależna od globalnych cen tego surowca. Decyzja Arabii Saudyjskiej o zmniejszeniu produkcji ropy w ubiegłym roku tylko sprawiła, że Rosja jako eksporter zyskała na ważności. Jednakże, stabilność ta może okazać się nietrwała w obliczu potencjalnych wahnięć cen ropy i globalnych zmian w polityce energetycznej, zwłaszcza ze wzrostem zainteresowania odnawialnymi źródłami energii.

W dodatku, choć rosyjski budżet czerpie znaczne dochody z opodatkowania ropy, przy obecnych cenach ropy powyżej 80 dolarów za baryłkę, możliwe zawirowania cenowe mogą wymusić ograniczenia wydatków lub zmusić do zaciągnięcia kredytów, co jest trudniejsze ze względu na sankcje. Wykorzystywanie rezerw finansowych może stanowić krótkotrwałe rozwiązanie, lecz nie będzie trwałym źródłem finansowania w perspektywie długoterminowej.

Spadająca populacja i siła robocza

Demograficzne wyzwania, przed którymi stoi Rosja, są jeszcze większym zagrożeniem dla jej przyszłego rozwoju gospodarczego. Spadek populacji jest problemem, przed którym stają liczne kraje, lecz w przypadku Rosji sytuacja jest szczególnie problematyczna ze względu na dodatkową presję wywieraną przez utrzymywanie dużej aktywności militarnej oraz mobilną siłę roboczą. Szacuje się, że przed rokiem 2030 sytuacja demograficzna stanie się jeszcze bardziej paląca, a zmniejszająca się liczba siły roboczej może wpłynąć na zdolność Rosji do utrzymania stabilnego wzrostu gospodarczego.

Mobilizacja wojskowa i wsparcie dla rodzin żołnierzy pomimo początkowego przekonania o stabilizacji społecznej, doprowadziły do niedoboru siły roboczej, co paradoksalnie zwiększa szanse na znalezienie i utrzymanie pracy, lecz jednocześnie podkreśla problemy strukturalne w rosyjskiej gospodarce. Wzrost płac, spowodowany iniekcją gotówki przez państwo, był krótkoterminowym rozwiązaniem, które nie rozwiąże długoterminowych problemów związanych ze spadkiem populacji.

Wobec powyższych wyzwań, przyszłość rosyjskiej gospodarki wygląda na niepewną. Rozwiązania tych problemów wymagają zarówno strategicznego planowania, jak i gotowości do adaptacji do szybko zmieniającego się globalnego krajobrazu gospodarczego. Pomimo obecnej pozycji siły, Rosja musi stawić czoła tym wyzwaniom, aby utrzymać stabilność ekonomiczną i społeczną w dłuższej perspektywie.

Podsumowanie

Gospodarka Rosji wykazała niezwykłą odporność w obliczu zachodnich sankcji, stanowiąc kluczowy czynnik przyczyniający się do stabilizacji władzy prezydenckiej Władimira Putina. Skuteczność rosyjskiej ekonomii w pomimo sankcji wynika z kilku czynników.

Przede wszystkim, przygotowania do przejścia na gospodarkę wojenną i dywersyfikacja handlu na wschód, w szczególności z Chinami, pozwoliły Rosji na zminimalizowanie wpływu sankcji. Partnerstwa z innymi państwami, w tym z byłymi republikami Związku Radzieckiego, umożliwiły kontynuację handlu, choć wymagało to pewnych dostosowań.

Dodatkowo, rosyjska gospodarka mocno opiera się na eksporcie ropy, a decyzja Arabii Saudyjskiej o ograniczeniu wydobycia ropy naftowej jeszcze bardziej umocniła pozycję Rosji jako jednego z głównych eksporterów. Spadek wartości rubla w stosunku do dolara amerykańskiego dodatkowo zwiększył wartość dochodów z eksportu ropy, które są kluczowe dla finansowania zarówno wydatków socjalnych, jak i obronnych.

W sferze społecznej, mimo wzrostu inflacji, gwałtowny wzrost płac i wsparcie dla rodzin zaangażowanych w konflikt zbrojny podniosły ogólny poziom życia i stabilność, co z kolei przyczyniło się do odczuwania przez obywateli stabilności i pewności siebie. Zastąpienie zachodnich produktów rosyjskimi odpowiednikami zniwelowało skutki sankcyjnych niedoborów, utrzymując wysoki poziom konsumpcji wewnętrznej.

Jednak istnieją obawy dotyczące trwałości obecnej sytuacji gospodarczej. W przyszłości Rosja może stanąć przed wyzwaniami związanymi z wahaniami na rynku ropy naftowej oraz długoterminowym spadkiem demograficznym, który może osłabić siłę roboczą i potencjał gospodarczy kraju. Mimo to, w obecnym momencie gospodarka rosyjska wydaje się być odporna na sankcje, co stanowi znaczące osiągnięcie administracji Putina na arenie międzynarodowej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie