Home Wiadomości Gdzie w Europie rynek nieruchomości ożywi się w 2024 roku?

Gdzie w Europie rynek nieruchomości ożywi się w 2024 roku?

dodał Bankingo

Prognozy dotyczące europejskiego rynku nieruchomości na 2024 rok wyglądają obiecująco, zwłaszcza w obliczu technologicznego postępu, takiego jak rozwój sztucznej inteligencji (AI), oraz solidnego wzrostu w sektorze turystycznym. Te czynniki mogą napędzać komercyjny rynek nieruchomości w Europie w następnym roku. Mimo to, rynek mieszkaniowy wciąż boryka się z trudnościami, a rynek wynajmu przeżywa rozkwit. Inwestycje w europejskie nieruchomości znajdują się na najniższym poziomie od dekady, ale wiele prognoz przewiduje, że 2024 rok może odwrócić ten trend, głównie dzięki potencjalnym obniżkom stóp procentowych.

Potrzeby rynku nieruchomości

Wydaje się, że sektor nieruchomości w Europie jest bliski „powrotu na solidny grunt”, zwłaszcza że oczekuje się, iż główne wskaźniki inflacji będą nadal spadać, podczas gdy czynniki napędzające popyt na nieruchomości, takie jak zatrudnienie i wydatki konsumenckie, pozostaną silne w 2024 roku.

Przewidywania Deloitte wskazują, że najbliższe 12 do 18 miesięcy będą kluczowe, ponieważ firmy z sektora nieruchomości będą repositionować się w odpowiedzi na zmieniające się warunki i wymagania rynkowe. Na czele działań, jakie muszą podjąć liderzy branży, jest redukcja kosztów i dostosowanie się do regulacji środowiskowych, społecznych i dotyczących zarządzania (ESG), a także modernizacja zdolności technologicznych.

Główne ryzyka dla branży w Europie

Gospodarka strefy euro stoi w obliczu ryzyka recesji, a spowolnienie inflacji może ulec odwróceniu wskutek rosnących cen energii i żywności, wywołanych napięciami geopolitycznymi. Biorąc pod uwagę ten kontekst, niemal połowa liderów branżowych w Europie wymienia ryzyko cybernetyczne jako główne zagrożenie dla wyników finansowych ich firm, tuż obok regionalnej niestabilności politycznej i działań regulacyjnych związanych z klimatem.

Badanie Deloitte pokazuje, że liderzy branży widzą największe możliwości w nieruchomościach związanych z gospodarką cyfrową, takich jak centra danych i wieże telekomunikacyjne. Badania globalnej konsultingowej firmy nieruchomościowej Knight Frank wskazują, że miejsca napędzane innowacjami będą najatrakcyjniejsze w niepewnym środowisku rynkowym. Rosnąca rola technologii, taka jak AI, wiąże się z zapotrzebowaniem na solidną infrastrukturę danych, co według prognoz Knight Franka będzie wiązać się z „stałym wzrostem dostaw centrów danych w Europie, z rocznym wzrostem prawie o 11% aż do 2030 roku, stwarzającym bogate możliwości dla inwestorów”.

Perspektywy europejskiego rynku mieszkaniowego na 2024 rok

Wygląda na to, że rok 2024 obiecuje poprawę dostępności mieszkań, ochłodzenie inflacji, stabilizację zatrudnienia i potencjalnie tańsze hipoteki. Globalna agencja ratingowa Fitch Ratings spodziewa się, że stopy procentowe kredytów hipotecznych ustabilizują się na nieco niższym poziomie niż w 2023 roku.

Jeśli chodzi o wzrost cen, Fitch przewiduje niewielki nominalny wzrost cen lub ich stabilizację w sześciu z siedmiu największych europejskich rynków w swoim najnowszym raporcie Global Housing and Mortgage Outlook. Wyjątkiem jest Francja, gdzie ceny mają spaść od 2% do 4% w 2024 roku, głównie z powodu braku podaży i wysokich stawek hipotecznych utrudniających kupno.

Początek 2024 roku zapowiada się jako potencjalny punkt zwrotny dla europejskiego rynku nieruchomości, który po latach stagnacji wykazuje znaki ożywienia. Z jednej strony, rynek komercyjny – napędzany rosnącym zainteresowaniem sektorami związanymi z technologią i turystyką – zdaje się wracać do formy. Z drugiej strony, rynek mieszkaniowy, choć na różnych etapach odbicia, wciąż zmaga się z wyzwaniami związanymi z dostępnością i stawkami kredytów hipotecznych.

Przyglądając się prognozom na 2024 rok, staje się jasne, że wiele z tych trendów będzie bezpośrednio związanych z działaniami głównych banków centralnych, zmieniającym się krajobrazem technologicznym i nie tylko. W tym kontekście warto przyjrzeć się kluczowym czynnikom wpływającym na ożywienie europejskiego rynku nieruchomości oraz obszarom i sektorom z największym potencjałem wzrostu w nadchodzących latach.

Główne czynniki wpływające na ożywienie rynku nieruchomości w Europie

Znaczenie obniżek stóp procentowych przez ECB i BoE

Rola Europejskiego Banku Centralnego (ECB) oraz Banku Anglii (BoE) w kształtowaniu warunków rynkowych nie może zostać niezauważona. Obniżenie stóp procentowych przez te instytucje ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia kosztów pożyczek, od których w dużym stopniu zależy sektor nieruchomości w Europie.

Inwestorzy z niecierpliwością oczekują na te posunięcia, mając nadzieję, że przyczynią się one do spadku cen kredytów, wzrostu dostępności finansowania i ostatecznie do ożywienia rynku. Oczekuje się, że potencjalne cięcia będą miały bezpośredni wpływ na ekonomiczne ożywienie w wielu europejskich krajach, sprzyjając stabilności i wzrostowi popytu na nieruchomości.

Wpływ technologii i wzrostu w sektorach związanych z turystyką

Rozwój technologii, zwłaszcza w zakresie sztucznej inteligencji (AI), oraz solidny wzrost w sektorach związanych z turystyką, mogą napędzać rynek nieruchomości komercyjnych w Europie. Popyt na nieruchomości do celów turystycznych, jak również na te związane z rosnącym zapotrzebowaniem na infrastrukturę danych – taką jak centra danych i wieże telekomunikacyjne – mają szansę na znaczący wzrost. Innowacje i digitalizacja otwierają nowe kierunki rozwoju dla rynku nieruchomości, który musi odpowiadać na zmieniające się oczekiwania i wymagania rynku, sprzyjając jego długoterminowemu wzrostowi.

Przeciwdziałanie ryzykom: cyberzagrożenia i zmienność polityczna

Pomimo optymistycznych prognoz, rynek nieruchomości w Europie stoi przed szeregiem wyzwań i zagrożeń. Niemal połowa liderów branży w Europie wymienia ryzyko cyberataków jako główne obawy dotyczące finansowego wyniku ich firm. Wydaje się, że coraz większe znaczenie mają także kwestie związane z niestabilnością polityczną oraz zmianami klimatycznymi, które mogą wymagać dalszych działań regulacyjnych.

Takie zagrożenia wymagają odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem, aby zapewnić długoterminową stabilność i wzrost na europejskim rynku nieruchomości. Inwestorzy i zarządcy nieruchomości muszą więc podejmować świadome decyzje, mając na uwadze nie tylko potencjalne korzyści, ale również możliwości przeciwdziałania tym wyzwaniom.

Kluczowe obszary wzrostu na Europejskim rynku nieruchomości

W obliczu ożywienia gospodarczego, europejski rynek nieruchomości zaczyna wykazywać znaki stabilizacji i wzrostu. Trend ten obejmuje kilka kluczowych sektorów, które wykazują obiecujące perspektywy wzrostu.

W sektorze nieruchomości komercyjnych i biurowych następuje przekształcenie spowodowane zmianami w sposobie pracy i technologii. Zainteresowanie inwestycyjne w biura zmniejszyło się w porównaniu z ubiegłym rokiem, co odzwierciedla trwające zmagania firm z oczekiwaniami pracy hybrydowej.

Jednakże, obszar ten nadal przyciąga inwestorów, głównie dzięki technologicznemu postępowi i solidnemu wzrostowi w sektorach związanych z turystyką. Innowacje, takie jak sztuczna inteligencja, prowadzą do wzrostu zapotrzebowania na solidną infrastrukturę danych, co może wygenerować nowe możliwości w sektorze biurowym.

Sektory mieszkaniowy i logistyczny

Sektory mieszkaniowy i logistyczny konsekwentnie wykazują silny popyt w Europie. Dzięki utrzymującemu się wzrostowi płac, który wyprzedza inflację, oraz potencjalnie tańszym kredytom hipotecznym, sektor mieszkaniowy odnotowuje stabilność i nawet umiarkowany wzrost cen w niektórych regionach. Tymczasem sektor logistyczny, głównie dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na dostawy e-commerce i rozwój infrastruktury sieciowej, staje się coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów.

Rozwój centrów danych i infrastruktury telekomunikacyjnej

Wzrost technologii, w tym sztucznej inteligencji, sztucznie generuje popyt na potężną infrastrukturę danych. Oczekuje się, że europejska ilość dostępnych centrów danych wzrośnie stało o prawie 11% rocznie do 2030 roku. Ten postęp prezentuje obfite możliwości dla inwestorów, z centrów danych i masztów telekomunikacyjnych będących uznawane za jedne z największych możliwości w nadchodzących miesiącach.

Specyficzne rynki, na które warto zwrócić uwagę w 2024 roku

Analiza poszczególnych rynków europejskich ujawnia różnorodne perspektywy wzrostu, zależnie od regionu. Oto kilka rynków, które wyróżniają się na tle kontynentu.

Zapowiedzi wzrostu w Niemczech i perspektywy w Danii

Mimo ekonomicznych trudności, Niemcy pozostają największym celem dla międzynarodowego kapitału w kontynentalnej Europie. Dane wskazują na wzrost zainteresowania nieruchomościami biurowymi w Niemczech. Również Dania, z najmocniejszą perspektywą gospodarczą w 2024 roku wśród krajów nordyckich i niższym oprocentowaniem kredytów niż w strefie euro, prezentuje atrakcyjne możliwości, szczególnie w sektorach mieszkaniowym i logistycznym.

Boom inwestycyjny w sektorze hotelarskim w Hiszpanii

Sektor hotelarski w Hiszpanii cieszy się intensywnym zainteresowaniem inwestorów, wspieranym przez dwucyfrowy wzrost ekonomiczny w turystyce. Inwestycje w hiszpański sektor hotelarski już przekroczyły całoroczne sumy ostatnich czterech lat, co pokazuje jego rosnący potencjał.

Prognozy dla rynku mieszkaniowego w różnych krajach Europejskich

Wzrost cen mieszkań w Europie wydaje się być umiarkowany, z oczekiwanymi niewielkimi wzrostami cen w Niemczech, Danii, Hiszpanii i Niderlandach, przy jednoczesnym stabilizowaniu się lub niezmienionym poziomie cen w innych krajach. Na uwagę zasługuje także rynek najmu, który pozostaje silny w obliczu wysokich kosztów zadłużenia, co utrudnia dostępność własności mieszkaniowych.

Europejski rynek nieruchomości prezentuje złożony obraz z różnicami regionalnymi, wymagającym od inwestorów starannej analizy i przemyślanych decyzji zakupowych. Wszystko to w kontekście dynamicznie zmieniającego się środowiska gospodarczego i technologicznego.

Porównanie perspektyw na rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii z resztą Europy

W prognozach dotyczących rynku nieruchomości na rok 2024, Wielka Brytania oraz reszta Europy prezentują różnorodne perspektywy, które mogą wpływać na decyzje inwestycyjne. W Europie, mimo występujących trudności ekonomicznych, takich jak ryzyko recesji czy niepewność związana z polityką pieniężną, pojawiają się oznaki ożywienia sektora nieruchomości. W szczególności, inwestycje w sektorze turystycznym, w takich krajach jak Hiszpania, wykazują pozytywne tendencje wzrostowe. Ponadto, pomimo niedawnego spowolnienia, oczekuje się, że w Niemczech popyt na biura wzrośnie. Dane te kontrastują z sytuacją w Wielkiej Brytanii, gdzie przewiduje się, że ceny domów pozostaną na stałym poziomie, a w niektórych prognozach nawet spadną w 2024 roku.

Ważnym elementem różnicującym sytuację w Wielkiej Brytanii od reszty Europy jest podejście do stóp procentowych. Podczas gdy w całej Europie inwestorzy oczekują na możliwe obniżki stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny (ECB) oraz Bank Anglii (BoE), aby stymulować wzrost gospodarczy i popyt na nieruchomości, w Wielkiej Brytanii utrzymują się obawy o wysokie koszty kredytów hipotecznych.

Perspektywy dla rynku wynajmu w Europie

Wzrost popytu na nieruchomości mieszkaniowe do wynajęcia

Znaczące ograniczenie przystępności cenowej, wynikające z wysokich kosztów zadłużenia, skutkuje wzrostem popytu na nieruchomości mieszkalne przeznaczone na wynajem. W całej Europie, spowodowane to jest także rosnącymi wymaganiami dotyczącymi kontroli najmu (narzucaniem limitów na ceny wynajmu mieszkań) oraz wymaganiami ESG, które mogą wpłynąć na zmniejszenie zysków inwestorów. Mimo tych wyzwań, oczekuje się, że zapotrzebowanie na mieszkania do wynajęcia pozostanie silne, co otwiera możliwości dla sektora wynajmu.

Prognozy dla sektora logistycznego oraz biurowego

Na tle zmieniającego się krajobrazu rynku pracy oraz oczekiwań związanych z pracą hybrydową, sektor biurowy musi się dostosować do nowych realiów. W ostatnim badaniu Deloitte, inwestorzy wykazują zwiększoną ostrożność w zakresie inwestycji w biura, co odzwierciedla dalsze poszukiwanie równowagi pomiędzy pracą zdalną a tradycyjnym biurem. Z drugiej strony, sektory związane z logistyką i mieszkaniami prawdopodobnie będą nadal cieszyć się popytem w całej Europie.

Sektor logistyczny, w szczególności, prezentuje atrakcyjne perspektywy wzrostu. Według badania Knight Frank, wskaźnik rocznego wzrostu liczby centrów danych w Europie może osiągnąć prawie 11% do roku 2030. Taki wzrost jest napędzany rosnącym zapotrzebowaniem na solidną infrastrukturę danych, co jest wyrazem rosnącego zainteresowania nieruchomościami związanymi z cyfrową gospodarką, takimi jak centra danych i wieże komórkowe.

Długoterminowe perspektywy i możliwości inwestycyjne

Europa stoi na progu znaczących zmian na rynku nieruchomości, co otwiera nowe perspektywy dla inwestorów. Rok 2024 jest postrzegany jako moment, w którym rynek może doświadczyć ożywienia, szczególnie w obliczu potencjalnych obniżek stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny i Bank Anglii.

Prognozy wskazują na stabilizację sytuacji gospodarczej, co w połączeniu z solidnym wzrostem w sektorach związanych z turystyką, ma stanowić podstawę do wzrostu na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na różnorodne sektory oraz rynki europejskie, które prezentują różne stopnie atrakcyjności inwestycyjnej.

Atrakcyjność sektora logistycznego i mieszkaniowego

Sektor logistyczny i mieszkaniowy w Europie wydaje się być niezmiennie atrakcyjny dla inwestorów, zwłaszcza w kontekście współczesnych wyzwań, takich jak konieczność dostosowania do oczekiwań związanych z pracą hybrydową oraz rosnącego popytu na mieszkania.

W świetle zmieniających się oczekiwań konsumentów, inwestycje w centra danych i infrastrukturę telekomunikacyjną również prezentują atrakcyjność, napędzane wzrostem technologii, takich jak sztuczna inteligencja. To właśnie innowacja i ewolucja technologiczna mogą stać się kluczem do sukcesu na tym rynku.

Potencjał handlu detalicznego i centrów handlowych w Belgii, Niemczech i Wielkiej Brytanii

Belgia, Niemcy i Wielka Brytania to kraje, w których sektor handlu detalicznego i centrów handlowych może zyskać na atrakcyjności w roku 2024. Pomimo wyzwań gospodarczych, solidny wzrost w sektorze turystycznym, zwłaszcza w Hiszpanii, może mieć pozytywny wpływ na inwestycje w hotelarstwo, co z kolei oddziałuje na sektor detaliczny.

W raportach zauważalny jest wzrost popytu na powierzchnie handlowe, co sugeruje pozytywne perspektywy dla sektora w tych krajach. Niemcy, mimo gospodarczych trudności, nadal są liderem w pozyskiwaniu zagranicznego kapitału w Europie, co może wskazywać na rosnące zainteresowanie inwestorów sektorem handlu detalicznego i centrów handlowych. Dodatkowo, prognozy dla Wielkiej Brytanii sugerują, że rok 2024 będzie korzystny dla inwestycji w nieruchomości komercyjne, co otwiera możliwości w sektorze detalicznym.

Podsumowanie

Rok 2024 zapowiada się jako okres ożywienia dla europejskiego rynku nieruchomości, choć pełen wyzwań związanych z polityką monetarną, niestabilnością geopolityczną, a także zmianą trendów wynikającą z adaptacji do hybrydowego modelu pracy i rosnących oczekiwań wobec technologii. Niemniej jednak, w poszczególnych lokalizacjach dostrzega się wyraźne różnice w perspektywach wzrostu.

– Analizy przewidują, że sektory nieruchomości komercyjnych w Europie zostaną napędzane przez rozwój technologii oraz związany z turystyką wzrost gospodarczy. Szczególną uwagą cieszyć się będą nieruchomości związane z gospodarką cyfrową, takie jak centra danych i wieże komórkowe.

– Pomimo trudności ekonomicznych, Niemcy pozostają głównym celem dla międzynarodowego kapitału w Europie, jednak rosnące koszty długu będą stanowiły wyzwanie. Tymczasem Dania wyróżnia się mocną pozycją ekonomiczną i niższymi stopami procentowymi, co czyni ją atrakcyjną dla inwestorów w sektorze mieszkaniowym i logistycznym.

– Inwestycje w sektor hotelarski, zwłaszcza w Hiszpanii, napędzane wzrostem turystyki, mogą okazać się obiecujące. Z kolei w Wielkiej Brytanii rok 2024 ma być przystępny dla inwestycji w nieruchomości komercyjne, pomimo występujących wyzwań związanych z kosztami kredytów hipotecznych i cenami mieszkań.

Prognozuje się, że w różnych krajach europejskich sektory mieszkaniowe i logistyczne będą kontynuować trend wzrostu zapotrzebowania. Pomimo tego, inwestorzy muszą pozostać czujni na potencjalne ryzyka, w tym cyberzagrożenia, niestabilność polityczną oraz zmiany regulacyjne związane z klimatem.

Po przeanalizowaniu dostępnych danych i prognoz, można stwierdzić, że rynek nieruchomości w Europie w 2024 roku będzie pełen możliwości, ale również i wyzwań. Kluczem do sukcesu będzie skuteczna adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych, z uwzględnieniem innowacji technologicznych, przepisów ESG oraz zmieniających się oczekiwań społecznych. Dla inwestorów gotowych podjąć te wyzwania, rok 2024 może okazać się obiecującym czasem na europejskim rynku nieruchomości.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie