Home Wiadomości Raty kredytów jeszcze mocno urosną w 2022 przez podwyżki stóp procentowych

Raty kredytów jeszcze mocno urosną w 2022 przez podwyżki stóp procentowych

dodał Andrzej Kozlowski

Seria podwyżek stóp procentowych dokonywana przez Narodowy Bank Polski w 2022 roku przyzwyczaiła nas do ciągłych podwyżek rat kredytów. Okres wakacyjny dał wszystkim odetchnąć, lecz wrześniowa podwyżka stóp procentowych przez NBP zaowocuje ponownymi zmianami na rynku kredytów i wpłynie znacząco na sytuację finansową wszystkich Polaków. Wrześniowa zmiana referencyjnej stopy procentowej o 25 pkt. do 6,75% powoduje, że wzrośnie również stopa lombardowa do 7.27%, depozytowa do 6.25%, redyskonta weksli do 6,8% i dyskontowa weksli do 6,85%. W sumie na przestrzeni ostatniego roku, od października 2021 roku, Narodowy Bank Polski podniósł stopy procentowe łącznie o 715 punktów bazowych. Taka polityka pieniężna jest najagresywniejsza w obecnym stuleciu. Koszty pieniądza jakie proponuje bank centralny są najwyższe od 2003 roku.

Stała tendencja wzrostowa zaowocowała wzrostem w czerwcu 2022 roku wskaźnika WIBOR 3M, który przebił 7 procent i utrzymuje się cały czas na poziomie powyżej tej granicy. We wrześniu 2022 roku wskaźniki z rynku międzybankowego ponownie rozpoczęły powolny wzrost.

Eksperci spierają się co do ewentualnego zakończenia cyklu podwyżek lub kontynuacji wzrostowego kursu. Ich ocena i notowania kontraktów FRA (Forward Rate Agreement) wskazują, że za trzy miesiące WIBOR 3M może się znaleźć na poziomie około 7,5 procenta.

Zwiększą się koszty kredytów i pożyczek.

Zmiana stopy referencyjnej jakiej dokonał Narodowy Bank Polski wpłynie bezpośrednio na koszt wielu produktów finansowych na rynku. Niektóre z tych produktów są wprost powiązane ze stawką WIBOR. Zgodnie z zawieranymi umowami każdy wzrost WIBOR, a ten rośnie na skutek podniesienia stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski, powoduje wzrost kosztów produktów finansowych. Tego typu zapisy umowne są często zawierane przy produktach kierowanych do przedsiębiorców – np. przy leasingach.

Zmiany nastąpią także we wszelkich produktach finansowych zawieranych w oparciu o zmienną stopę procentową. Są to kredyty, pożyczki, limity kredytowe w rachunkach bankowych a także oprocentowanie kart kredytowych.

Sytuacja osób posiadających obciążenia długoterminowe.

Zmiany jakie zachodzą bezpośrednio przełożą się na wyraźnie odczuwalne dla kredytobiorców zmiany wysokości rat. Szczególnie bolesne może być to dla kredytobiorców spłacających długoterminowe kredyty hipoteczne.

Dla zobrazowania sytuacji kredytobiorców, którzy zaciągnęli 25-letni kredyt z 2 punktową marżą pokazujemy w poniższej tabeli aktualne dane i symulacje rat kredytu przy założeniu prognozy wzrostu WIBOR 3M do 7,41 procenta oraz 8 procent.

Kwota kredytu Rata kredytu

wrzesień 2021 r.

Rata kredytu

początek września 2022 r.

Rata kredytu prognoza koniec

września 2022r

Rata kredytu prognoza
WIBOR 3M   0,21 proc.   7,16 proc.   ————-   ————
WIBOR 3M prognoza   ————   ————   7,41 proc.   8,00 proc.
200 000 zł  868 zł  1 700 zł  1 735 zł  1 817 zł
300 000 zł  1 302 zł  2 551 zł  2 602 zł  2 726 zł
400 000 zł  1 737 zł  3 401 zł  3 470 zł  3 635 zł
500 000 zł  2 171 zł  4 676 zł  4 337 zł  4 544 zł
600 000 zł  2 605 zł  5 101 zł  5 205 zł  5 452 zł
700 000 zł  3 039 zł  5 951 zł  6 072 zł  6 361 zł
800 000 zł  3 473 zł  6 801 zł  6 940 zł  7 270 zł
900 000 zł  3 907 zł  7 652 zł  7 807 zł  8 178 zł
1 000 000 zł 4 342 zł  8 502 zł  8 674 zł  9 087 zł

 

Wskazane wyliczenia jasno pokazują sytuację na rynku kredytów. Porównywane rok do roku raty kredytów w stanu na wrzesień 2021 roku i prognozowane na koniec września 2022 roku przy stawce WIBOR 3M 7,41 procenta podwoiły się dla każdej wyliczonej kwoty. Tak ogromne obciążenia jakie w przeciągu roku stały się udziałem tysięcy gospodarstw domowych nie pozostaną bez wpływu na domowe budżety i możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Co wpływa na decyzje o zmianie stóp procentowych zdaniem Rady Polityki Pieniężnej.

Uzasadniając podwyżki stóp procentowych Rada Polityki Pieniężnej wskazuje na rosnącą w większości światowych gospodarek, inflację, prognozowane spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego i braki materiałowe dające się zauważyć szczególnie w sektorze energetycznym. Jednocześnie Rada Polityki Pieniężnej wskazuje na mechanizm, który determinuje te zmiany.

Agresja zbrojna na Ukrainę i związane z nią zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży towarów i energii, wzrost światowych cen surowców energetycznych oraz płodów rolnych, prognozowane obniżenie dynamiki produktu krajowego brutto. To wszystko przekłada się na wzrost inflacji, która na koniec sierpnia według danych Głównego Urzędu Statystycznego wyniosłą 16,1 procenta.

Dostrzeżone zostały przez Radę Polityki Pieniężnej narzędzia skutkujące ograniczeniem inflacji. Należy do nich tzw. „Tarcza antyinflacyjna” obniżająca część stawek podatkowych. Za sprzyjające obniżaniu inflacji byłoby umocnienie złotego „które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki”

Kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zaplanowano na 5 października 2022 roku. Nie wykluczone, że będzie ono skutkowało kolejną podwyżką stóp procentowych i pogorszeniem sytuacji kredytobiorców.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie