Home Wiadomości Raiffeisen Bank wprowadza powszechny program ugód dla Frankowiczów

Raiffeisen Bank wprowadza powszechny program ugód dla Frankowiczów

dodał Bankingo

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce ogłosił wprowadzenie swojego nowego systemowego programu ugód dotyczącego kredytów udzielonych we franku szwajcarskim. Bank proponuje przekształcenie tych kredytów na złotówkowe, co oznacza, że będą one rozliczane na takich samych warunkach, jakby były oferowane w polskiej walucie od samego początku. Propozycja ta skierowana jest do klientów indywidualnych, którzy wciąż spłacają swoje kredyty we frankach szwajcarskich.

Pilotażowy program rozliczeń kredytów walutowych

Raiffeisen Bank International AG rozpoczął pilotażowy program rozliczeń kredytów walutowych w czerwcu 2023 roku. Ten program przekształcony został teraz w pełnoprawny systemowy program ugód. Celem tego programu jest przekształcenie kredytów we franku szwajcarskim (indeksowanych i denominowanych) na kredyty w złotówkach. Cały proces ugody z klientem jest prowadzony przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego, Raiffeisen Bank proponuje przekształcenie kredytów z CHF na PLN, co oznacza rozliczenie ich na takich samych warunkach, jakby były oferowane od samego początku w polskiej walucie. Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stałej marży i zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M, uwzględniając dotychczasowe wpłaty kredytobiorców.

Trzy warianty dla klientów

Po przekształceniu kredytów z CHF na PLN, klienci Raiffeisen Banku będą mieli do wyboru trzy warianty kontynuacji spłaty kredytu:

  1. Kredyt zmienny – kontynuacja kredytu w złotówkach opartego na zmiennej stawce referencyjnej WIBOR 3M oraz stałej marży, zachowując dotychczasowy okres kredytowania.
  2. Kredyt z okresowo stałą stopą procentową – kontynuacja kredytu w złotówkach opartego na okresowo stałej stopie procentowej (np. 5-letnia okresowo stała stopa bazowa + stała marża), zachowując dotychczasowy okres kredytowania.
  3. Całkowita spłata kredytu – możliwość jednorazowej całkowitej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.

Proces zawarcia ugody

Proces zawarcia ugody między Raiffeisen Bankiem a klientem jest prowadzony przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. W trakcie tego procesu, mediator z listy dostępnej na stronie KNF wspiera klienta w negocjacjach. Cały proces mediacji odbywa się online oraz poprzez kontakt telefoniczny. Wszelkie dokumenty niezbędne na poszczególnych etapach mediacji są przesyłane kredytobiorcom elektronicznie, w tym również przez bankowość internetową.

Podsumowanie

Przekształcenie kredytów we franku szwajcarskim na kredyty w złotówkach to innowacyjna propozycja Raiffeisen Banku. Dzięki temu programowi, klienci mają możliwość rozliczenia swoich kredytów na takich samych warunkach, jakby były one oferowane od samego początku w polskiej walucie. Trzy warianty kontynuacji spłaty kredytu dają klientom elastyczność i możliwość wyboru najbardziej korzystnej opcji. Przebieg całego procesu ugody jest transparentny i odbywa się przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki mediatorom, klienci mogą liczyć na wsparcie i profesjonalną pomoc w negocjacjach.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie