Home Bez kategorii Czy opłaca się zawierać ugody z bankiem w 2024 roku?

Czy opłaca się zawierać ugody z bankiem w 2024 roku?

dodał Bankingo

W ciągu ostatnich dwóch lat, wiele banków proponowało ugody kredytobiorcom związane z kredytami we frankach szwajcarskich. Jednak opłacalność takich rozwiązań systematycznie spadała, a coraz mniej osób decydowało się na takie ugody. W 2024 roku można spodziewać się jeszcze większego spadku popularności ugód. W tym artykule przedstawimy pięć powodów, dla których w 2024 roku ugody z bankami nie będą miały już żadnego sensu.

Powód nr 1 – Słabnąca racja bytu ugód proponowanych przez banki

Ugody proponowane przez banki stopniowo traciły rację bytu, a po grudniowych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nawet najbardziej atrakcyjne propozycje banków nie mają już żadnego sensu. Wyroki TSUE, takie jak C-140/22 z 7 grudnia oraz C-28/22 z 14 grudnia, wraz z postanowieniem z 11 grudnia do sprawy C-756/22, gwarantują kredytobiorcom większe korzyści finansowe z unieważnienia umowy w sądzie. Kredytobiorcy odzyskują prawo do odsetek za opóźnienie za cały czas trwania sporu, co stanowi istotną korzyść finansową.

Powód nr 2 – Konieczność oddania części salda zadłużenia i spłaty wysokich rat

Ugodę z bankiem często wiąże się z koniecznością oddania bankowi części salda zadłużenia, które zostało skumulowane na skutek stosowania niedozwolonych postanowień umowy. Dodatkowo, kredytobiorca musi spłacać przez kilkanaście lat wysokie raty. W przypadku unieważnienia wadliwej umowy kredytowej w sądzie, Frankowicz zyskuje darmowy kredyt, nie musi płacić bankowi odsetek kapitałowych, wynagrodzenia za kapitał ani waloryzacji. Dodatkowo, sąd może zasądzić na jego rzecz zwrot kosztów procesu za dwie instancje sądowe oraz odsetki za opóźnienie za cały czas trwania sporu.

Powód nr 3 – Przyspieszenie procesu sądowego

Po grudniowych wyrokach TSUE można oczekiwać przyspieszenia procesowania spraw w sądach oraz ułatwienia rozliczeń. Wyroki TSUE wyjaśniły wiele wątpliwości dotyczących sposobu rozliczenia się kredytobiorcy z bankiem po wyroku unieważniającym umowę. Sądy powinny teraz łatwiej i szybciej wydawać rozstrzygnięcia oraz uwzględniać odsetki za opóźnienie od daty przedsądowego wezwania do zapłaty lub doręczenia bankowi pozwu. Przyspieszenie procesów sądowych sprawi, że ugody staną się jeszcze mniej atrakcyjne w porównaniu do rozwiązania sporu w sądzie.

Powód nr 4 – Zawieszenie spłaty rat przez sądy

Sądy coraz częściej decydują o zawieszeniu spłaty rat przez Frankowiczów na czas trwania procesu. Zgodnie z wyrokiem TSUE do sprawy C-287/22, polskie sądy powinny udzielać kredytobiorcom takiej formy zabezpieczenia, jeśli jest to konieczne do zapewnienia pełnej skuteczności przyszłego orzeczenia. To oznacza, że Frankowiczom będzie łatwiej pozbyć się wysokich rat kredytu już na wczesnym etapie procesu sądowego.

Powód nr 5 – Możliwość otrzymania mieszkania za darmo

Po wyroku TSUE do sprawy C-28/22, istnieje możliwość, że niektórzy Frankowicze otrzymają mieszkania za darmo. Trybunał wypowiedział się w przedmiocie przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału wypłaconego w ramach nieważnej umowy. Termin przedawnienia roszczeń banków nie może zacząć biec później niż termin przedawnienia roszczeń konsumentów. Oznacza to, że banki mogą stracić prawo do żądania zwrotu kapitału, jeśli nie zadbają o jego zwrot w wyznaczonym terminie. Ta możliwość daje Frankowiczom szansę na otrzymanie mieszkania bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Podsumowanie

W 2024 roku zawieranie ugód z bankami staje się coraz mniej opłacalne dla Frankowiczów. Wyroki TSUE, przyspieszenie procesów sądowych, zawieszenie spłaty rat oraz możliwość otrzymania mieszkania za darmo to tylko niektóre z powodów, dla których ugody nie będą miały już żadnego sensu. Kredytobiorcy mają coraz większe szanse na odzyskanie większej ilości pieniędzy w procesach sądowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie