Home Wiadomości Przełom w sektorze bankowym: KNF stawia wymóg emisji listów zastawnych przez banki

Przełom w sektorze bankowym: KNF stawia wymóg emisji listów zastawnych przez banki

dodał Bankingo

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ma plany, które mogą przynieść rewolucję w zarządzaniu ryzykiem przez polskie banki. Chodzi o nowy wymóg emisji listów zastawnych, które mają pokrywać część wartości udzielonych kredytów hipotecznych. Te zmiany mogą oznaczać dla banków konieczność emisji dłużnych papierów wartościowych na kwoty od 14,5 mld zł do 137 mld zł, w zależności od wariantu.

Zmiana struktury finansowania kredytów hipotecznych

KNF podkreśla, że polskie banki muszą zwrócić większą uwagę na zarządzanie ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem płynności. W tym kontekście, listy zastawne hipoteczne mogą być idealnym rozwiązaniem, łącząc w sobie zdolność dopasowania wrażliwości na ryzyko stopy procentowej pasywów i aktywów banków oraz zmniejszania ryzyka płynności.

W tym celu, KNF planuje wprowadzić nowy wskaźnik finansowania długoterminowego (WFD) dla banków. Trzy poziomy tego wskaźnika, które zostały zaproponowane to: 20% (wariant łagodny), 40% (wariant umiarkowany) oraz 60% (wariant restrykcyjny). Wszystko wskazuje na to, że wprowadzenie tego wskaźnika zwiększy podaż tych instrumentów finansowych na rynku.

Wyzwania i perspektywy dla banków

Wprowadzenie nowego wymogu finansowania długoterminowego kredytów mieszkaniowych ma na celu poprawę jakości zarządzania ryzykiem w bankach. Niemniej jednak, może to stanowić wyzwanie dla słabszych instytucji. Wejście banków w większym stopniu na rynek papierów dłużnych kosztem, na przykład, gwarantowanych depozytów, może prowadzić do wzrostu kosztów finansowania. Z drugiej strony, pozwoli to obniżyć koszty hedgingu z wykorzystaniem derywatów.

Według KNF, kluczowe będzie zapewnienie, aby zwiększona podaż listów zastawnych została zaabsorbowana głównie przez rynek krajowy. W tym celu, konieczne będzie zaangażowanie podmiotów, które już inwestują w listy zastawne, takich jak banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, a także przyciągnięcie nowych podmiotów.

Nowe możliwości dla inwestorów i stabilizacja rynku

Obecnie, kredyty mieszkaniowe na długoterminowe są głównie finansowane przez krótkoterminowe depozyty. Listy zastawne stanowią niewielką część finansowania kredytów hipotecznych – ich łączny wolumen na koniec 2022 roku wyniósł 21 mld zł, co stanowiło 4,73 proc. portfela kredytów na nieruchomości mieszkalne.

To może się zmienić, gdy KNF zrealizuje swoje plany. Jednym z pomysłów, które mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania listami zastawnymi jest oferta detalicznych listów zastawnych na elektronicznej platformie prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Przyszłość sektora bankowego w Polsce

Przekształcenie w sektorze bankowym, które proponuje KNF, może być kluczowe dla przyszłości zarządzania ryzykiem przez banki w Polsce. Wprowadzenie listów zastawnych jako ważnego elementu finansowania kredytów hipotecznych będzie stanowiło wyzwanie dla instytucji finansowych, ale może też przynieść korzyści, takie jak większa stabilność i zrównoważone zarządzanie ryzykiem.

Jak zawsze, kluczem do sukcesu będzie odpowiednie zarządzanie tym procesem. Banki, które będą w stanie szybko dostosować się do nowych wymogów i skutecznie wykorzystać nowe możliwości, mogą skorzystać na tych zmianach. Wszyscy czekamy z niecierpliwością na rozwój tych wydarzeń i na to, jak te zmiany wpłyną na krajobraz finansowy Polski.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie