Home Wiadomości Nowe Regulacje Kryptowalut w UE: Co to Oznacza dla Inwestorów na Całym Świecie?

Nowe Regulacje Kryptowalut w UE: Co to Oznacza dla Inwestorów na Całym Świecie?

dodał Bankingo

Unia Europejska jest na czele globalnych regulacji dotyczących kryptoaktywów, stawiając inne kraje, takie jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, w sytuacji konieczności nadrobienia zaległości. Regulacje te, będące pierwszym na świecie kompleksowym zestawem zasad dotyczących kryptoaktywów, zostały zatwierdzone w trakcie spotkania ministrów finansów UE w Brukseli.

Szczegóły Nowych Regulacji UE dla Kryptowalut

Nowe zasady, które zostały omówione z Parlamentem Europejskim i zatwierdzone przez niego w kwietniu, mają być wprowadzone od 2024 roku. Te regulacje stają się coraz pilniejsze dla organów regulacyjnych po załamaniu się giełdy kryptoaktywów FTX.

Nowe zasady mają na celu lepszą ochronę Europejczyków, którzy zainwestowali w te aktywa, oraz zapobieganie wykorzystywaniu branży kryptowalut do celów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Firmy, które chcą emitować, handlować i zabezpieczać kryptoaktywa, tokeny i stablecoiny na terenie 27 krajów UE, będą musiały uzyskać licencję.

Środki przeciwdziałania uchylaniu się od podatków i praniu pieniędzy

Ministrowie podjęli kroki w celu zwalczania uchylania się od podatków i wykorzystywania transferów kryptoaktywów do prania pieniędzy, poprzez ułatwienie śledzenia transakcji. Zgadzali się na wymóg, aby od stycznia 2026 roku dostawcy usług uzyskiwali nazwiska nadawców i beneficjentów kryptoaktywów, bez względu na kwotę przekazywaną.

Firmy kryptograficzne twierdzą, że potrzebują pewności co do regulacji, co wywiera presję na kraje, aby skopiowały przepisy UE, oraz na organy regulacyjne, aby opracowały globalne normy dla działalności transgranicznej. Wielka Brytania zaproponowała stopniowe podejście, zaczynając od stablecoinów i rozszerzając na niezabezpieczone kryptoaktywa później, ale nie ma jeszcze konkretnego harmonogramu. W Stanach Zjednoczonych priorytetem jest aktualnie wykorzystanie istniejących przepisów dotyczących papierów wartościowych do działań egzekucyjnych w sektorze kryptowalut, podczas gdy decyduje się, czy wprowadzić specjalne nowe reguły i kto miałby je stosować. Wiele federalnych i stanowych władz w Stanach Zjednoczonych próbuje obecnie ustalić, jaką rolę mogłyby odegrać w nadzorze nad sektorem krypto. Komisarz amerykańskiego regulatora CFTC przyznał niedawno, że w tej sprawie istnieje pewne zamieszanie.

UE jako pionier w regulacjach kryptowalut

W miarę jak technologia blockchain i kryptoaktywa stają się coraz bardziej popularne, kraje na całym świecie muszą zacząć dostosowywać swoje prawo do nowych realiów. Unia Europejska jest jednym z pierwszych graczy na globalnym rynku, który podejmuje decyzyjne kroki w tym kierunku.

Zaakceptowanie kompleksowego zestawu zasad dotyczących kryptoaktywów przez UE stawia ją na czele globalnej regulacji w tym obszarze. Te zmiany nie tylko zwiększają bezpieczeństwo inwestorów, ale również przyczyniają się do zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Jednak mimo że UE wytycza drogę, inne kraje, w tym Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, mogą nadal wpływać na kształt przyszłych regulacji na arenie międzynarodowej. Biorąc pod uwagę rosnącą rolę kryptowalut w globalnej gospodarce, kluczowe znaczenie będzie miało skoordynowane podejście do regulacji na poziomie międzynarodowym.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie