Home Wiadomości Prognoza ceny mieszkań wrosną o 10-15% do końca 2024 roku!

Prognoza ceny mieszkań wrosną o 10-15% do końca 2024 roku!

dodał Bankingo

W ostatnich latach rynek nieruchomości w Polsce rozwijał się dynamicznie, a ceny mieszkań rosły w szybkim tempie. Według analityków PKO BP, trend ten będzie kontynuowany w najbliższych latach, a ceny mieszkań mogą wzrosnąć o 10-15 proc. rocznie do końca I połowy 2024 roku. Ta prognoza budzi zarówno entuzjazm, jak i obawy wśród kupujących i inwestorów.

Wzrost cen mieszkań – prognozy analityków PKO BP

Zespół analiz nieruchomości w PKO BP przewiduje, że w perspektywie roku, czyli od II połowy bieżącego roku do I połowy przyszłego roku, średnie ceny transakcyjne mieszkań wzrosną o 10-15 proc. istnieje kilka czynników, które wpływają na ten trend wzrostowy.

Czynniki wpływające na wzrost cen

Jednym z głównych czynników wpływających na wzrost cen mieszkań jest ostatnia obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) oraz zapowiedź kontynuacji cyklu obniżek. Obniżka stóp procentowych ma na celu pobudzenie popytu kredytowego i inwestycyjnego, co z kolei prowadzi do wzrostu cen mieszkań.

Odbudowa popytu kredytowego, który był odłożony w okresie zaostrzonych regulacji ostrożnościowych, również przyczynia się do wzrostu cen. Program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” stwarza korzystne warunki dla osób chcących wziąć kredyt na zakup mieszkania, co zwiększa popyt i podnosi ceny.

Spadek realnych cen mieszkań jest również czynnikiem wpływającym na wzrost cen. Poprawa relacji dochodów do cen mieszkań sprawia, że nieruchomości stają się bardziej dostępne dla większej liczby osób, co z kolei zwiększa popyt i podnosi ceny.

Popyt inwestycyjny oraz kurcząca się oferta mieszkań wpływają również na wzrost cen. Rosnąca liczba inwestorów, którzy widzą potencjał w sektorze nieruchomości, powoduje wzrost popytu i cen. Jednocześnie, ograniczona dostępność mieszkań na rynku powoduje, że ceny są wyższe.

Czynniki hamujące wzrost cen

Mimo pozytywnych prognoz, istnieją również czynniki, które mogą hamować wzrost cen mieszkań. Przede wszystkim, możliwy spadek dostępności mieszkań może wpłynąć negatywnie na wzrost cen. Jeśli wzrost płac będzie niższy niż wzrost cen mieszkań, to może ograniczyć liczba osób, które będą w stanie kupić nieruchomość.

Stabilizacja stawek za wynajem mieszkań również może osłabić motywację do zakupu inwestycyjnego. Jeśli wynajem mieszkania jest tańszy i bardziej opłacalny niż zakup, to inwestorzy mogą zdecydować się na wynajem zamiast zakupu, co może wpłynąć na popyt i ceny.

Perspektywa demograficzna

Analitycy PKO BP zwracają również uwagę na perspektywę demograficzną i jej wpływ na rynek nieruchomości. Mimo prognozowanego spadku liczby ludności w Polsce, popyt na nowe mieszkania utrzyma się na wysokim poziomie. Powody tego zjawiska to utrzymujący się popyt na pierwsze mieszkanie, potrzeba wymiany zdekapitalizowanego zasobu mieszkaniowego, kontynuacja suburbanizacji oraz rosnące aspiracje mieszkaniowe.

Polska jest również nadal krajem imigracyjnym, co wpływa na popyt na mieszkania. Osoby przybywające do Polski w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia również generują popyt na mieszkania, co z kolei wpływa na podaż i ceny.

Podsumowanie

Prognozy analityków PKO BP wskazują na wzrost cen mieszkań w Polsce w najbliższych latach. Czynniki takie jak obniżka stóp procentowych, odbudowa popytu kredytowego, spadek realnych cen mieszkań, popyt inwestycyjny oraz kurcząca się oferta mieszkań przyczyniają się do tego wzrostu. Jednocześnie, możliwy spadek dostępności mieszkań oraz stabilizacja stawek za wynajem mogą hamować wzrost cen. Perspektywa demograficzna, w tym utrzymujący się popyt na pierwsze mieszkanie i napływ imigrantów, również wpływa na rynek nieruchomości. Przyszłość rynku nieruchomości w Polsce wydaje się obiecująca, ale jednocześnie wymaga ostrożności i analizy indywidualnej sytuacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie