Home Wiadomości Poznań w czołówce miast z najwięcej pozwów frankowych – kredytobiorcy wygrywają z bankami

Poznań w czołówce miast z najwięcej pozwów frankowych – kredytobiorcy wygrywają z bankami

dodał Andrzej Kozlowski

Poznań dołącza do Warszawy i Gdańska w gronie miast, w których kredytobiorcy składają najwięcej pozwów przeciwko bankom związanych z wadliwymi klauzulami w umowach kredytów frankowych. Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego zwiększają zainteresowanie pozywaniem banków w Poznaniu, gdzie sądy orzekają szybciej niż w innych miastach.

Statystyki za 2022 rok pokazują, że frankowicze wygrywają niemal 99% sporów w sądach II instancji. Sektor bankowy musi pogodzić się ze skalą porażek, co wpływa na jego stabilność. Liczba prawomocnie rozstrzygniętych spraw wzrosła czterokrotnie w porównaniu do 2021 roku. Wyniki te napawają optymizmem kredytobiorców wahających się przed zdecydowaniem się na drogę sądową.

Poznań przyciąga kredytobiorców z całego kraju, którzy chcą zakwestionować swoje umowy kredytowe. Sądy Okręgowy i Apelacyjny w Poznaniu radzą sobie z tym wzrostem ilości spraw, rozpatrując je nawet dwa razy szybciej niż w innych miastach. Przeciętna długość postępowania w obu instancjach wynosi 3 lata od momentu zainicjowania sporu. Wydajność tych sądów przyczynia się do zadowolenia kredytobiorców, którzy korzystają z usług doświadczonych adwokatów i radców prawnych.

W Poznaniu klienci banków składają pozwy w coraz większej liczbie, co świadczy o ogólnym zainteresowaniu rozwiązywaniem problemów związanych z kredytami frankowymi drogą sądową. W pierwszym kwartale 2022 roku złożono 952 nowe pozwy, co oznacza wzrost o niemal 9% w porównaniu z 2021 rokiem. Wzrost ten może być jeszcze większy w 2023 roku.

Kredytobiorcy w Poznaniu, którzy decydują się na podjęcie sporu sądowego, mogą liczyć na korzystne wyroki i prawomocne unieważnienie umów kredytowych. W przypadkach, gdy spór prowadzony jest przez doświadczonego pełnomocnika prawnego, proces może trwać nawet krócej niż przeciętnie 3 lata, co stanowi dodatkowy atut dla kredytobiorców.

Wzrost liczby pozwów frankowych w Poznaniu przyciąga uwagę mediów oraz wpływa na świadomość społeczną w zakresie problematyki kredytów frankowych. Specjaliści oraz eksperci prawni wskazują na kluczowe aspekty, które wpłynęły na popularność Poznania jako miejsca składania pozwów:

  1. Decyzja TSUE w sprawie C-520/21: Zdaniem wielu ekspertów prawnych, ta decyzja będzie prokonsumencka i może zachęcić kredytobiorców do kwestionowania swoich umów, mając świadomość przewidywalności prawa.
  2. Wprowadzenie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego: Zmiana właściwości miejscowej sądów w sprawach o franki od 15 kwietnia wpłynęła na wybór Poznania jako miejsca składania pozwów przeciwko bankom.
  3. Szybkość orzekania w poznańskich sądach: Sądy Okręgowy i Apelacyjny w Poznaniu orzekają szybciej niż w innych miastach, co sprawia, że kredytobiorcy mogą liczyć na szybsze rozpatrzenie swoich spraw. Tempo orzecznicze poznańskich sędziów jest znacznie wyższe niż w innych miastach, co przyciąga uwagę kredytobiorców.
  4. Wzrost świadomości społecznej: Większa liczba pozytywnych wyroków na korzyść frankowiczów wpływa na wzrost świadomości społecznej wśród kredytobiorców, którzy coraz częściej decydują się na drogę sądową.

W obliczu tych czynników, Poznań staje się jednym z ważniejszych ośrodków rozstrzygania sporów dotyczących kredytów frankowych. Coraz więcej kredytobiorców z całego kraju decyduje się na podjęcie walki z bankami właśnie w stolicy Wielkopolski.

Taka sytuacja może skłonić sektor bankowy do poszukiwania nowych rozwiązań oraz zwiększenia otwartości na negocjacje i ugodowe rozstrzygnięcia sporów z klientami. W dłuższej perspektywie może to przyczynić się do zmiany praktyk bankowych i zwiększenia ochrony praw konsumentów w obszarze kredytów hipotecznych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie