Home Prawo POZEW o unieważnienie WIBOR – Reklamacja do Banku [ WIBOR wzór reklamacji ]

POZEW o unieważnienie WIBOR – Reklamacja do Banku [ WIBOR wzór reklamacji ]

dodał Bankingo

Jak na razie, banki są w całości skupione na problemach generowanych przez kredyty frankowe, jednak wśród roszczeń kierowanych do instytucji finansowych, coraz częściej pojawiają się te dotyczące WIBOR-u i kredytów w złotówkach, i właśnie tego banki powinny się najbardziej obawiać. W rodzimej walucie udzielonych zostało najwięcej kredytów i prawie wszystkie z nich są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, a więc najpewniej są dotknięte wadą, która może doprowadzić do usunięcia WIBOR-u z umowy kredytowej, lub nawet, w niektórych przypadkach, do unieważnienia całego kontraktu. Złotówkowicze są bardzo zdeterminowani by dochodzić swoich praw na drodze sądowej, o czym świadczy coraz większa liczba pozwów składanych przeciwko bankom w których stawka WIBOR jest kwestionowana, zanim jednak sprawa trafi do sądu, do banku należy złożyć reklamację.

Reklamacja do banku WIBOR – pierwszy krok do usunięcia WIBOR-U 

Reklamacja to pismo kierowane do instytucji bankowej, w którym klient banku składa swoje zażalenie bądź skargę w sytuacji wystąpienia po stronie banku różnych nieprawidłowości lub niewywiązywania się przez bank z zawartej z kredytobiorcą umowy. Reklamacja może mieć różną formę, jednak dla celów dowodowych najlepsza jest oczywiście forma pisemna, i choć banki najczęściej posiadają formularze reklamacyjne, to podkreślić należy, że nie ma jednego wzoru reklamacji, więc klient banku ma w tym zakresie całkowitą swobodę.

Umowy o kredyty złotówkowe najczęściej zawierają zapisy, że udzielony kredyt oprocentowany jest marżą banku i zmienną stawką procentową WIBOR 3M lub 6M, cały problem polega jednak na tym, że WIBOR nie jest ustalany w oparciu o obiektywne wskaźniki, więc kredytobiorca nie wie i nie jest w stanie samodzielnie policzyć, jak rata jego kredytu będzie się kształtować.

Przypomnijmy, WIBOR to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym, WIBOR to więc nic innego jak średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawana przez 10 największych banków w Polsce. Ustalając WIBOR odrzucane są wielkości skrajne, jednak i tak można mieć spore zastrzeżenia do ustalania WIBOR-u w ten właśnie sposób, a to dlatego, że transakcji na rynku międzybankowym praktycznie nie ma, więc banki zamiast realnych danych, podają dane szacunkowe, które realnych kosztów nie oddają.

Taki sposób ustalania WIBOR-u powoduje zatem, że banki, które zainteresowane są tym by WIBOR był jak najwyższy, mogą go kształtować praktycznie dowolnie, a kredytobiorca nic z tym nie może zrobić i nie może ustalić w jakiej wysokości będzie płacić kolejne raty kredytu.

Ponadto, bardzo często było tak, że na etapie zawierania umowy kredytowej, kredytobiorcy nie byli informowani o ryzyku związanym z zawarciem umowy kredytowej o zmiennym oprocentowaniu, a czasem byli wręcz zapewniani przez pracowników banku, że wahania WIBOR-u są niewielkie i jest to oprocentowanie zupełnie bezpieczne. Tymczasem, zanim klient podjął ostateczną decyzję o zaciągnięciu kredytu, bank miał obowiązek przedstawienia mu symulacji, jak jego kredyt będzie się kształtować, gdy WIBOR nagle drastycznie wzrośnie, a także powinien zaprezentować jak historycznie WIBOR się kształtował, gdyż tylko na podstawie tych informacji klient banku mógł ocenić i podjąć świadomą decyzję, czy chce zawierać umowę o kredyt opartą na tym właśnie oprocentowaniu.

W większości przypadków przekazania tych konkretnych informacji przez banki zabrakło, a gdy dodamy do tego to w jaki sposób WIBOR jest obecnie ustalany, kredytobiorcy mają silne argumenty by teraz dochodzić ochrony swoich praw na drodze sądowej. I tak na marginesie, sytuacja złotówkowiczów do złudzenia przypomina to co stało się w przypadku spraw frankowych, więc można mieć wrażenie, że banki w ogóle nie uczą się na swoich błędach, dla posiadaczy kredytów w złotówkach może to jednak oznaczać, że będzie im łatwiej wywalczyć sprawiedliwość, gdyż dla sądów takie sprawy nie stanowią już zupełnej nowości.

BEZPŁATNY WZÓR REKLAMACJI – REKLAMACJA WIBOR

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór reklamacji do banku za WIBOR. Należy jednak pamiętać, że wszystkie czynności w sprawie poczynając od reklamacji należy skonsultować z bardzo doświadczonym w sporach z bankami adwokatem lub radcą prawnym. Sprawy o usunięcie i unieważnienie WIBOR to bardzo skomplikowane sprawy. Pierwsze pozwy dopiero pojawiły się w sądach i często składane są przez kancelarie bez doświadczenia, które chą dzięki temu zyskać sławę i popularność. Jeśli chcesz dobrze wybrać prawnika sprawdź jak długo prowadzi sprawy z bankami, ile wygrał spraw np: o unieważnienie kredytu we frankach, czy przedstawia jasno swoje sukcesy. Naszym zdaniem kancelarie, które możemy brać pod uwagę podczas wyboru kancelarii do prowadzenia sprawy o usunięcie i unieważnienie WIBOR powinny mieć co najmniej 400 wygranych spraw sądowych z bankami i powinny mieć do dobrze udokumentowane.

POBIERZ PLIK:

Reklamacja do banku WIBOR (PDF)

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie