Home Prawo Pozew Frankowy: Co Musisz Wiedzieć o Kredytach Frankowych w Santander Consumer?

Pozew Frankowy: Co Musisz Wiedzieć o Kredytach Frankowych w Santander Consumer?

dodał Bankingo

Od 2001 do 2009 roku, Santander Consumer oferował swoim klientom kredyty we frankach szwajcarskich, pomimo że obecnie taka możliwość już nie istnieje. Duża liczba spraw dotyczących kredytów frankowych wpłynęła przeciwko Santander Consumer do sądów. Co ciekawe, wiele umów dotyczących kredytów frankowych Santander Consumer jest unieważniane przez sądy nie tylko we Wrocławiu, ale w całej Polsce. Ten fakt wiąże się z nowelizacją kodeksu cywilnego, umożliwiającą frankowiczom zakładanie spraw zgodnie z miejscem ich zamieszkania.

Klauzule Niedozwolone – Rdzeń Problemu Kredytów Frankowych

Kredyty frankowe Santander Consumer zawierają w swoich umowach klauzule niedozwolone, inaczej zwane klauzulami abuzywnymi. Mechanizm działania tych klauzul doprowadził do bardzo wysokich nadpłat kredytu przez frankowiczów podczas trwania umowy z Santander Consumer.

Jak okazało się dzisiaj, Santander Consumer jako jeden z nielicznych banków miał umowy na kredyty frankowe denominowane do CHF. Oznacza to, że wypłata kredytu następowała po przeliczeniu wg kursu Santander Consumer, natomiast spłata następowała po kursie sprzedaży Narodowego Banku Polskiego. W rezultacie, kryteria wykorzystywane do ustalania kursu wypłaty wpływały na wysokość zadłużenia, co okazało się być niekorzystne dla konsumentów.

Rozważanie Pozwania Santander Consumer: Ostatnie Wyroki Wskazują na Przychylność Sądów dla Frankowiczów

Niedawne wyroki sądowe pokazują, że teraz może być dogodny moment dla frankowiczów do złożenia pozwu przeciwko Santander Consumer. Przykładowo, Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał prawomocny wyrok w sprawie kredytu indeksowanego do CHF przeciwko Santander Consumer Bank. Wyrok, który zapadł w listopadzie 2022 roku (sygn. akt: I ACa 917/21), przyniósł klientom, których reprezentowała Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni, korzyść na poziomie ok. 350 000 złotych.

W sprawie prowadzonej przez adwokatów Jacka Sosnowskiego oraz Bartłomieja Górczyńskiego, Sąd Apelacyjny oddalił apelację Santander Consumer Bank i uznał, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF jest nieważna z powodu abuzywności niektórych klauzul umownych. Ważne jest tu zwrócenie uwagi na fakt, że proces ten trwał tylko 20 miesięcy – jest to zdecydowanie krótszy okres, niż trwa większość takich spraw.

Przykładowe klauzule, które Sąd Apelacyjny uznał za abuzywne, to klauzule waloryzacyjne i spread walutowy. Zgodnie z tymi klauzulami, bank miał prawo do ustalania kursów bez jasno określonych kryteriów. Mimo że bank twierdził, że kursy te były „rynkowe”, istotnym jest fakt, że miały one możliwość jednostronnego kształtowania.

Sąd uznał, że eliminacja tych abuzywnych klauzul uniemożliwia utrzymanie umowy w mocy. Ta decyzja, oprócz korzyści finansowych dla frankowiczów, ma także szerokie konsekwencje dla przyszłych spraw przeciwko bankom oferującym kredyty frankowe.

Kolejny przykład to wyrok z dnia 13 grudnia 2022 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygnatura akt V ACa 836/21) odrzucił apelację Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna, utrzymując w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 sierpnia 2021 r. (sygnatura akt XXVIII C 3444/21).

Według tego wyroku, umowa kredytu waloryzowanego do franków szwajcarskich (CHF) zawarta przez klientów Banku we wrześniu 2007 roku jest nieważna. Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne w umowie kredytowej były niedozwolone i sprzeczne z prawem, co skutkuje jej nieważnością. Dodatkowo, Sąd zasądził na rzecz klientów zwrot kosztów procesu w wysokości 8 100 zł.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Anna Jagielska z Kancelarii Adwokata Jacka Sosnowskiego Adwokaci i Radcowie Prawni.

Sprawy frankowe są skomplikowane, a każda sprawa jest inna, ale te wyroki dają powód do optymizmu dla tych, którzy walczą z problemami związanymi z kredytami frankowymi.

Co Dalsze z Kredytami Frankowymi w Santander Consumer?

Prowadzone są liczne sprawy przeciwko Santander Consumer dotyczące kredytów frankowych. Wielu frankowiczów poszukuje sprawiedliwości, walcząc o unieważnienie umów kredytowych. Niewątpliwie, klauzule abuzywne zawarte w umowach stworzyły sytuację, która jest nie tylko finansowo trudna dla frankowiczów, ale także skomplikowana prawnie.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie