Home Wiadomości Polska utrzymuje stabilny rating Fitch, ale jakie są potencjalne ryzyka i szanse?

Polska utrzymuje stabilny rating Fitch, ale jakie są potencjalne ryzyka i szanse?

dodał Bankingo

Agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła niedawno długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-” z perspektywą stabilną. W swoim komunikacie, agencja podkreśla wsparcie dla ratingu Polski, które wynika z zdywersyfikowanej gospodarki, silnych ram makroekonomicznych, a także nieco niższych poziomów długu publicznego w porównaniu do innych krajów z porównywalnym ratingiem.

Ryzyka i szanse dla Polski

Zdaniem Fitch Ratings, istnieją pewne czynniki, które mogłyby prowadzić do obniżki ratingu Polski. Do tych należą: gwałtowny wzrost długu rządowego, znaczne pogorszenie standardów zarządzania, potencjalne pogorszenie relacji z Unią Europejską lub naruszenie wiarygodności makro-fiskalnej, a także ewentualna erozja konkurencyjności wynikająca z utrwalenia się inflacji na wysokim poziomie lub trwale wyższych cen energii.

Z drugiej strony, Fitch Ratings zwraca uwagę na czynniki, które mogłyby przyczynić się do poprawy ratingu Polski. Te to m.in.: konsolidacja fiskalna prowadząca do istotnego spadku stosunku długu do PKB, trwałe perspektywy wyższego wzrostu gospodarczego, które przyczyniałyby się do szybszej konwergencji dochodów do mediany krajów z ratingiem „A”, oraz wzmocnienie wskaźników finansów zewnętrznych, np. poprzez mocne napływy z sektora nieskonsolidowanego.

Porównanie z innymi agencjami ratingowymi

Spośród trzech największych agencji ratingowych, Moody’s ocenia wiarygodność kredytową Polski najwyżej — na poziomie „A2”. Agencja S&P Global Ratings, podobnie jak Fitch, ocenia kredytową Polski na poziomie „A-” z perspektywą stabilną, ale nie opublikowała w piątek nowego raportu w sprawie ratingu Polski.

Stabilny rating, ale z wyzwaniami do przodu

Podsumowując, Polska utrzymuje stabilną ocenę kredytową wg agencji Fitch, jednak nie jest wolna od potencjalnych ryzyk, które mogą wpłynąć na jej przyszłą ocenę. Jednocześnie, istnieje szereg możliwości, które, jeśli zostaną wykorzystane, mogą poprawić jej pozycję. W świetle tych informacji, zarówno rząd,

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie