Home Wiadomości Polska utrzymuje stabilność w ocenach S&P – Co oznacza dla naszej gospodarki?

Polska utrzymuje stabilność w ocenach S&P – Co oznacza dla naszej gospodarki?

dodał Bankingo

Ostatnie komunikaty z agencji S&P Global Ratings przynoszą dobre wieści dla Polski. Długoterminowy rating kredytowy naszego kraju utrzymuje się na stabilnym poziomie „A-„, co jest kontynuacją trendu utrzymanego od października 2018 roku. Ta ocena pokazuje, że Polska jest uznawana za wiarygodnego kredytobiorcę na scenie międzynarodowej.

Co oznacza rating „A-” dla Polski?

Stabilna ocena „A-” w agencji S&P jest siódmym najwyższym ratingiem w hierarchii tej agencji i utrzymuje się bez zmian od października 2018 roku. W porównaniu z innymi czołowymi agencjami ratingowymi, Polska jest oceniana nieco wyżej przez Moody’s, które przyznaje naszemu krajowi ocenę „A2”. Tak jak w przypadku S&P, perspektywy wszystkich tych ocen są stabilne.

Stabilny rating kredytowy jest pozytywnym sygnałem dla polskiej gospodarki. Nie zmienia się ocena wiarygodności kredytowej Polski, co oznacza, że nie ma to wpływu na podwyższenie odsetek, które musimy płacić za pożyczane pieniądze. Ratingi są jednym z wielu czynników wpływających na oprocentowanie długu, ale są niezwykle istotne. Inne czynniki to tempo rozwoju gospodarki i przychodów podatkowych, poziom zadłużenia w stosunku do PKB, deficyt budżetu, a także saldo obrotów z zagranicą.

Jakie skutki ma to dla polskich obligacji rządowych?

Podtrzymanie stabilnej oceny kredytowej Polski przez S&P miało pozytywny wpływ na rentowność polskich obligacji rządowych. W piątek rentowność dziesięcioletnich obligacji spadła do 5,817% rocznie, znacznie mniej niż około 9% z października.

Co przyszłość ma dla Polski?

Agencja S&P Global Ratings dokonuje półrocznego przeglądu swoich ratingów kredytowych, biorąc pod uwagę najnowsze dane dotyczące wyników emitentów/emisji oraz wszelkie ostatnie zmiany na rynkach. W przypadku Polski, nie wskazano na żadne szczególne czynniki, które mogłyby skłonić agencję do zmiany naszego ratingu w najbliższej przyszłości. To jest dobra wiadomość dla polskiej gospodarki i potwierdza naszą stabilną pozycję na międzynarodowym rynku finansowym.

Jednakże, choć stabilna ocena kredytowa jest na pewno powodem do optymizmu, nie jest to jedyny czynnik wpływający na zdrowie naszej gospodarki. Ważne jest, aby kontynuować odpowiedzialne zarządzanie finansami publicznymi i stymulowanie dalszego wzrostu gospodarczego, aby utrzymać i poprawić naszą wiarygodność kredytową w przyszłości.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie