Home Wiadomości Polska na krawędzi recesji: gospodarka zwalnia tempo, inflacja utrudnia działanie

Polska na krawędzi recesji: gospodarka zwalnia tempo, inflacja utrudnia działanie

dodał Jacek Kabała

Polska gospodarka balansuje na krawędzi technicznej recesji, a dane za marzec pokazują spadki we wskaźnikach makroekonomicznych, takich jak sprzedaż detaliczna czy produkcja przemysłowa. Pomimo hamowania gospodarki, Rada Polityki Pieniężnej nie zamierza obniżać stóp procentowych, utrzymując restrykcyjną politykę pieniężną. Wysoka inflacja utrudnia bowiem powrót do celów inflacyjnych.

Najnowsze dane GUS wskazują na pogłębiające się problemy gospodarki: sprzedaż detaliczna w cenach stałych spadła o 7,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a produkcja przemysłowa spadła o 2,9%. Wskaźniki te sugerują, że polska gospodarka znajduje się na granicy technicznej recesji, z prognozowanym spadkiem PKB o 1,5% w pierwszym kwartale tego roku.

Eksperci z różnych banków prognozują, że dołek koniunkturalny już minął, jednak odbicie będzie powolne i niewielkie. Wszystko wskazuje na to, że Polska przeżywa tzw. miękkie lądowanie gospodarcze, co oznacza, że mimo spowolnienia wzrostu gospodarczego nie spodziewa się znaczącego wzrostu bezrobocia.

Mimo spowolnienia gospodarczego, Rada Polityki Pieniężnej nie zamierza obniżać stóp procentowych w najbliższym czasie. Utrzymywanie wysokich stóp procentowych wynika z trudności w powstrzymaniu inflacji, która utrudnia osiągnięcie celów inflacyjnych. Według ekonomistów ING Banku Śląskiego, pierwsze obniżki stóp procentowych NBP mogą nastąpić pod koniec III kwartału 2024 r.

Dane za pierwszy kwartał 2023 r. nie wpłynęły na oczekiwania co do polityki pieniężnej wśród ekonomistów Banku Millennium. Przewidują oni, że gospodarka będzie rosnąć w słabym tempie, a inflacja konsumencka utrzyma się na wysokim poziomie.

„Utrzymanie wysokich stóp procentowych jest wciąż uzasadnione ze względu na obecną presję inflacyjną. Oczekujemy, że Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuować restrykcyjną politykę pieniężną, a pierwsze obniżki stóp procentowych pojawią się najwcześniej na początku 2024 roku, gdy inflacja zacznie wyraźnie spadać” – prognozują eksperci Banku Millennium.

Według analityków Credit Agricole, opóźnienie obniżek stóp procentowych wynika z konieczności zwiększenia wiarygodności Narodowego Banku Polskiego na rynkach finansowych. „Jesteśmy przekonani, że Rada Polityki Pieniężnej będzie potrzebować pewnego czasu, aby zbudować wiarygodność w walce z inflacją, zanim zdecyduje się na obniżenie stóp procentowych. Dlatego uważamy, że pierwsze obniżki stóp procentowych mogą pojawić się dopiero w drugiej połowie 2024 roku” – zaznaczyli eksperci Credit Agricole.

Niezależnie od dalszego kształtowania się polityki pieniężnej, eksperci przewidują powolne, ale stopniowe ożywienie polskiej gospodarki w kolejnych kwartałach. Odbicie będzie wspierane przez spadek inflacji, napływ inwestycji zagranicznych oraz poprawę sytuacji na rynkach międzynarodowych, co z kolei pozwoli na wzrost eksportu.

Jednak ożywienie będzie niewielkie, a niepewność co do przyszłego kształtu polityki pieniężnej może wpłynąć na decyzje inwestycyjne przedsiębiorców. Należy więc monitorować bieżące wydarzenia, zarówno w kraju, jak i za granicą, aby móc dostosować prognozy i scenariusze gospodarcze do dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

W podsumowaniu, polska gospodarka balansuje na krawędzi technicznej recesji, ale eksperci przewidują stopniowe odbicie w kolejnych kwartałach. Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje wysokie stopy procentowe w odpowiedzi na wysoką inflację, a pierwsze obniżki stóp procentowych są przewidywane na przyszły rok. Polska gospodarka zmierza w kierunku powolnego wzrostu, ale niepewność co do przyszłych działań RPP może wpłynąć na decyzje inwestycyjne przedsiębiorców.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie