Home Wiadomości Podatek od ugody frankowej – Zwolnienie podatkowe dla Frankowiczów w 2023 roku

Podatek od ugody frankowej – Zwolnienie podatkowe dla Frankowiczów w 2023 roku

dodał Bankingo

Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na podpisanie ugody frankowej z bankiem, mają możliwość uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego. Jednak, czy ugoda frankowa faktycznie opłaca się konsumentom? W niniejszym artykule odpowiadamy na to pytanie i przedstawiamy najważniejsze informacje związane z tematem.

Frankowicze coraz częściej decydują się na wkroczenie na drogę sądową z bankami. W Polsce toczy się ponad 100 tysięcy spraw frankowych. Kredytobiorcy mają jednak możliwość ugody z bankiem, w wyniku której część długu zostaje umorzona. Taka część kredytu frankowego podlega opodatkowaniu jako darowizna – przynajmniej było tak do 2022 r.

Dzięki Rozporządzeniu Ministra Finansów z marca 2022 r. konsumenci, którym został udzielony kredyt walutowy są zwolnieni z podatku. Przywilej zaniechania poboru podatkowego przysługuje Frankowiczom, którzy zdecydowali się na podpisanie ugody frankowej z bankiem. Ci konsumenci nie muszą uwzględniać umorzonej kwoty w rocznym zeznaniu PIT.

Nie każdy frankowicz będzie mógł skorzystać z opcji nie płacenia podatku od umorzonej części kredytu frankowego. Kredytobiorcy muszą pamiętać, że dotyczy to jedynie kredytu, który był zaciągnięty tylko na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej przez jedno gospodarstwo domowe.

Kredytobiorcy, którzy wygrali procesy sądowe z bankami o unieważnienie umowy lub jej odfrankowienie, również nie muszą płacić podatku dochodowego.

Czy warto skorzystać z ugody frankowej?

Analiza ugód proponowanych przez banki wykazuje, że nie są one w pełni korzystne dla kredytobiorców

Wybór między ugoda frankową a drogą sądową zależy od indywidualnych oczekiwań i sytuacji kredytobiorcy. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych.

Ugody frankowe mogą być atrakcyjne ze względu na szybkość rozwiązania problemu oraz możliwość uniknięcia stresu i kosztów związanych z procesem sądowym. Jednak, jak wykazują analizy przeprowadzone przez kancelarie prawne, proponowane ugody nie zawsze są w pełni korzystne dla kredytobiorców.

Droga sądowa może być czasochłonna i kosztowna, ale daje możliwość odzyskania większej części nadpłaconych środków oraz unieważnienia umowy kredytowej. W przypadku wygranej sprawy, kredytobiorca jest zwolniony z opłacenia podatku dochodowego od umorzonej części kredytu.

Podsumowując, warto rozważyć obie opcje i skonsultować się z prawnikiem, aby dokonać najlepszego wyboru dla swojej sytuacji.

Jak przygotować się do negocjacji z bankiem lub procesu sądowego?

Przygotowanie do negocjacji z bankiem lub procesu sądowego powinno obejmować zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak umowa kredytowa, harmonogram spłat, historia płatności oraz wszelkie korespondencje z bankiem. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które można podjąć, aby przygotować się do negocjacji lub procesu sądowego:

 1. Zgromadzenie dokumentacji: Zebranie wszystkich dokumentów związanych z kredytem frankowym, w tym umowy kredytowej, harmonogramu spłat, historii płatności oraz korespondencji z bankiem.
 2. Analiza umowy: Przeanalizowanie umowy kredytowej pod kątem ewentualnych klauzul abuzywnych lub niedozwolonych zapisów.
 3. Konsultacja z prawnikiem: Skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, aby uzyskać profesjonalną ocenę sytuacji oraz ewentualnych możliwości prawnych.
 4. Opracowanie strategii: Opracowanie strategii negocjacji z bankiem lub przygotowanie się do procesu sądowego wraz z prawnikiem.
 5. Podejmowanie decyzji: Podjęcie decyzji o wyborze ugody frankowej lub drogi sądowej na podstawie analizy sytuacji oraz konsultacji z prawnikiem.

Czy banki mogą zmieniać warunki ugód frankowych?

Banki mogą modyfikować warunki ugód frankowych, aby dostosować je do zmieniających się przepisów prawa lub sytuacji rynkowej. W praktyce jednak, banki zwykle przedstawiają propozycje ugód frankowych na podstawie wcześniejszych ustaleń z regulatorem rynku finansowego oraz wyroków sądowych. Dlatego też, modyfikacje warunków ugód frankowych są rzadkością.

Mimo to, kredytobiorcy powinni być świadomi, że banki mogą próbować zmieniać warunki ugód w trakcie negocjacji. W takiej sytuacji warto pamiętać o kilku zasadach:

 1. Pozostanie czujnym: Należy uważnie śledzić wszelkie zmiany w propozycji ugody i nie zgadzać się na niekorzystne dla siebie warunki.
 2. Konsultacja z prawnikiem: Jeśli bank proponuje zmianę warunków ugody, warto skonsultować się z prawnikiem, aby ocenić wpływ tych zmian na naszą sytuację.
 3. Negocjacje: Jeśli proponowane zmiany nie są korzystne, warto spróbować negocjować z bankiem i dążyć do uzyskania jak najlepszych warunków dla siebie.
 4. Rozważenie innych opcji: Jeśli bank nie zgadza się na korzystne dla nas warunki, warto rozważyć inne możliwości, takie jak droga sądowa.

Warto pamiętać, że każdy przypadek jest inny, a decyzja o wyborze ugody frankowej czy drogi sądowej powinna być podjęta indywidualnie, na podstawie analizy sytuacji oraz konsultacji z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych. Ostatecznie, celem jest znalezienie najlepszego rozwiązania dla swojej sytuacji finansowej i prawnej.

FAQ – Ugody frankowe i zwolnienie z podatku dochodowego 2023

 1. Czy wszyscy kredytobiorcy są zwolnieni z podatku dochodowego po podpisaniu ugody frankowej?
 • Zwolnienie z podatku dochodowego przysługuje tylko tym kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt na jedną inwestycję mieszkaniową w ramach jednego gospodarstwa domowego.
 1. Czy kredytobiorcy, którzy wygrali procesy sądowe z bankami, również są zwolnieni z podatku dochodowego?
 • Tak, kredytobiorcy, którzy wygrali procesy sądowe o unieważnienie umowy lub odfrankowienie, również są zwolnieni z podatku dochodowego. Mogą zachodzić jednak wyjątki, dlatego kwestię należy skonsultować z prawnikiem lub doradcą podatkowym.
 1. Czy warto skorzystać z ugody frankowej?
 • Wybór między ugoda frankową a drogą sądową zależy od indywidualnych oczekiwań i sytuacji kredytobiorcy. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych.
 1. Jak przygotować się do negocjacji z bankiem lub procesu sądowego?
 • Przygotowanie powinno obejmować zebranie wszystkich dokumentów związanych z kredytem, analizę umowy, konsultację z prawnikiem, opracowanie strategii negocjacji lub przygotowanie do procesu sądowego, oraz podjęcie decyzji o wyborze ugody frankowej lub drogi sądowej.
 1. Czy banki mogą zmieniać warunki ugód frankowych?
 • Banki mogą modyfikować warunki ugód frankowych, jednak w praktyce zwykle przedstawiają propozycje na podstawie wcześniejszych ustaleń z regulatorem rynku finansowego oraz wyroków sądowych. Kredytobiorcy powinni jednak pozostać czujni i konsultować się z prawnikiem w razie proponowanych zmian.
 1. Jakie są główne zasady negocjacji z bankiem w przypadku zmiany warunków ugody?
 • Należy pozostać czujnym, konsultować się z prawnikiem, prowadzić negocjacje i rozważać inne opcje, takie jak droga sądowa, jeśli bank nie zgadza się na korzystne warunki dla kredytobiorcy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie