Home Wiadomości Czy ugoda frankowa to najlepsze rozwiązanie dla kredytobiorców? Kluczowe pytania i odpowiedzi

Czy ugoda frankowa to najlepsze rozwiązanie dla kredytobiorców? Kluczowe pytania i odpowiedzi

dodał Bankingo

Ugoda frankowa to jedna z możliwości jaką mogą podjąć Frankowicze. Ugody są proponowane przez banki, którym zależy, aby Frankowicze przystali na tę propozycję. Co wiąże się ze skorzystaniem z ugody frankowej? Czy zawarcie ugody opłaca się Frankowiczom?

Czy trzeba zapłacić podatek od ugody z bankiem?

Decydując się na podjęcie ugody z bankiem, z którym wcześniej podpisaliśmy umowę kredytową, trzeba liczyć się z obowiązkiem rozliczenia się Urzędem Skarbowym. Od czego Frankowicze muszą zapłacić podatek? Przy zawarciu ugody z bankiem niespłacona do tej pory część kredytu frankowego zostaje umorzona. Jest to pewnego rodzaju korzyść dla kredytobiorcy i to właśnie ona może podlegać opodatkowaniu.

Czy da się obniżyć podatek od ulgi?

Tutaj pojawia się pewne wyjście z tej sytuacji. 15 marca 2022 roku pojawiło się Rozporządzenie Ministra Finansów przynoszące klientom banków. Jest to Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Jego zadaniem jest pomoc Frankowiczom i zdjęcie z nich pewnych obciążeń finansowych i zachęcenie do zawierania ugód frankowych z bankami.

Jak skorzystać z ulgi?

Jednak, aby skorzystać z ulgi podatkowej Frankowicze muszą spełnić kilka warunków zawartych w Rozporządzeniu. Kredyt hipoteczny zaciągnięty we frankach szwajcarskich musiał być przeznaczony na cele mieszkaniowe. Nawet w sytuacji, kiedy zaciągnięto drugi kredyt przeznaczony na remont mieszkania to także wpisuje się w cele inwestycji mieszkaniowej. Jeśli jednak tylko część była przeznaczona na cele mieszkaniowe, to ulga będzie obowiązywała tylko dla tej części.

Kolejnym warunkiem do skorzystania z ulgi jest nie korzystanie z niej wcześniej. To dość oczywisty warunek, który muszą spełnić Frankowicze, którzy decydują się na ugodę z bankiem. Kredyt frankowy musi być związany z hipoteką. Co więcej, sam kredyt musi być zawarty przed dniem 15 stycznia 2015 roku, a bank udzielający kredytu frankowego musi być pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Spełnienie wszystkich powyżej przedstawionych warunków będzie umożliwiało skorzystanie z ulgi.

Ugoda kredyt frankowy – czy warto?

Wobec tych wszystkich informacji trzeba postawić sobie jedno bardzo ważne pytanie – czy warto? Czy ugoda frankowa przyniesie oczekiwane korzyści finansowe? Otóż nie do końca. Kancelarie frankowe, po analizie większości programów ugodowych przygotowanych przez banki, stwierdzają, że Frankowiczom nie opłaca się podejmowanie ugód z bankami.

Po obliczeniu wszystkich aspektów finansowych znacznie korzystniejszym rozwiązaniem jest dla Frankowiczów wniesienie pozwu do sądu przeciwko bankowi. Oczywiście można podjąć bezpłatne mediacje z bankiem dotyczące propozycji ugody. Jeśli Frankowicz nie chce wstąpić na drogę sądową to może skorzystać polubownie z rozwiązania jakie proponuje bank.

Tę decyzję należy jednak gruntownie przemyśleć, kiedy chcemy osiągnąć jak najlepsze korzyści dla nas i odzyskać nasze nadpłacone pieniądze. Ugoda z bankiem zamyka możliwość wniesienia pozwu do sądu, a to właśnie w ten sposób wygrywa się najlepsze finansowo korzyści. Tym bardziej, jeśli ponad 97 procent wytoczonych spraw zakończyło się sukcesem dla Frankowiczów.

Trudne zwolnienie z podatku po podpisaniu ugody z bankiem

Drama kredytobiorcy, który zawarł ugodę frankową z mBankiem, zakończyła się szczęśliwie, ale kosztowała go wiele stresu, utraconego czasu i nerwów. mBank jako instytucja nie wykazał się odpowiednią pomocą w obsłudze klienta i rozwiązaniu problemu.

Kredytobiorca, który skorzystał z ugody frankowej, wypełnił oświadczenie podatkowe, które okazało się błędne. mBank nie potrafił wskazać, jaki był błąd, a jego pracownicy nie udzielali odpowiedniej pomocy w rozwiązaniu sytuacji. W rezultacie, bank wystawił błędny PIT-11, co spowodowało, że kredytobiorca i jego żona zostali obciążeni podatkiem w wysokości 30 tys. zł przez Urząd Skarbowy.

Po długotrwałych staraniach, licznych telefonach, reklamacjach i skargach do KNF, mBank w końcu wycofał błędne PIT-y z Urzędu Skarbowego. Właściwe oświadczenie podatkowe było prawidłowe, ale nie zostało przekazane do odpowiedniego działu.

Sytuacja pokazuje, że procedury banku nie są doskonałe, a brak właściwej pomocy w obsłudze klienta może prowadzić do niepotrzebnego stresu i problemów. Osoby zastanawiające się nad ugodą frankową powinny rozważyć, czy nie lepiej jest pozwać bank i unieważnić umowę, jeśli kredytodawca nie szanuje czasu swoich klientów ani nie dba o ich komfort psychiczny. W każdym przypadku warto zasięgnąć niezależnej porady prawnej przed podjęciem decyzji dotyczącej ugody frankowej.

Podsumowując, ugoda frankowa może wydawać się atrakcyjnym rozwiązaniem na pierwszy rzut oka, ale warto się zastanowić i przeanalizować wszystkie możliwości, zanim podejmiemy decyzję. Warto skonsultować się z prawnikami specjalizującymi się w kwestiach frankowych, aby uzyskać profesjonalne porady i wsparcie w sprawie ugód oraz ewentualnych procesów sądowych.

FAQ: Ugoda Frankowa

  1. Co to jest ugoda frankowa? Ugoda frankowa to propozycja umowy oferowana przez banki, mająca na celu rozwiązanie problemów związanych z kredytami frankowymi.
  2. Czy trzeba zapłacić podatek od ugody z bankiem? Tak, Frankowicze muszą zapłacić podatek od umorzonej części kredytu frankowego w wyniku zawarcia ugody z bankiem.
  3. Czy można obniżyć podatek od ulgi? Tak, dzięki Rozporządzeniu Ministra Finansów z 15 marca 2022 roku, Frankowicze mogą skorzystać z ulgi podatkowej, jeśli spełnią określone warunki.
  4. Jakie są warunki ulgi podatkowej? Warunki ulgi obejmują: kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich przeznaczony na cele mieszkaniowe, niekorzystanie z ulgi wcześniej, związek kredytu z hipoteką, zawarcie kredytu przed 15 stycznia 2015 roku oraz nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad bankiem udzielającym kredytu.
  5. Czy warto skorzystać z ugody frankowej? Wiele kancelarii frankowych twierdzi, że zawarcie ugody frankowej z bankiem nie jest opłacalne dla Frankowiczów. Wniesienie pozwu do sądu przeciwko bankowi może przynieść lepsze korzyści finansowe.
  6. Czy można uniknąć trudności związanych z podatkiem po podpisaniu ugody z bankiem? Wybór ugody frankowej może prowadzić do problemów związanych z błędami w dokumentach podatkowych czy brakiem właściwej pomocy w obsłudze klienta ze strony banku. Warto zasięgnąć niezależnej porady prawnej przed podjęciem decyzji dotyczącej ugody frankowej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie