Home Finanse Podatek od ugody frankowej – rozwiewamy wątpliwości Frankowiczów

Podatek od ugody frankowej – rozwiewamy wątpliwości Frankowiczów

dodał Bankingo

W ostatnich latach około 70.000 osób posiadających kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich (CHF) zdecydowało się na podpisanie ugody z bankiem. Celem takiej ugody jest często obniżenie salda zadłużenia lub konwersja kredytu na złote. Jednak powstaje pytanie – czy podpisanie ugody z bankiem wiąże się z obowiązkiem zapłacenia podatku?

Czy korzyść z ugody frankowej jest opodatkowana?

Zgodnie z ogólną zasadą, wszelki przychód uzyskany przez podatnika jest opodatkowany. Czy zatem korzyść, jaką frankowicz uzyskuje z tytułu podpisanej ugody z bankiem, również podlega opodatkowaniu? Otóż, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak jest. Podatek od ugody frankowej wynika z faktu, że umorzenie części długu przez bank jest traktowane jako przychód frankowicza.

Jednak Ministerstwo Finansów, aby zachęcić frankowiczów do podpisywania ugód, wprowadziło przepisy, które zwalniają ich z obowiązku płacenia podatku dochodowego od części dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r., podatnik, który zawarł ugodę z bankiem, jest zwolniony od podatku dochodowego od umorzonych wierzytelności.

Istotne jest jednak, że zwolnienie to dotyczy tylko osób, które zaciągnęły kredyt na własne cele mieszkaniowe i nie korzystały wcześniej z ulgi na inne inwestycje mieszkaniowe. Warunki te muszą zostać spełnione, aby skorzystać z ulgi podatkowej. Tak więc jeśli kredyt był zaciągnięty przez dzieci łącznie z rodzicami ale w mieszkaniu kredytowanym mieszkają wyłącznie dzieci wówczas rodzice zapłacą podatek od ugody. Aby uniknać takich sytuacji zawsze przed podpisaniem ugody należy skonsultować się z kancelarią frankową albo doradcą podatkowym.

Czy przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku?

Sytuacja przedsiębiorców, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich, jest nieco bardziej skomplikowana. Jeżeli przedsiębiorca zaciągnął mieszkaniowy kredyt hipoteczny, a potem przekształcił nieruchomość na cele mieszkaniowe, może on skorzystać z ulgi podatkowej. Jeżeli jednak kredyt był zaciągnięty na cele inwestycyjne, nie ma możliwości skorzystania z ulgi.

Warto również zwrócić uwagę, że Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczy również banków. Zgodnie z rozporządzeniem, banki są zwolnione z obowiązku poboru podatku od umorzonych wierzytelności. Oznacza to, że banki nie muszą płacić podatku od części kapitału umorzonego kredytu.

Czy korzyść uzyskana z unieważnienia umowy kredytowej jest opodatkowana?

Inną sytuacją jest unieważnienie umowy kredytowej we frankach szwajcarskich. W tym przypadku, korzyść, jaką frankowicz uzyskuje z tytułu unieważnienia umowy, jest zwolniona z podatku dochodowego. To oznacza, że frankowicz, który skutecznie walczył o unieważnienie umowy kredytowej we frankach szwajcarskich, nie musi płacić podatku od korzyści, jaką uzyskał.

Odpowiedź na to pytanie zależy od konkretnej sytuacji frankowicza. Z jednej strony, ugoda z bankiem jest szybsza i mniej skomplikowana. Z drugiej strony, unieważnienie umowy kredytowej może przynieść większą korzyść. Ponadto, unieważnienie umowy jest traktowane tak, jakby umowa nigdy nie została zawarta. Strony rozliczają się ze środków, które wzajemnie od siebie pobrały, a kredytobiorca może rościć o ustawowe odsetki za opóźnienie.

Podsumowanie

Podsumowując, zarówno ugoda frankowa, jak i unieważnienie umowy kredytowej mogą być opodatkowane. Jednak zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, frankowicze, którzy podpisują ugody frankowe lub którym udało się unieważnić umowę kredytową, mogą być zwolnieni z podatku dochodowego. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że każda sytuacja jest inna i warto skonsultować się z ekspertem podatkowym lub prawnikiem, aby dokładnie zrozumieć swoją sytuację podatkową.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie