Home Finanse Podatek od czynności cywilnoprawnych 2023/24 – Ile wynosi?

Podatek od czynności cywilnoprawnych 2023/24 – Ile wynosi?

dodał Anna Wrona

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest jednym z podatków, które mogą wiązać się z zakupem samochodu. Warto zrozumieć, kiedy i jakie są obowiązki podatkowe związane z kupnem pojazdu oraz jakie są możliwości zwolnienia z tego podatku. W tym artykule omówimy podstawowe informacje na temat podatku od czynności cywilnoprawnych, stawek podatkowych, zwolnień oraz terminów płatności.

Czym jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest uregulowany przez ustawę z dnia 9 września 2000 r. PCC obejmuje umowy sprzedaży zawierane przez osoby, które nie są przedsiębiorcami. Podatek ten dotyczy różnych rodzajów transakcji, takich jak sprzedaż nieruchomości, pojazdów, czy prawa majątkowe.

Kiedy należy zapłacić podatek od kupna samochodu?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest wymagany, gdy kupujemy samochód od osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W przypadku zakupu samochodu od salonu samochodowego, komisu lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, nie musimy wnosić żadnej opłaty podatkowej.

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych różnią się w zależności od rodzaju transakcji. Oto tabela prezentująca stawki podatku od czynności cywilnoprawnych dla różnych rodzajów umów:

Rodzaj umowy Stawka podatku
Umowa sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, praw użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%
Umowa sprzedaży innych praw majątkowych 1%
Umowa zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%
Umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności 1%
Umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 0,5%
Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1%
Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 19 zł
Umowa spółki 0,5%

Należy jednak pamiętać, że stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 20% w przypadku nieuiszczenia podatku w odpowiednim terminie lub braku dokumentacji potwierdzającej dokonaną transakcję.

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych

Istnieją pewne przypadki zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 9 pkt. 6 ustawy o PCC, zwalnia się z tego podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli wartość rynkowa nie przekracza 1000 zł. Warto jednak pamiętać, że istnieje pełny katalog zwolnień określony w art. 8 i 9 ustawy.

Przykład

Pan Mateusz nabył gry na podstawie umowy sprzedaży o wartości 800 zł. Z uwagi na kwotę niższą niż 1000 zł, nie ma obowiązku zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Termin płatności podatku od czynności cywilnoprawnych

Nabywca samochodu ma 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży na złożenie deklaracji PCC-3 i wpłacenie podatku. Deklarację można złożyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. Pamiętaj, że należy wpłacić podatek na konto bankowe wskazane przez urząd skarbowy.

Podsumowanie

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest jednym z podatków, które mogą wiązać się z zakupem samochodu od osoby prywatnej. Stawki podatku różnią się w zależności od rodzaju transakcji, a istnieją także przypadki zwolnienia z tego podatku. Nabywca pojazdu ma 14 dni od daty zawarcia umowy na złożenie deklaracji PCC-3 i wpłatę podatku na wskazane konto bankowe. Pamiętaj, że terminy płatności i procedury związane z podatkiem od czynności cywilnoprawnych mogą się zmieniać, dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne przepisy podatkowe.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie