Home Wiadomości PKO BP Zanotował Najwyższy Kwartałowy Zysk w Historii – Kredyty we frankach to nie problem

PKO BP Zanotował Najwyższy Kwartałowy Zysk w Historii – Kredyty we frankach to nie problem

dodał Bankingo

PKO BP, największy bank w Polsce, ogłosił imponujące wyniki finansowe za III kwartał 2023 roku. Zysk netto wyniósł ponad 2,78 miliarda złotych, co oznacza znaczący wzrost w porównaniu do straty netto w wysokości 253 milionów złotych rok wcześniej. Wynik ten okazał się o 14 proc. wyższy od oczekiwań.

Wpływ Wysokich Stop Procentowych i Niskich Odpisów Kredytowych

Wysokie stopy procentowe oraz stosunkowo niskie odpisy kredytowe przyczyniły się do znacznego wzrostu wyników finansowych PKO BP. Bankowi udało się utrzymać koszty działania na niskim poziomie i uniknąć rezerw na hipoteki frankowe, które w przeszłości wpływały negatywnie na zyskowność.

Rekordowy Wynik Kwartalny

Zysk netto w III kwartale 2023 roku był najwyższy w historii banku. Przybliżał się on do wyniku osiągniętego przez całą grupę PKO BP w poprzednich latach, takich jak 2022 rok (3,33 miliarda złotych), 2018 rok (3,74 miliarda złotych) i 2017 rok (3,1 miliarda złotych). Po trzech kwartałach 2023 roku zysk netto grupy PKO BP wzrósł do 4,82 miliarda złotych z 1,59 miliarda złotych rok wcześniej.

Efektywność Banku Mierzona ROE

Wskaźnik ROE (zwrot z kapitału własnego) jest kluczowy dla oceny efektywności banku przez inwestorów. W przypadku PKO BP wskaźnik ten wyniósł 16 proc. za trzy kwartały 2023 roku. Jest to wynik zdecydowanie lepszy niż oczekiwano.

Lepsze Przychody i Mniejsze Rezerwy na Kredyty

Bank odnotował lepsze niż oczekiwano podstawowe przychody, a także zawiązał niższe rezerwy na kredyty. Wynik na działalności biznesowej w III kwartale 2023 roku wyniósł 6,17 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 6 proc. kdk (kwartał do kwartału) i 14 proc. rdr (rok do roku) po wyłączeniu efektów zdarzeń jednorazowych.

Wzrost Wyniku Odsetkowego i Marży Odsetkowej

Wynik odsetkowy PKO BP wyniósł 4,66 miliarda złotych, co okazało się o 3 proc. wyższe od oczekiwań analityków. Wzrósł on o aż 558 proc. rdr (rok do roku) i o 6 proc. kdk (kwartał do kwartału), co stanowiło znaczący skok w porównaniu z wcześniejszym okresem. Marża odsetkowa netto w III kwartale wyniosła 4,35 proc., co oznacza wzrost w porównaniu z II kwartałem (4,29 proc.).

Silny Wynik z Prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 1,18 miliarda złotych, co było 2 proc. powyżej oczekiwań rynku. Bank podał, że ten wynik był efektem poprawy wyniku z kart oraz rynku kapitałowego. Przychody operacyjne wyniosły 1,79 miliarda złotych, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Wskaźnik kosztów/dochodów za trzy kwartały wynosił 30,9 proc., co jest jednym z najlepszych wyników w historii banku.

Spadek Rezerw i Poprawa Spłacalności Kredytów

W III kwartale 2023 roku saldo rezerw wyniosło 276 mln zł, co było o 10 proc. niższe od oczekiwań analityków. Rezerwy spadły o 40 proc. rdr i wzrosły o 22 proc. kdk. Wskaźnik kosztów ryzyka po trzech kwartałach wynosił 47 pb, co było znacząco niższe od zakładanego poziomu 70-90 pb. Koszt ryzyka w samym III kwartale spadł do 34 pb z 48 pb w II kwartale.

Wzrost Sprzedaży Kredytów Mieszkaniowych i Konsumpcyjnych

Nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych w III kwartale wyniosła 4,4 miliarda złotych, podczas gdy w II kwartale była na poziomie 3,3 miliarda złotych. Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych również wzrosła, osiągając 4,8 miliarda złotych. Bank podał, że oferta Bezpieczny Kredyt cieszy się dużym zainteresowaniem, złożono 30 tysięcy wniosków, a zawarto 15 tysięcy umów.

Współczynnik kapitału Tier 1 wynosi 19,25 proc., a łączny współczynnik kapitałowy wynosi 20,25 proc.

Podsumowanie

PKO BP osiągnął rekordowy wynik finansowy w III kwartale 2023 roku, zyskując ponad 2,78 miliarda złotych. Bankowi udało się utrzymać koszty działania na niskim poziomie i uniknąć rezerw na hipoteki frankowe, co przyczyniło się do znacznego wzrostu wyników. Wzrost sprzedaży kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych oraz poprawa spłacalności kredytów stanowią dodatkowe pozytywne wskaźniki dla banku. PKO BP nadal utrzymuje solidne wskaźniki kapitałowe, co stanowi dodatkowy punkt siły dla instytucji. Całkowity wynik finansowy PKO BP za trzy kwartały 2023 roku jest już bliski wynikowi osiągniętemu przez całą grupę w poprzednich latach, co świadczy o stabilności i efektywności banku.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie