Home Edukacja Czy komornik może zająć konto walutowe?

Czy komornik może zająć konto walutowe?

dodał Bankingo

W dzisiejszym globalnym świecie wiele osób decyduje się na posiadanie konta walutowego, które umożliwia im prowadzenie transakcji w różnych walutach. Konto walutowe jest szczególnie atrakcyjne dla osób handlujących z podmiotami zagranicznymi lub podróżujących często, umożliwiając im gromadzenie środków w walutach obcych i płacenie za granicą bez konieczności przewalutowywania. Jednakże, istnieje pewne pytanie, które nurtuje wielu: czy komornik może zająć konto walutowe?

Komornik a konto walutowe

Posiadanie konta walutowego nie oznacza, że jesteśmy całkowicie bezpieczni przed możliwością zajęcia przez komornika. W Polsce, zgodnie z art. 889 zn. 1 kodeksu postępowania cywilnego, komornik ma prawo do zajęcia konta walutowego. Jednakże, istnieją pewne wyjątki od tej reguły.

Zajęcie konta walutowego – podstawa prawna

Zgodnie z przepisem art. 889 [1] § 1 k.p.c., jeżeli zobowiązanie do spłaty wyrażone jest w złotych polskich, bank przekazuje komornikowi należność w walucie polskiej, przeliczając kwotę według kursu NBP w dniu przekazania środków komornikowi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której tytuł wykonawczy obejmuje świadczenie pieniężne podlegające spełnieniu wyłącznie w walucie obcej, w której prowadzony jest rachunek bankowy.

Komornik z Polski a konto walutowe za granicą

Jeśli posiadamy konto walutowe w placówce bankowej poza granicami Polski, na przykład w Anglii, Niemczech czy Norwegii, polski komornik nie ma prawa do wglądu w takie konta. Konto zagraniczne jest wolne od polskiego komornika i nie podlega egzekucji komorniczej.

Jednakże, istnieje pewne wyjątki od tej zasady. Jeśli pracujemy dla polskiej firmy za granicą i pobieramy wynagrodzenie w walucie zagranicznej, sytuacja może się zmienić. Jeżeli komornik wystąpi do ZUS o stwierdzenie, czy jesteśmy osobą zatrudnioną w polskiej firmie, nasze wynagrodzenie może zostać zajęte u źródła, czyli w Polsce. W takim przypadku pracodawca będzie pomniejszał naszą wypłatę i przesyłał mniejsze kwoty na nasze konto.

Zajęcie konta walutowego przez komornika – procedura

Aby zająć konto walutowe, komornik musi podjąć odpowiednie kroki i przestrzegać określonych procedur. Zgodnie z art. 889 k.p.c., komornik ogłólnej właściwości dłużnika musi przesłać do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego. W zawiadomieniu komornik określa wysokość należności będącej przedmiotem egzekucji oraz koszty egzekucyjne. Bank zostaje wzywany, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zgłosił komornikowi przeszkodę w przekazaniu zajętej kwoty.

W przypadku egzekucji dotyczącej świadczeń, komornik musi także zawiadomić bank o charakterze egzekwowanych świadczeń. Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku. Jeżeli egzekucja dotyczy wierzytelności zajętych w dwóch lub więcej postępowaniach, bank wstrzymuje wypłatę zajętych kwot, powiadamiając o tym komorników prowadzących egzekucję. Zajęte wierzytelności bank wypłaca po przekazaniu wszystkich spraw komornikowi, który prowadzi dalszą egzekucję.

Ochrona konta walutowego przed zajęciem komorniczym

Chociaż komornik ma prawo do zajęcia konta walutowego, istnieje pewna ochrona dla dłużnika. W każdym miesiącu na koncie bankowym wolna od egzekucji jest kwota 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie wynosi to około 2618 zł. Ponadto, niektóre zasiłki i świadczenia, takie jak świadczenie 500 plus czy świadczenia z pomocy społecznej, są również wolne od egzekucji.

Podsumowanie

Posiadanie konta walutowego nie oznacza, że jesteśmy całkowicie chronieni przed zajęciem przez komornika. Komornik ma prawo do zajęcia konta walutowego, jednakże istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Jeśli posiadamy konto walutowe za granicą, polski komornik nie ma prawa do egzekucji komorniczej. W przypadku konta walutowego w Polsce, komornik może zająć środki z konta, przeliczone według kursu NBP. Istnieje jednak pewna ochrona dla dłużnika, w postaci kwoty wolnej od egzekucji oraz niektórych świadczeń. W przypadku wątpliwości dotyczących zajęcia konta walutowego, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie egzekucyjnym.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie