Home Banki PKO BP – Unieważnienie Umowy Kredytu Frankowego: Jak Odzyskać Pieniądze?

PKO BP – Unieważnienie Umowy Kredytu Frankowego: Jak Odzyskać Pieniądze?

dodał Bankingo

Kredyt frankowy w PKO BP stał się poważnym problemem dla wielu frankowiczów w Polsce. Bank PKO BP, będący następcą prawnym banku Nordea, oferował swoim klientom kredyty mieszkaniowe w walucie szwajcarskiej o nazwie Nordea-Habitat. Niestety, wiele umów kredytowych zawierało liczne klauzule abuzywne, które naruszały prawa konsumentów. Jednak dzięki pozytywnemu orzecznictwu w sprawach frankowych, istnieje możliwość odzyskania nieuczciwie pobranych środków. W tym artykule omówimy, jak unieważnić umowę kredytu frankowego w PKO BP i odzyskać pieniądze.

Problematyka Kredytu Frankowego w PKO BP

Kredyt frankowy w PKO BP można unieważnić ze względu na liczne klauzule niedozwolone, jakie występowały w umowach kredytowych. Bank nie dostarczał jasnych informacji dotyczących sposobu obliczania kursu waluty szwajcarskiej (CHF), co prowadziło do nieuczciwego pobierania opłat. Bank PKO BP zarabiał na różnicy między kursem kupna a kursem sprzedaży CHF, co było niekorzystne dla kredytobiorców.

Jak Odzyskać Pieniądze z Kredytu Frankowego w PKO BP?

Jeśli jesteś poszkodowanym frankowiczem w PKO BP i chcesz odzyskać swoje pieniądze, istnieje kilka możliwości. Przede wszystkim, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, który pomoże Ci ocenić Twoją sytuację i podjąć odpowiednie działania.

Jednym z rozwiązań jest unieważnienie umowy kredytu frankowego. W przypadku unieważnienia, umowa traktowana jest tak, jakby nigdy nie została zawarta. Kredytobiorca nie musi spłacać kolejnych rat i ma prawo domagać się zwrotu już zapłaconych odsetek, marży i prowizji. Jeśli cała kwota kredytu nie została jeszcze spłacona, kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu jedynie kwoty wypłaconego kapitału.

Inną opcją jest odfrankowienie kredytu, które polega na przewalutowaniu kredytu z powrotem na złotówki. Dzięki temu unika się ryzyka zmiany kursu CHF. Odfrankowany kredyt ma niższe raty, które nie są już waloryzowane kursem CHF. Dodatkowo, bank jest zobowiązany do zwrotu kredytobiorcy wszystkich dotychczas nadpłaconych rat.

Warto pamiętać, że każda sytuacja powinna być rozważana indywidualnie, a decyzja o wyborze odpowiedniej strategii zależy od konkretnych okoliczności i potrzeb kredytobiorcy.

Klauzule Abuzywne w Umowach Kredytowych PKO BP

W przypadku kredytów frankowych w PKO BP i Nordea, wiele umów zawierało klauzule abuzywne, które naruszały prawa konsumentów. Poniżej przedstawiamy przykłady umów, w których występowały takie klauzule:

Umowa kredytowa Rok zawarcia umowy
Nordea-Habitat 2005
Nordea-Habitat 2006
Nordea-Habitat 2007
Nordea-Habitat 2008
Nordea-Habitat 2009
Nordea-Habitat 2011
Własny Kąt hipoteczny 2005
Własny Kąt hipoteczny 2006
Własny Kąt hipoteczny 2007
Własny Kąt hipoteczny 2008
Własny Kąt hipoteczny 2010

Rozprawy Sądowe i Wyroki w Sprawach Frankowych

PKO BP jest liderem pod względem liczby toczących się procesów sądowych w sprawach frankowych. Na koniec 2022 roku bankowi wytoczono 19 522 pozwy, a liczba ta stale rośnie. Prawnicy z kancelarii prawniczej Grupy Kapitałowej Votum wystosowali aż 1745 pozwów, co stanowi 24,33% wszystkich złożonych powództw. Łączna wartość pozwów frankowiczów przekroczyła prawie 8 miliardów złotych.

Dane statystyczne wskazują, że większość kredytobiorców występuje o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej i zwrot zapłaconych rat kapitałowo-odsetkowych oraz innych opłat. Do końca 2022 roku sądy wydały 995 prawomocnych wyroków, z czego 788 było korzystnych dla kredytobiorców. Kancelarie prawnicze z Grupy Kapitałowej Votum osiągnęły jeszcze lepsze wyniki, uzyskując korzystne wyroki w 98,5% przypadków.

Czy Warto Rozważyć Ugody z PKO BP?

W ostatnich miesiącach temat ugód z bankami w sprawach frankowych stał się coraz bardziej popularny. Banki coraz częściej starają się osiągnąć porozumienie z kredytobiorcami w celu minimalizacji strat finansowych związanych z realizacją orzeczeń sądowych. Ugoda oferowana przez PKO BP polega na zmianie kredytu CHF na kredyt w złotówkach, oprocentowanym według stawki WIBOR z dodatkową marżą stosowaną historycznie dla takich kredytów. Jednak decyzja o zawarciu ugody należy do klienta, który powinien wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i ocenić korzyści wynikające z takiego porozumienia.

Warto jednak pamiętać, że ugody nie są alternatywą dla frankowiczów, którzy już podjęli działania prawne przeciwko bankowi. Propozycje ugód nie oznaczają, że banki przyznają rację kredytobiorcom. Chodzi głównie o minimalizację strat finansowych wynikających z realizacji orzeczeń sądowych. Ważne jest również, że żadna ugoda nie zagwarantuje takich samych korzyści jak prawomocny wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy kredytowej. Przede wszystkim, w przypadku unieważnienia umowy, saldo zadłużenia zostaje zniwelowane do zera, a kredytobiorca nie jest zobowiązany do dalszej spłaty rat kredytu.

Podsumowując, każda sytuacja powinna być rozważana indywidualnie, a decyzja o zawarciu ugody zależy od konkretnych okoliczności i potrzeb kredytobiorcy. Jednak warto pamiętać, że wyroki sądowe w sprawach frankowych zwykle przynoszą korzystne rezultaty dla kredytobiorców, a unieważnienie umowy może być najbardziej opłacalnym rozwiązaniem.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie