Home Wiadomości PKO BP Świętuje Finansowy Sukces ale Klienci Płacą Więcej za Kredyty

PKO BP Świętuje Finansowy Sukces ale Klienci Płacą Więcej za Kredyty

dodał Bankingo

PKO BP, największy bank w Polsce, odnotował niesamowite rezultaty w pierwszym kwartale, mimo braku rekordów. Bank zarobił prawie 1,5 mld zł, co klasyfikuje ten wynik jako drugi największy w historii. To odzwierciedla trend znacznych zysków w całej branży, która korzysta z niewielkiego oprocentowania depozytów klientów.

Potężny start roku dla PKO BP

Grupa PKO BP odnotowała imponujący zysk netto w pierwszym kwartale, wynoszący 1 mld 454 mln zł. To zaskoczenie dla rynku, jak i 2,7% wzrost rok do roku oraz 6,2% wzrost w porównaniu z prognozami analityków.

Można to porównać z rekordami innych banków i nie wygląda to może imponująco, ale warto pamiętać, że PKO BP ustanowiło poprzedni rekord zysku w ostatnim kwartale, wynoszący 1,7 mld zł. Podstawą tych wyników jest wzrost odsetek płatnych przez klientów w porównaniu do tych, które bank oferuje na depozyty.

Przychody odsetkowe, czyli wpływy z rat kredytowych, wzrosły o 3,6 mld zł do 7,3 mld zł (+95% rok do roku), podczas gdy koszty odsetkowe, czyli oprocentowanie wypłacane od depozytów, wzrosły o 2,5 mld zł do 3,2 mld zł (+374% rok do roku). To skutkowało 35-procentowym wzrostem zysku.

Różnica między średnim oprocentowaniem kredytów i depozytów wyniosła 4,32%, co oznacza wzrost o 1,03 punktu procentowego rok do roku i o 0,13 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Zasób gotówki klientów a rezultaty banków

Pomogło to bankom w osiąganiu rekordowych wyników. Kluczowym elementem tego wzrostu jest zwiększenie stóp procentowych, co przekłada się na wyższe raty kredytów przy jednocześnie mniejszym wzroście średniego oprocentowania depozytów.

Ryzyko kredytów frankowych w PKO BP

Jednak to nie zysk odsetkowy był zaskoczeniem dla analityków. Nieoczekiwanym elementem były „pozycje nadzwyczajne”, które obciążyły wynik kwotą 835 mln zł. Większość z nich stanowią koszty związane z ryzykiem prawnym wynikającym z kredytów frankowych. Bank odpisał z tego tytułu 967 mln zł.

Bank aktualnie jest stroną w 22,2 tys. spraw związanych z kredytami frankowymi, z których tylko 1,2 tys. zakończyło się prawomocnym wyrokiem przeciwko bankowi. W pierwszym kwartale liczba pozwów wzrosła o 2 tys. 671, co oznacza wzrost o 42,3% kwartał do kwartału.

Zmniejszanie kosztów ryzyka kredytowego

Równocześnie udział kredytów zagrożonych w portfelu banku spadł do 3,74% w pierwszym kwartale z 3,92% rok temu. Ten trend jest najbardziej widoczny w przypadku kredytów gospodarczych, gdzie spłacalność wzrosła do 4,49% z 5,45% rok temu. Koszty ryzyka związane z kredytami konsumpcyjnymi zmniejszyły się do 237 mln zł z 292 mln zł rok temu.

Ostatecznie, odpisy na Bankowy Fundusz Gwarancyjny były znacznie niższe niż rok wcześniej, z bankiem nie przekazującym żadnej kwoty na ten fundusz, w porównaniu do 116 mln zł rok wcześniej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie