Home Wiadomości Perspektywy obniżki stóp procentowych w Polsce: jaka jest prawdziwa szansa?

Perspektywy obniżki stóp procentowych w Polsce: jaka jest prawdziwa szansa?

dodał Bankingo

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie podjęła decyzji o obniżce stóp procentowych na lipcowym spotkaniu, wbrew oczekiwaniom wielu obserwatorów rynku. Kolejne posiedzenie, na którym taka decyzja może zostać podjęta, odbędzie się we wrześniu, ponieważ sierpień jest miesiącem wolnym od spotkań decyzyjnych. Wydawało się, że potencjalne spowolnienie gospodarcze mogło skłonić RPP do obniżki stóp już na lipcowym posiedzeniu, ale to nie nastąpiło. Ale kiedy nastąpi oczekiwana obniżka? Czy możemy spodziewać się, że nasze raty kredytowe zaczną spadać we wrześniu? Opinie ekonomistów na ten temat są różne.

Interpretacje Decyzji RPP

Choć dla niektórych decyzja o utrzymaniu stóp procentowych na obecnym poziomie była rozczarowująca, niektórzy ekonomiści uważają, że nie był jeszcze czas na obniżkę. Główny argument przemawiający za tą opinią to fakt, że obniżka stóp procentowych mogłaby sugerować, że sytuacja gospodarcza jest tak zła, że Rada musi interweniować.

Zdaniem analityków, kluczowe dla przyszłości stóp procentowych będzie spadek inflacji do jednocyfrowego poziomu. Przewidują oni, że najwcześniejszy moment, kiedy taka sytuacja może mieć miejsce, to wrzesień. Wielu z nich zwraca uwagę na konferencję prezesa Rady, Adama Glapińskiego, na której być może dowiemy się więcej o perspektywie inflacji.

Rada Polityki Pieniężnej w swoim komunikacie podkreśliła, że do spadku inflacji przyczynia się obniżenie dynamiki kredytu i PKB. Rada oceniła, że zacieśnienie polityki pieniężnej prowadzi do obniżenia inflacji, ale zaznaczyła, że proces ten będzie stopniowy. W komunikacie znalazł się również standardowy akapit, mówiący, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

Opinie na temat przyszłości stóp procentowych

Jest wiele spekulacji na temat przyszłości stóp procentowych. Niższa prognozowana dynamika PKB może zostać potraktowana przez część Rady w kolejnych miesiącach jako argument za obniżką stóp procentowych. Z drugiej strony, niektórzy ekonomiści uważają, że na obniżki nie ma jeszcze czasu, prognozując wolniejszy spadek inflacji i utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie w tym roku, z perspektywą obniżek dopiero w 2024 roku.

Wielu analityków sugeruje, że realizacja obecnej prognozy inflacyjnej, która przewiduje średnią inflację na poziomie 3,6% w 2025 roku, nie jest wystarczającą podstawą do obniżek stóp procentowych w tym roku. Według nich, powrót inflacji do celu 2,5% nie jest wystarczająco szybki, co daje niewiele powodów dla gołębiego skrętu w polityce pieniężnej RPP.

Jednak, pomimo różnicy zdań, jedno jest pewne: perspektywa obniżki stóp procentowych jest obecnie otwarta. Jej realizacja zależy od wielu czynników, przede wszystkim od kierunku, w którym zmierza inflacja. Wśród specjalistów nie ma jednak zgody co do tego, jak szybko inflacja spadnie do poziomu, który uzasadniałby obniżkę stóp procentowych.

Przyszłość stóp procentowych: spekulacje i prognozy

Zdaniem niektórych ekonomistów, najwcześniejszym momentem, kiedy możemy spodziewać się obniżki stóp procentowych, jest wrzesień 2023 roku. Są to jednak jedynie spekulacje. Niektórzy eksperci sądzą, że obniżki nie są jeszcze możliwe w tym roku, argumentując, że inflacja bazowa pozostanie wyraźnie wyższa niż stopa NBP, co oznacza brak przestrzeni do obniżek stóp.

Ciekawe jest to, że kontrakty forward na WIBOR sugerują około 100 punktów bazowych obniżek w ciągu 6 miesięcy, co oznacza cztery ruchy po 25 punktów bazowych. Jednakże, niektórzy ekonomiści uważają, że jest to zbyt optymistyczne i że obecne prognozy inflacji są zbyt niskie.

Czy obniżka stóp procentowych jest na horyzoncie?

Podsumowując, różne prognozy i oczekiwania dotyczące przyszłości stóp procentowych w Polsce pokazują, że sytuacja jest daleka od jednoznacznej. Mimo tego, że wielu ekonomistów sugeruje, że obniżka stóp procentowych może nastąpić już we wrześniu, równie wielu twierdzi, że taka decyzja jest mało prawdopodobna w najbliższym czasie.

Jasne jest jednak, że decyzja o obniżce stóp procentowych będzie zależeć od wielu czynników, takich jak inflacja, dynamika PKB, a także sytuacja na światowych rynkach finansowych. Jak zawsze, ostateczna decyzja będzie zależeć od oceny sytuacji przez RPP.

Tymczasem, kredytobiorcy muszą cierpliwie czekać na decyzje RPP, mając nadzieję, że obniżka stóp procentowych, która obniżyłaby ich miesięczne raty, jest na horyzoncie. Wszystko zależy od tego, jak ekonomia i inflacja będą się rozwijać w najbliższych miesiącach. Na razie jednak, wszystko wskazuje na to, że musimy poczekać co najmniej do września, zanim dowiemy się, czy obniżka stóp procentowych jest rzeczywiście na horyzoncie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie