Home Prawo Orzeczenie TSUE C-488/23 – wpływ na waloryzację bankową

Orzeczenie TSUE C-488/23 – wpływ na waloryzację bankową

dodał Bankingo

Rok 2024 przynosi kolejne sukcesy dla frankowiczów w kontekście unieważnienia umów dotyczących kredytów hipotecznych denominowanych lub indeksowanych we frankach szwajcarskich. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał decyzję o istotnym znaczeniu dla konsumentów, dotyczącą roszczeń o waloryzację świadczenia po unieważnieniu umowy frankowej. W orzeczeniu TSUE C-488/23, jednoznacznie stwierdzono, że banki nie mają prawa żądać od kredytobiorców rekompensaty polegającej na waloryzacji świadczenia po unieważnieniu umowy kredytu hipotecznego.

Unieważnienie umów frankowych

Orzeczenie TSUE C-488/23 jest kolejnym ważnym krokiem w walce frankowiczów o unieważnienie umów kredytowych. Sąd krajowy zadał pytanie prejudycjalne do TSUE dotyczące roszczeń kredytobiorców wobec mBanku. Trybunał jednoznacznie stwierdził, że nieuczciwe warunki umowy kredytowej są podstawą do unieważnienia umowy, co oznacza, że umowa traktowana jest jakby nigdy nie istniała. Wszelkie roszczenia banków dotyczące rekompensaty za waloryzację są niezgodne z zasadami prawa Unii Europejskiej.

Warto podkreślić, że orzeczenie TSUE C-488/23 odnosi się do konkretnego przypadku mBanku, ale ma znaczenie dla wszystkich banków oferujących kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Decyzja TSUE stanowi jednoznaczny sygnał, że ochrona konsumentów jest priorytetem, a praktyki banków naruszające zasady uczciwości nie będą tolerowane.

Interpretacja artykułów dyrektywy Rady 93/13/EWG

TSUE w orzeczeniu C-488/23 odnosi się do artykułów 6 ust. 1 i 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. dotyczącej nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Trybunał jednoznacznie wskazał, że banki nie mają prawa żądać rekompensaty polegającej na waloryzacji świadczenia po unieważnieniu umowy kredytu hipotecznego.

W uzasadnieniu wyroku TSUE wskazano, że nieuczciwe warunki umowy kredytowej są podstawowym powodem unieważnienia umowy. Oznacza to, że umowa traktowana jest, jakby nigdy nie istniała. W związku z tym wszelkie roszczenia banku dotyczące rekompensaty za waloryzację są niezgodne z zasadami prawa Unii Europejskiej.

Zmiany w polityce bankowej

Decyzja TSUE C-488/23 stanowi jasny sygnał dla banków, że nie są już bezkarne. Banki muszą dostosować swoje praktyki do zasad określonych przez prawo europejskie. Orzeczenie TSUE dotyczące nieważności umów frankowych sprawia, że banki nie mają prawa żądać od kredytobiorców rekompensaty za waloryzację świadczenia.

Warto podkreślić, że TSUE nie jest jedynym organem, który rozstrzyga na niekorzyść banków w sprawach dotyczących umów frankowych. Również polskie sądy, w oparciu o orzecznictwo TSUE, unieważniają umowy kredytowe we frankach szwajcarskich. To oznacza, że banki muszą zmienić swoją politykę w stosunku do frankowiczów i zrozumieć, że ich próba obchodzenia prawa nie przyniesie skutku.

Ochrona konsumentów

Decyzje TSUE w sprawach dotyczących umów frankowych dają konsumentom pewność, że ich prawa będą respektowane. Banki nie mogą żądać od kredytobiorców rekompensaty za waloryzację świadczenia po unieważnieniu umowy kredytu hipotecznego. Ochrona konsumentów jest priorytetem, a praktyki banków naruszające zasady uczciwości nie będą tolerowane.

W przypadku unieważnienia umowy frankowej, kredytobiorcy mają możliwość uzyskania zwrotu wypłaconego kapitału wraz z odsetkami. Jednak warto pamiętać, że roszczenie o zwrot kapitału może być przedawnione, co każdorazowo będzie badane przez sądy powszechne.

Rekomendacje dla banków

Banki powinny skorzystać z możliwości zawarcia sprawiedliwej ugód sądowych z frankowiczami proponowanych im podczas sporów przez kancelarie frankowe. Ugody skonstruowane przez ekspertów finansowych niosą ze sobą realne korzyści zarówno dla kredytobiorców, jak i dla banków. Dzięki ugodom, banki mogą zaoszczędzić pieniądze na wieloletnich sporach sądowych, które i tak na koniec dnia przegrają. Ugody są także korzystne dla polskiego sądownictwa, które zostaje odciążone od setek tysięcy spraw dotyczących umów frankowych.

Podsumowanie

Orzeczenie TSUE C-488/23 ma duże znaczenie dla kredytobiorców we frankach szwajcarskich. Decyzja Trybunału jednoznacznie stwierdza, że banki nie mają prawa żądać od kredytobiorców rekompensaty za waloryzację świadczenia po unieważnieniu umowy kredytu hipotecznego. Ochrona konsumentów jest priorytetem, a praktyki banków naruszające zasady uczciwości nie będą tolerowane.

Banki powinny zmienić swoją politykę w stosunku do frankowiczów i skorzystać z możliwości zawarcia sprawiedliwej ugody sądowej. Ugody niosą ze sobą korzyści zarówno dla kredytobiorców, jak i dla banków, a także odciążają polskie sądownictwo od setek tysięcy spraw dotyczących umów frankowych. Warto podkreślić, że orzeczenia TSUE stanowią wyraźny sygnał dla banków, że ochrona konsumentów jest priorytetem, a nieuczciwe praktyki nie będą tolerowane.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie