Home Finanse Jak wybrać odpowiednią kancelarię prawną do skorzystania z sankcji kredytu darmowego?

Jak wybrać odpowiednią kancelarię prawną do skorzystania z sankcji kredytu darmowego?

dodał Bankingo

W przypadku posiadaczy kredytów gotówkowych i konsolidacyjnych istnieje możliwość skorzystania z tzw. Sankcji Kredytu Darmowego (SKD). Jest to szansa dla konsumentów na spłatę swoich zobowiązań tylko do wysokości kwoty kredytu, bez konieczności płacenia bankowi lub firmie pożyczkowej odsetek oraz pozaodsetkowych opłat i prowizji związanych z umową kredytu lub pożyczki. Jednak skorzystanie z tej sankcji wiąże się z koniecznością przejścia przez procedurę, która jest czasochłonna i wymaga wsparcia profesjonalnej kancelarii prawnej. W tym artykule przedstawimy, jak wybrać odpowiednią kancelarię prawną, która pomoże w uzyskaniu sankcji kredytu darmowego.

Kto może skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego?

Sankcja Kredytu Darmowego przysługuje wyłącznie osobom posiadającym status konsumenta, pod warunkiem że wartość kredytu nie przekracza kwoty 255.550 zł. Kredytodawca musi naruszyć przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim, np. wprowadzić konsumenta w błąd, nieprawidłowo określić podstawowe elementy umowy lub przekroczyć maksymalną dopuszczalną kwotę odsetek lub kosztów pozaodsetkowych. Osób uprawnionych do skorzystania z SKD może być w Polsce kilka milionów, ponieważ banki często naruszają przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim, co uprawnia posiadaczy wadliwych umów i pożyczek konsumenckich do żądania zwrotu odsetek i kosztów pozaodsetkowych.

Jakie są przewinienia banków i instytucji finansowych, które uprawniają do skorzystania z Sankcji Kredytu Darmowego?

W przypadku kredytów i pożyczek wciąż spłacanych, Sankcja Kredytu Darmowego oznacza zwrot odsetek i opłat uiszczonych do tej pory oraz mniejszą ratę na przyszłość. Ale także osoby, które w całości spłaciły już kredyt lub pożyczkę, ale od tego momentu jeszcze nie minął rok, mogą skorzystać z SKD. Warunkiem koniecznym jest jednak to, że umowa nie spełnia wymogów określonych w Ustawie o kredycie konsumenckim.

Naruszenia przepisów, które kwalifikują umowę do zastosowania Sankcji Kredytu Darmowego, mogą obejmować:

 • Wliczanie do kwoty kredytu prowizji, opłat i składek ubezpieczeniowych, a następnie naliczanie odsetek od zawyżonej kwoty kredytu.
 • Zawarcie umowy w innej niż dokumentowa formie.
 • Błędne określenie kluczowych elementów umowy, takich jak wysokość pożyczki lub kredytu.
 • Brak informacji o całkowitym koszcie kredytu.
 • Brak informacji o sposobie naliczania odsetek, zasadzie i okresach zmian oprocentowania.
 • Brak informacji o terminie i sposobie spłaty kredytu.
 • Zaniżenie RRSO.
 • Zastrzeżenie wyższych odsetek za opóźnienie niż przewiduje kodeks cywilny.
 • Przekroczenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów wynikających z Ustawy o kredycie konsumenckim.

Procedura związana z Sankcją Kredytu Darmowego

Procedura Sankcji Kredytu Darmowego jest stosunkowo nowa i wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz złożenia pisemnego oświadczenia do banku lub instytucji finansowej. W przypadku odrzucenia oświadczenia przez bank, konieczne jest podjęcie działań sądowych. Należy pamiętać, że walka z bankiem w sądzie może być trudna, dlatego warto skorzystać z usług doświadczonej i wyspecjalizowanej kancelarii prawnej. Dobra kancelaria prawna może pomóc w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, analizie umowy kredytowej oraz reprezentacji klienta przed sądem.

Jak wybrać odpowiednią kancelarię prawną do skorzystania z Sankcji Kredytu Darmowego?

Wybór odpowiedniej kancelarii prawniej jest kluczowy dla sukcesu w procedurze Sankcji Kredytu Darmowego. Oto 10 zasad, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze kancelarii:

 1. Wybieraj kancelarie prawne specjalizujące się w sporach z bankami, które mają doświadczenie w tego rodzaju sprawach.
 2. Zwróć uwagę na to, czy kancelaria prowadzona jest przez adwokatów lub radców prawnych, którzy są profesjonalnymi pełnomocnikami i posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC.
 3. Unikaj ofert pseudokancelarii, spółek i kancelarii odszkodowawczych, które nie dysponują profesjonalną kadrą pełnomocników i pobierają gigantyczne prowizje za swoje usługi.
 4. Skonsultuj się z renomowanymi kancelariami frankowymi, które często mają oddzielne sekcje do spraw kredytów konsumenckich.
 5. Sprawdź, ile korzystnych wyroków uzyskała dana kancelaria w sporach z bankami, najlepiej szukać takich, które mają na koncie co najmniej 1500 wygranych spraw.
 6. Wybieraj kancelarie, które działają w branży od dłuższego czasu, ponieważ doświadczenie jest kluczowe w prowadzeniu takich spraw.
 7. Sprawdź, czy kancelaria prowadzi transparentną politykę informowania o wynikach swojej działalności, czy publikuje skany wyroków na swojej stronie internetowej oraz informacje o czasie, w jakim uzyskuje wyroki.
 8. Unikaj ofert spółek, które obiecują prowadzenie sprawy za 0 złotych, ponieważ zazwyczaj kończy się to niewielką kwotą odzyskanych pieniędzy dla klienta.
 9. Wybieraj kancelarie, które jasno informują o wysokości wynagrodzenia za swoje usługi i sposobie jego zapłaty.
 10. Staraj się unikać ofert, które obiecują szybkie załatwienie sprawy przy minimalnym nakładzie kosztów, ponieważ zazwyczaj kończy się to niezadowalającymi rezultatami.

Podsumowanie

Skorzystanie z Sankcji Kredytu Darmowego może być dla posiadaczy kredytów gotówkowych i konsolidacyjnych korzystne, ale wymaga podjęcia odpowiednich działań i wsparcia profesjonalnej kancelarii prawnej. Wybór odpowiedniej kancelarii jest kluczowy dla sukcesu w tej procedurze. Należy zwrócić uwagę na doświadczenie, specjalizację i reputację kancelarii oraz zapoznać się z ich ofertą i polityką informacyjną. Dobra kancelaria prawna pomoże zgromadzić niezbędną dokumentację, przeprowadzić analizę umowy kredytowej i reprezentować klienta w sądzie, aby uzyskać zwrot odsetek i innych kosztów związanych z kredytem. Wybranie odpowiedniej kancelarii jest kluczowe dla sukcesu i osiągnięcia korzyści finansowych związanych z Sankcją Kredytu Darmowego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie