Home Wiadomości Ogłoszono UPADŁOŚĆ Getin Bank – POSTANOWIENIE Z DNIA 20.07.23

Ogłoszono UPADŁOŚĆ Getin Bank – POSTANOWIENIE Z DNIA 20.07.23

dodał Bankingo

Dnia 20 lipca 2023 r.. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Getin Noble Banku.

Upadłość Getin Noble Bank S.A.

Decyzję sądu podjęto w ramach sprawy oznaczonej sygnaturą akt WA1M/GU/188/2023.

Dla wszystkich wierzycieli banku, postępowanie oznacza konieczność zgłoszenia wierzytelności syndykowi, Marcina Mirosław Kubiczka, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Syndyk jest do dyspozycji na adresie ul. Działkowa 8, 41-506, Chorzów.

Dodatkowo, sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, do zgłaszania ich syndykowi. Podkreślono, że osoby, które nie zgłoszą tych praw w wyznaczonym terminie, mogą stracić możliwość powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wpływ na Wierzycieli i Dalsze Kroki

W kontekście ogłoszenia upadłości, wierzycielom przysługuje prawo do zażalenia na postanowienie sądu. Zażalenie może być wniesione w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia postanowienia o upadłości, ale jedynie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wierzyciele spoza granic mają na to trzydzieści dni. Należy jednak pamiętać, że zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.

Sytuacja Getin Noble Bank S.A. jest dynamiczna i niepewna. Ogłoszenie upadłości tego znaczącego gracza na rynku bankowym z pewnością będzie miało daleko idące konsekwencje zwłaszcza dla osób które nadal spłacają tam kredyty we frankach. Dalsze kroki w postępowaniu upadłościowym będą ściśle monitorowane przez zarówno wierzycieli, jak i obserwatorów rynku finansowego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie