Home Wiadomości Czy Twój kredyt frankowy jest zagrożony przedawnieniem? Jak zabezpieczyć swoje roszczenia?

Czy Twój kredyt frankowy jest zagrożony przedawnieniem? Jak zabezpieczyć swoje roszczenia?

dodał Bankingo

Czy pamiętasz, kiedy podpisałeś swoją umowę kredytową we frankach? Czy zastanawiasz się, czy Twoje roszczenia wobec banku mogą być już przedawnione? Przedawnienie to prawny mechanizm, który może przekształcić Twoje zaległe zobowiązania w zobowiązania naturalne, co oznacza, że możesz spłacić dług z własnej woli, bez obawy przed prawnymi konsekwencjami.

Przedawnienie a kredyty frankowe

Zrozumienie przedawnienia roszczeń może być kluczowe dla osób z kredytem frankowym. Przy kredycie indeksowanym możemy domagać się unieważnienia umowy kredytowej lub zwrotu nadpłaconych rat. Warto tutaj podkreślić, że każda nadpłacona rata kredytu przedawnia się w ciągu 10 lat od momentu jej zapłaty. Nie jest zatem istotna data podpisania umowy, ale data spłaty poszczególnej raty.

Jeżeli jednak chodzi o kredyt denominowany, sprawa przedstawia się nieco inaczej. W tym przypadku żądamy unieważnienia umowy frankowej i zwrotu wszystkich wpłaconych do banku kwot, a data podpisania umowy kredytowej determinuje wysokość żądania zwrotu kwot.

Nowe zasady dotyczące przedawnienia roszczeń konsumentów

Od 9 lipca 2018 roku zaczął obowiązywać skrócony okres przedawnienia dla roszczeń konsumentów – z 10 lat na 6 lat. W przypadku roszczeń frankowiczów nowy, 6-letni termin dotyczy tych rat, które zostały uiszczone po tej dacie.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Możemy przerwać bieg przedawnienia na kilka sposobów, na przykład przez złożenie reklamacji do banku i późniejsze złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego, wniesienie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej lub po prostu wniesienie pozwu do sądu.

Termin rozpoczęcia biegu przedawnienia i wyrok TSUE

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 10 czerwca 2021 roku, sprawie C-776/19, zmienił wiele w zakresie przedawnienia roszczeń. TSUE orzekł, że termin przedawnienia roszczenia kredytobiorców nie może rozpocząć biegu, jeśli kredytobiorca nie wie o wadliwości swojej umowy.

Czy warto czekać ze złożeniem pozwu frankowego?

Wiele osób, które posiadają kredyt frankowy, zastanawia się, czy mają jeszcze czas na złożenie pozwu przeciwko bankowi. Jednak kancelarie frankowe przestrzegają przed opóźnianiem takiego działania. Opóźnienia mogą bowiem prowadzić do sytuacji, w której roszczenia będą przedawnione. Dlatego ważne jest, aby działać szybko i efektywnie, aby zabezpieczyć swoje roszczenia i przeciwdziałać potencjalnym konsekwencjom przedawnienia.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie