Home Wiadomości Nowy wymóg dla banków aby zapobiec bankructwom po wprowadzeniu kredytów o stałej stopie?

Nowy wymóg dla banków aby zapobiec bankructwom po wprowadzeniu kredytów o stałej stopie?

dodał Bankingo

Wprowadzenie nowego wymogu finansowania długoterminowego jest jednym z elementów szerszych działań nadzoru finansowego mających na celu osiągnięcie optymalnego modelu finansowania potrzeb mieszkaniowych. Taką informację przekazał Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) podczas swojego udziału w panelu na 32. Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Nowy model kredytów mieszkaniowych w Polsce

Według przedstawicieli Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), obecnie w Polsce kształtuje się nowy model kredytów mieszkaniowych opartych na okresowo stałym oprocentowaniu.

Zmiana ta wynika z wysokiej ekspozycji banków na ryzyko stopy procentowej związanej z udzielaniem kredytów hipotecznych o stałej stopie. W rezultacie, KNF planuje wprowadzenie nowego wymogu emisji listów zastawnych przez banki, które będą pokrywać część wartości udzielonych kredytów hipotecznych.

Cel nowego wymogu finansowania długoterminowego

Celem wprowadzenia nowego wymogu finansowania długoterminowego jest osiągnięcie odpowiedniej struktury aktywów i pasywów banków w związku z akcją kredytową w obszarze portfela hipotecznego.

Kredyty mieszkaniowe stanowią znaczną część aktywów banków, dlatego zmiany w tym obszarze są istotne. Ponadto, wraz z rozwojem gospodarczym Polski, można oczekiwać wzrostu wagi portfela hipotecznego w stosunku do PKB.

Przewodniczący KNF podkreślił, że wprowadzenie nowego wymogu finansowania długoterminowego jest elementem szerszych działań Komisji mających na celu osiągnięcie optymalnego modelu finansowania potrzeb mieszkaniowych.

Historia kredytów hipotecznych w Polsce

Przed 2019 rokiem kredyty hipoteczne w Polsce były głównie oparte na stopie zmiennej. Jednakże, taki model niesie ze sobą ryzyko zmiany stopy procentowej po stronie klientów. Z uwagi na długotrwały trend obniżania stóp procentowych w Polsce, ryzyko to było praktycznie nieodczuwalne dla klientów. Jednocześnie, banki również korzystały z tego modelu, który był dla nich dogodny. Jednak w 2019 roku KNF zidentyfikował ryzyko związane ze stopą procentową po stronie klientów jako niepożądane. W związku z tym, KNF podjął strategiczną decyzję, aby banki oferowały kredyty hipoteczne o stałej lub okresowo stałej stopie, minimalnie na 5 lat.

Wymóg finansowania długoterminowego jako część szerszych działań

Wprowadzenie wymogu finansowania długoterminowego przez KNF jest częścią szerszych działań Komisji mających na celu osiągnięcie optymalnego modelu finansowania potrzeb mieszkaniowych. Jednym z filarów tego modelu jest rekomendacja S, która zobowiązuje banki do oferowania kredytów hipotecznych o stałej stopie.

Kolejnym filarem jest spowodowanie obrotu listami zastawnymi, które finansują akcję kredytową w obszarze portfela hipotecznego. KNF wprowadził także wskaźnik finansowania długoterminowego, który ma na celu przełamanie strukturalnego niedopasowania aktywów i pasywów na polskim rynku finansowym.

Przewodniczący KNF podkreśla, że te działania muszą być zsynchronizowane z innymi, które pozwalają bankom zabezpieczyć ryzyko stopy procentowej i ryzyko płynności.

Wprowadzenie nowego wymogu finansowania długoterminowego

Prace nad wprowadzeniem nowego wymogu finansowania długoterminowego rozpoczęły się w 2022 roku. KNF zakłada, że nowy wymóg stanie się przedmiotem rekomendacji nadzorczej, co oznacza, że banki będą zobowiązane do jego wdrożenia. Wskaźnik finansowania długoterminowego jest również obecnie przedmiotem prac regulatorów amerykańskich. Według danych KNF, banki będą musiały wyemitować dłużne papiery wartościowe o wartości od 14,5 mld zł do 137 mld zł, aby spełnić nowy wymóg. Wprowadzenie wymogu finansowania długoterminowego zostanie zrealizowane po wypełnieniu przez banki wymogu MREL, czyli po 1 stycznia 2024 roku.

Podsumowanie

Wprowadzenie nowego wymogu finansowania długoterminowego dla banków ma na celu osiągnięcie optymalnego modelu finansowania potrzeb mieszkaniowych. W Polsce kształtuje się nowy model kredytów mieszkaniowych opartych na okresowo stałym oprocentowaniu, co wiąże się z wysokim ryzykiem stopy procentowej dla banków. Wprowadzenie nowego wymogu emisji listów zastawnych ma na celu zmianę struktury aktywów i pasywów banków. Jest to część szerszych działań Komisji Nadzoru Finansowego, które mają na celu osiągnięcie stabilności i bezpieczeństwa na rynku finansowym. Wprowadzenie nowego wymogu finansowania długoterminowego będzie wymagało współpracy banków i nadzoru finansowego, aby zabezpieczyć ryzyko stopy procentowej i ryzyko płynności.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie