Home Wiadomości Nowy rozdział w historii frankowiczów: Korzystne zmiany po wyroku TSUE

Nowy rozdział w historii frankowiczów: Korzystne zmiany po wyroku TSUE

dodał Bankingo

W ostatnich latach, sytuacja osób zaciągających kredyty we frankach szwajcarskich (frankowiczów) uległa istotnej poprawie, przede wszystkim dzięki możliwości unieważnienia umów kredytowych. Niemniej jednak, strach przed konsekwencjami, takimi jak pozew od banku o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, zniechęcał wielu do podjęcia takich kroków. Sytuację tę zmieniło orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 15 czerwca 2023 roku, które wyraźnie stwierdziło, że frankowicze nie powinni obawiać się takich działań ze strony banków.

Zrozumienie sytuacji frankowiczów i banków

Aby w pełni zrozumieć implikacje tego orzeczenia, warto przyjrzeć się bliżej dynamice między frankowiczami a bankami. Unieważnienie umowy kredytu we frankach powoduje, że bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie wpłacone do tej pory pieniądze, natomiast kredytobiorca zwraca tylko pożyczone mu pierwotnie pieniądze, bez dodatkowych kosztów. Takie rozwiązanie, choć korzystne dla kredytobiorców, niesie ze sobą duże straty dla banków, co prowadziło do szeregu działań ze strony tych ostatnich, mających na celu odstraszanie klientów od unieważnienia umów.

Zniechęcanie frankowiczów przez banki

Banki, chcąc uniknąć strat finansowych wynikających z unieważnienia umów kredytowych, stosowały różne strategie, w tym proponowanie ugód lub pozwanie kredytobiorców o bezumowne korzystanie z kapitału. Ta ostatnia taktyka polegała na domaganiu się przez bank od frankowicza zapłaty za korzystanie z kapitału w okresie od zawarcia umowy do jej stwierdzenia nieważności. Takie działanie, choć skutecznie zniechęcało wielu kredytobiorców, nie było jednak zgodne z prawem.

Frankowicze triumfują dzięki wyroku TSUE

Zmianę sytuacji przyniósł wyrok TSUE, który jednoznacznie stwierdził, że banki nie mają prawa pozywać kredytobiorców o bezumowne korzystanie z kapitału. Decyzja ta oznacza dla banków duże straty finansowe, ale dla frankowiczów stanowi duże zwycięstwo. Po latach zmagania się z ciężarem niekorzystnych umów kredytowych, mogą teraz wreszcie odetchnąć z ulgą, nie musząc obawiać się finansowych konsekwencji wynikających z procesu unieważniania umów.

Dzięki temu orzeczeniu, przyszłość wygląda znacznie jaśniejsza dla wielu Polaków, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich. Orzeczenie to otworzyło drzwi do możliwości skorzystania z unieważnienia umowy bez strachu przed konsekwencjami, jakie banki próbowały na nich nałożyć.

Co więcej, wyrok ten ma również większe, systemowe implikacje. Stanowi precedens dla przyszłych spraw związanych z kredytami i prawami konsumentów. Może zachęcić więcej osób do brania swojego finansowego losu we własne ręce i stawiania czoła instytucjom finansowym.

Chociaż to wyzwanie dla banków, które muszą dostosować swoje działania do nowego krajobrazu prawnego, jest to jednak krok w kierunku bardziej sprawiedliwego systemu finansowego, który lepiej chroni prawa konsumentów. Wyrok ten stanowi zapewnienie, że prawa konsumentów są respektowane i są one traktowane sprawiedliwie, niezależnie od zawiłości umów finansowych, które mogą zaciągnąć.

Oczywiście, wszystko zależy od indywidualnej sytuacji każdego kredytobiorcy. Wyrok ten nie oznacza, że każdy frankowicz od razu będzie mógł skorzystać z unieważnienia umowy, ale z pewnością otwiera drogę do bardziej korzystnych rozwiązań dla wielu z nich.

Kolejne miesiące pokażą, jak sytuacja się rozwinie. Niemniej jednak, wydaje się, że mamy do czynienia z nowym rozdziałem w historii frankowiczów – rozdziałem, który niesie ze sobą nadzieję na bardziej sprawiedliwe traktowanie przez banki.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły