Home Wiadomości Niejednolite opinie RPP na temat inflacji

Niejednolite opinie RPP na temat inflacji

dodał Bankingo

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) nie mają jednolitego stanowiska w kwestii obecnej inflacji. Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), Adam Glapiński, wyraża zadowolenie z malejącej inflacji. Niemniej jednak, nie wszyscy członkowie RPP zgadzają się z tym podejściem. Pojawiły się wątpliwości dotyczące tempa spadku inflacji oraz wpływu spowolnienia gospodarczego na konsumpcję.

Krytyczne spojrzenie na inflację w świetle protokołu z posiedzenia RPP

NBP opublikował treść protokołu z kwietniowego posiedzenia RPP, który pokazuje różnice zdań między członkami Rady. Grupa członków Rady wyraża niepokój związany z trwałością inflacji oraz negatywnymi realnymi stopami procentowymi, które mogą utrudniać redukcję inflacji. Tymczasem inni członkowie Rady zauważają obniżenie stóp procentowych dla niektórych rodzajów kredytów.

Perspektywy gospodarcze i rynek pracy w ocenie RPP

Niektórzy członkowie Rady twierdzą, że napływające dane wskazują na spowolnienie gospodarcze i przewidują dalszy spadek konsumpcji. Jednak inna grupa członków RPP prognozuje wzrost aktywności gospodarczej w drugim kwartale 2023 r. i jej przyspieszenie w trzecim kwartale. W RPP przeważa zadowolenie z sytuacji na rynku pracy, choć niektórzy członkowie zauważają osłabienie popytu na pracę oraz spadek rocznej dynamiki zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W kwietniu i maju brakowało większości, która poparłaby propozycje podwyżek stóp procentowych, co skutkuje utrzymaniem obecnych stóp od września 2022 r.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie