Home Wiadomości „Niebezpieczne zjawisko” PREZES mBank i kredyty we frankach

„Niebezpieczne zjawisko” PREZES mBank i kredyty we frankach

dodał Bankingo

Kwestia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce wciąż budzi kontrowersje i stanowi poważne zagrożenie dla stabilności gospodarczej. Cezary Stypułkowski, prezes mBanku, w swojej analizie na łamach Money.pl podkreśla, że naruszanie umów kredytowych i aprobata dla tego procederu są niebezpiecznym zjawiskiem w sektorze bankowym. Warto zwrócić uwagę na problem kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego, który dotyczy około 130 tysięcy osób i jest przedmiotem licznych sporów sądowych.

Wpływ na stabilność relacji zobowiązaniowych

Cezary Stypułkowski zwraca uwagę na istotę pewności zwrotu pożyczonych pieniędzy jako fundamentu dyscypliny rynkowej. Wskazuje, że państwo szczególnie dba o ściągalność należności fiskalnych, jednak nie udało się dostatecznie przekonać dłużników, że zobowiązania zaciągnięte wobec innych podmiotów również muszą być spłacane. Wręcz można stwierdzić, że władze państwowe często inicjują działania, które ułatwiają dłużnikom unikanie spłaty kredytów.

Kreowanie naruszania umów kredytowych

Prezes mBanku zwraca uwagę na niebezpieczne zjawisko aprobacji lub wręcz kreowania naruszania umów kredytowych, zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Wskazuje, że władze państwowe doprowadziły do sytuacji, w której te zobowiązania są masowo podważane, a umowy kredytowe unieważniane przez sądy. W świetle opinii rządu kierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), można wręcz powiedzieć, że proces podważania tych umów jest promowany.

Niewydolność sądownictwa i erozja paradygmatu

Cezary Stypułkowski podkreśla, że problemowi kredytów frankowych towarzyszy katastrofalna niewydolność sądownictwa gospodarczego w postępowaniach dotyczących odzyskiwania niespłacalnych zobowiązań. Często takie postępowania trwają ponad 10 lat, co prowadzi do postępującej erozji paradygmatu niewzruszalności zawartych umów i wynikających z nich zobowiązań finansowych.

Wyroki TSUE na korzyść frankowiczów

Należy zauważyć, że wiele kredytów indeksowanych we franku szwajcarskim udzielonych przez polskie banki zostało zakwestionowanych. Liczne wyroki sądowe potwierdzają, że umowy te zawierają klauzule abuzywne, naruszające prawa konsumentów. Dotyczą one sposobu przeliczania kursu waluty, wysokości marży i oprocentowania, a także konsekwencji unieważnienia umowy. W związku z tym, odsetek spraw wygranych przez kredytobiorców sięga nawet 90 proc.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dwukrotnie zajął stanowisko w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich, orzekając na korzyść kredytobiorców. Stwierdzono, że w przypadku unieważnienia umowy kredytowej z powodu nadużyć bank nie może domagać się rekompensaty za korzystanie z kapitału na zakup nieruchomości. Ponadto, kredytobiorcy mogą dochodzić od banku dodatkowych roszczeń, jeśli krajowy sąd uzna to za zasadne.

Reakcje banków na problem frankowiczów

Wobec licznych spraw sądowych i wyroków korzystnych dla frankowiczów, niektóre banki zdecydowały się na zawarcie ugod z kredytobiorcami lub zaproponowały im warunki restrukturyzacji zadłużenia. Jednym z banków podejmujących takie działania jest mBank.

Problem kredytów frankowych w Polsce ma ogromne znaczenie dla stabilności gospodarczej i dyscypliny rynkowej. Aprobata dla naruszania umów kredytowych oraz niewydolność sądownictwa stanowią poważne zagrożenie, wymagające podjęcia skutecznych działań zarówno ze strony rządu, jak i sektora bankowego. Wyroki TSUE potwierdzające naruszenia w umowach kredytowych stanowią ważny precedens dla frankowiczów, którzy mogą oczekiwać sprawiedliwości w związku z nadużyciami banków. Banki natomiast powinny skupić się na znalezieniu rozwiązań kompromisowych, które pozwolą im uniknąć długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie