Home Wiadomości Negatywna opinia w wizytówce Google. Co robić? Pozwać klienta i domagać się odszkodowania?

Negatywna opinia w wizytówce Google. Co robić? Pozwać klienta i domagać się odszkodowania?

dodał Bankingo

W dzisiejszych czasach, kiedy większość działań przeniosła się do przestrzeni online, opinie i recenzje użytkowników stały się nieodłącznym elementem świadczonych usług. Firmy coraz częściej polegają na opiniach swoich klientów, które mogą wpływać na ich reputację i wyniki finansowe. Jednak, co się stanie, gdy opinia jest negatywna i narusza dobra osobiste firmy? Czy firma może dochodzić odszkodowania za takie opinie? W ostatnim czasie Sąd Najwyższy podjął decyzję, która może mieć duże znaczenie dla przedsiębiorców zmagających się z negatywnymi opiniami online.

Co to są dobra osobiste?

Zanim przejdziemy do samej decyzji Sądu Najwyższego, warto zrozumieć, czym są dobra osobiste. Dobra osobiste to prawa i wartości, które przysługują każdej osobie fizycznej. Obejmują one m.in. dobro reputacji, godności, prywatności, a także dobro osobiste osób prawnych, czyli firm. Naruszenie dóbr osobistych może prowadzić do różnych konsekwencji prawnych, w tym do dochodzenia odszkodowania.

Decyzja Sądu Najwyższego

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2021 roku, Izba Cywilna odpowiedziała na pytanie prawne dotyczące możliwości dochodzenia odszkodowania przez firmę za negatywną opinię zamieszczoną w internecie. Sąd stwierdził, że osoba prawna może dochodzić finansowego zadośćuczynienia za naruszenie jej dóbr osobistych od osoby prywatnej, która zamieściła taką opinię.

Uchwała ta odnosi się do przepisu art. 448 par. 1 Kodeksu cywilnego, który dotyczy ochrony dóbr osobistych osób fizycznych. Jak wynika z tej uchwały, przepisy te stosuje się odpowiednio do osób prawnych, co oznacza, że firmy mają prawo dochodzić odszkodowania za naruszenie ich dóbr osobistych.

Jakie odszkodowanie może żądać firma?

W przypadku naruszenia dóbr osobistych, firma może żądać od osoby, która zamieściła negatywną opinię, odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Wysokość odszkodowania jest ustalana przez sąd i może być zróżnicowana w zależności od konkretnego przypadku.

Warto zauważyć, że odszkodowanie ma nie tylko charakter kompensacyjny, ale również satysfakcjonujący, represyjny oraz prewencyjno-wychowawczy. Sąd przyznając odszkodowanie, ma na celu nie tylko zrekompensowanie szkody firmie, ale także przekazanie sygnału, że naruszenie dóbr osobistych nie będzie tolerowane.

Przykład sprawy przed sądem

Przyjrzyjmy się teraz konkretnemu przykładowi sprawy, która trafiła do Sądu Najwyższego. Firma zajmująca się sprzedażą pomp ciepła wytoczyła proces osobie, która zamieściła negatywną opinię na temat jakości tych produktów w internecie. W pozwie firma zażądała usunięcia opinii, zamieszczenia oświadczenia prostującego oraz zasądzenia zadośćuczynienia w wysokości 22 tysięcy złotych.

W maju zeszłego roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku uwzględnił w dużej części powództwo firmy, zasądzając m.in. 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia od pozwanego. Jednak pozwanemu przysługiwało odwołanie od tego wyroku, które trafiło do Sądu Najwyższego.

Różne stanowiska sądów

Warto zauważyć, że różne sądy w Polsce miały różne stanowiska w kwestii dochodzenia odszkodowania przez firmy za naruszenie ich dóbr osobistych. Część wyroków przyznawała firmom odszkodowania, argumentując, że naruszenie dóbr osobistych ma także funkcje satysfakcjonującą, represyjną oraz prewencyjno-wychowawczą.

Z drugiej strony, niektóre wyroki nie przyznawały firmom odszkodowań, twierdząc, że osoby prawne nie odczuwają krzywdy w takim samym stopniu jak osoby fizyczne. Zdaniem tych sądów, firmy mogą skorzystać jedynie z ochrony niemajątkowej, ale nie przysługuje im roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia.

Konkluzja

Decyzja Sądu Najwyższego otwiera drogę dla firm do dochodzenia odszkodowania za negatywne opinie zamieszczone w internecie. Osoby prawne mają prawo do ochrony swoich dóbr osobistych i mogą żądać zadośćuczynienia za ich naruszenie. Każdy przypadek jest jednak rozpatrywany indywidualnie, a wysokość odszkodowania ustalana jest przez sąd na podstawie konkretnych okoliczności sprawy.

Firmy muszą pamiętać, że opinie klientów są ważne, ale negatywne opinie mogą mieć negatywny wpływ na reputację i wyniki finansowe. Dlatego warto dbać o jakość usług i rozwiązywać problemy klientów w sposób konstruktywny. W przypadku naruszenia dóbr osobistych, firma może skorzystać z prawa do dochodzenia odszkodowania, aby chronić swoją reputację i interesy.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku konkretnych sytuacji zalecamy skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie cywilnym.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie