Home Wiadomości Największa fala pozwów od Frankowiczów ruszy po wyroku TSUE C-28/22 z dnia 14.12.23 r.

Największa fala pozwów od Frankowiczów ruszy po wyroku TSUE C-28/22 z dnia 14.12.23 r.

dodał Bankingo
WYROK C-28/22 TREŚĆ

W czwartek 14 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ogłosił kolejne orzeczenie dotyczące tzw. frankowiczów. Decyzja TSUE miała na celu odpowiedzenie na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z procesem frankowiczów przeciwko Getin Noble Bank S.A. Orzeczenie to ma wpływ na rozliczenia kredytobiorców z bankiem w przypadku uznania umowy kredytu walutowego za nieważną przez polski sąd powszechny.

Kontekst i znaczenie orzeczenia TSUE

W ostatnich latach kredyty hipoteczne oparte na franku szwajcarskim były przedmiotem wielu sporów prawnych w Polsce. Kredytobiorcy frankowi, zwani również frankowiczami, borykali się z problemem wysokich rat kredytowych z powodu znaczącego wzrostu kursu franka szwajcarskiego. W rezultacie wielu z nich zdecydowało się podjąć działania prawne w celu uznania umowy kredytowej za nieważną i unieważnienia skutków finansowych związanych z nią.

W tym kontekście TSUE stał się kluczowym organem w rozstrzyganiu sporów dotyczących umów kredytowych opartych na walutach obcych. Orzeczenia TSUE mają duże znaczenie dla polskich kredytobiorców, ponieważ stanowią ważne wytyczne dotyczące interpretacji prawa unijnego w kontekście umów kredytowych.

Pytania postawione TSUE przez Sąd Okręgowy w Warszawie

W przypadku orzeczenia TSUE C-28/22, Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do TSUE z szeregiem pytań dotyczących rozliczeń kredytobiorców z bankiem w przypadku uznania umowy kredytu za nieważną przez polski sąd powszechny. Jednym z kluczowych zagadnień było ustalenie momentu, w którym roszczenie banku o zwrot kapitału nieważnego kredytu przedawnia się.

Adwokat Jacek Sosnowski z Kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni podkreśla, że kwestia przedawnienia roszczeń banków jest istotna dla rozliczenia konsumenta z bankiem po unieważnieniu umowy kredytu. Dotychczasowe orzecznictwo nie poświęcało tej kwestii takiej uwagi jak przedawnienie roszczeń konsumentów.

Warianty początku biegu terminu przedawnienia roszczeń restytucyjnych banku

Sąd odsyłający wskazał na kilka wariantów początku biegu terminu przedawnienia roszczeń restytucyjnych banku. Może to być liczony od daty złożenia pozwu, daty wezwania do zapłaty ze wskazaniem na niedozwolony charakter postanowień umownych, daty udzielenia przez sąd informacji o możliwości uznania postanowień umowy za niedozwolone, złożenie przez konsumenta oświadczenia o otrzymaniu informacji o konsekwencjach prawnych unieważnienia umowy lub wydanie przez sąd prawomocnego wyroku rozstrzygającego spór pomiędzy przedsiębiorcą (czyli bankiem) i konsumentem.

Adwokat Tomasz Pietrusiak z Kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni porównuje prawo zatrzymania do tamy blokującej przepływ środków i naliczanie odsetek. W przypadku uznania zarzutu zatrzymania, bank może wstrzymać wypłatę zasądzonych na rzecz konsumenta środków do czasu, aż kredytobiorca zwróci bankowi w całości wypłacony kapitał.

Wpływ orzeczeń TSUE na kredytobiorców

Ostatnie orzeczenia TSUE w sprawach dotyczących frankowiczów są korzystne dla kredytobiorców. Przykładem jest wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 roku, w którym wskazano, że odsetki powinny być liczone od wezwania do zapłaty, a nie od daty pouczenia kredytobiorcy przez sąd i odebrania oświadczenia.

W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że TSUE odniesie się pozytywnie dla kredytobiorców w kwestii prawa zatrzymania wzajemnych świadczeń. Zniesienie zarzutu zatrzymania może skutkować uzyskaniem przez frankowicza odsetek za czas trwania postępowania sądowego.

Warto również zauważyć, że tempo napływu nowych pozwów frankowiczów wzrosło w ciągu ostatnich dwóch kwartałów. Banki nadal podejmują próby zawarcia ugód z kredytobiorcami, jednakże korzystne orzeczenia TSUE mogą skłonić frankowiczów do skierowania spraw do sądów.

Podsumowanie

Orzeczenia TSUE mają duże znaczenie dla rozliczeń kredytobiorców z bankiem w przypadku unieważnienia umowy kredytu walutowego. W przypadku orzeczenia TSUE C-28/22, Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do TSUE z pytaniami dotyczącymi przedawnienia roszczeń banku oraz prawa zatrzymania wzajemnych świadczeń.

Decyzje TSUE mogą wpływać na rozstrzygnięcia sądowe w sporach między frankowiczami a bankami. W przypadku korzystnych orzeczeń TSUE, kredytobiorcy mogą uzyskać odsetki za czas trwania postępowania sądowego. Tempo napływu nowych pozwów frankowiczów wciąż jest wysokie, co może skłonić banki do zawierania ugód z kredytobiorcami.

Przygotowanie artykułu na temat orzeczenia TSUE dotyczącego frankowiczów wymagało pogłębionej analizy informacji z różnych źródeł i sformułowania ich w sposób zrozumiały dla czytelników. Zastosowanie odpowiednich technik SEO pozwala na dotarcie do większej liczby osób zainteresowanych tym tematem.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie