Home Finanse Nadpłata kredytu hipotecznego SANTANDER BANK czy to się opłaca?

Nadpłata kredytu hipotecznego SANTANDER BANK czy to się opłaca?

dodał Andrzej Kozlowski

Santander Bank Polska umożliwia nadpłatę kredytu hipotecznego. Dzięki temu, kredytobiorcy dostają realną szansę na zmniejszenie swojej raty, bądź skrócenie okresu, w którym kredyt jest spłacany. Z poniższego artykułu dowiesz się jak złożyć wniosek o nadpłatę kredytu hipotecznego. Dodatkowo znajdziesz podpowiedź czy to się w ogóle opłaca oraz jakie koszty są z tym związane.

Rządowe wakacje kredytowe, a nadpłata kredytu hipotecznego

Październik 2021 roku rozpoczął całą serię podnoszenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Ma to bezpośredni wpływ na wysokość spłacanych rat, które niejednokrotnie urosły nawet o 100%. Coraz więcej kredytobiorców poszukuje rozwiązania, które umożliwi im zmniejszenie rat bądź wcześniejsza spłatę kredytu. Wprowadzone przez rząd wakacje kredytowe, oprócz dania możliwości odetchnięcia od spłaty raty, są również dobrą okazją do odłożenia określonej sumy pieniędzy, którą następnie można przeznaczyć na nadpłatę kredytu. Takie rozwiązanie rekomendują specjaliści finansowi, upatrując w tym szansy na łatwiejszą spłatę długu i zmniejszenie całkowitego kosztu kredytu.

Przypominamy jednak, że wakacje kredytowe dotyczą jedynie kredytów hipotecznych wziętych w złotówkach, celem zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Santander umożliwia nadpłatę kredytu hipotecznego w dowolnym czasie obowiązywania umowy kredytowej. Nie istnieje również limit kwotowy na taką operację, w związku z czym możemy wpłacać dowolną sumę pieniędzy, którą udało się nam zaoszczędzić. Proces nadpłaty kredytu hipotecznego jest szybki oraz nie sprawi trudności kredytobiorcom. Wiążę się jednak z pewnymi kosztami, które przedstawimy w poniższej części artykułu.

Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny w Santander BP?

Każda nadpłata kredytu wiążę się albo ze zmniejszeniem raty, albo ze skróceniem czasu jego spłaty. Nadpłata wpływa na obniżenie kapitału, od którego naliczane są odsetki.

Z oczywistych względów, im mniejszy kapitał tym niższe odsetki. Jest to szczególnie opłacalne podczas kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem, kiedy to początkowe odsetki są najwyższe. Nadpłata kredytu w tym okresie może szczególnie pozytywnie wpłynąć na zasobność portfela kredytobiorcy.

Jakie dokładnie opcje są dostępne podczas nadpłaty kredytu hipotecznego w Santander Bank Polska?

 • W przypadku rat równych możliwe jest skrócenie okresu spłaty, które nie wpływa na zmianę wysokości raty kapitałowo – odsetkowej. Druga opcją jest zmniejszenie raty przy niezmiennym okresie kredytowania.
 • Raty malejące – zmniejszenie raty z równoczesnym zachowaniem okresu spłaty kredytu, bądź skrócenie kredytowania, które nie wpływa na wysokość raty kapitałowej.

Nadpłata kredytu jest wyjątkowo opłacalna w aktualnym okresie, gdzie inflacja osiągnęła bardzo wysoki poziom, a wszelkie analizy wskazują na jej dalszy wzrost. Taka sytuacja przekłada się na spadek wartości pieniądza. Łatwo więc wywnioskować, że aktualnie posiadane przez nas oszczędności, w ciągu kilku miesięcy stracą na swojej wartości. Decydując się na nadpłatę kredytu, minimalizujemy ryzyko straty pieniędzy.

Nadpłata kredytu hipotecznego w Santander Bank Polska – jak to zrobić?

Kiedy kredytobiorca zdecyduje się na nadpłatę swojego kredytu hipotecznego w Santander Bank Polska, nie musi obawiać się skomplikowanych procedur ani utrudnień ze strony banku. Wystarczy, że mamy dostęp do internetu, który umożliwi nam złożenie wniosku w bankowości internetowej, bądź przy użyciu aplikacji mobilnej.

Wystarczy wtedy w wyznaczonych polach wpisać konkretne dane oraz postępować z instrukcją wyświetlaną na ekranie telefonu bądź laptopa. Jeśli nie czujemy się zbyt pewnie w sferze internetu, wniosek można również złożyć telefonicznie lub osobiście. Wtedy będziemy odpowiadać na pytania zadane przez pracownika placówki. Z oczywistych względów, najważniejszą dla banku będzie informacja dotycząca wysokości nadpłaty.

Jak nadpłacić kredyt krok po kroku

Każda osoba posiadająca kredyt hipoteczny w Santander BP, może w dowolnym momencie dokonać nadpłaty swojego kredytu. Możliwe jest to jednak dopiero wtedy, kiedy klient złoży dyspozycję spłaty. Jak wspominaliśmy wyżej, złożyć ją można na wiele sposobów m.in. osobiście w placówce, telefonicznie bądź poprzez bankowość internetową.

Ze względu na łatwość wykonania oraz wygodę, poniżej przedstawiamy co należy zrobić, krok po kroku, aby złożyć dyspozycję spłaty w aplikacji mobilnej.

 • Na swoim telefonie zaloguj się do aplikacji banku, w tym przypadku Santander BP.
 • Zaznacz produkt, którego dotyczyć będzie nadpłata.
 • Wskaż kwotę nadpłaty.
 • Przejdź do serwisu, aby dokonać płatności poprzez wybór swojego banku lub kodu BLIK.

Dodatkowo, analityk finansowy Konrad Pluciński, informuje, że celem dokonania nadpłaty kredytu hipotecznego w Santander BP, nie jest konieczne podpisywanie aneksu do umowy kredytowej. Bank, uwzględniając nadpłatę, przygotuję nowy harmonogram spłat.

Koszty związane z nadpłatą kredytu w Santander BP

Decydując się na nadpłatę kredytu w Santander Bank Polska, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wiążę się to z poniesieniem dodatkowych kosztów, które pobierane są w formie prowizji. Informacja dotycząca jej wysokości określona jest w Taryfie bądź umowie kredytowej.

Kiedy posiadamy kredyt ze zmienną stopą oprocentowania, prowizja zostanie pobrana jeśli zadłużenie zostanie spłacone w ciągu trzech lat tj. 36 miesięcy, od terminu zawarcia umowy. Prowizja wynosi wtedy:

 • 1% – pozostałe przypadki dotyczące częściowej bądź całkowitej spłaty kredytu przed terminem. Prowizja nie może być jednak większa niż:
 • 0% – w sytuacji przedterminowej, pierwszej spłaty długu, jeżeli jej wysokość nie przekracza 50% udzielonego kredytu.
 • – Odsetki, które byłyby naliczone od całości/części kredytu, spłacanego przed terminem przez rok, licząc od terminu faktycznej spłaty.
 • – Odsetki, które byłyby naliczone za czas, który pozostał do końca umowy kredytowej.
 • – 3% kwoty, która jest spłacana, jeśli do końca umowy kredytowej pozostał mniej niż rok.

Ważną informacją jest również to, że nadpłata kredytu w Santander Bank Polski może nic nie kosztować. Dotyczy to kredytu hipotecznego oprocentowanego według stałej stopy na 5 lat, nadpłacanego częściowo bądź w całości.

Co należy wziąć pod uwagę, decydując o nadpłacie kredytu hipotecznego?

Nadpłata może skutkować albo zmniejszeniem rat przez zmniejszenie kwoty kredytu, albo skróceniem okresu spłaty. Podczas decydowania się na jedną z form, należy przeanalizować długoterminowo swoją sytuację finansową, uwzględniając perspektywy na przyszłość.

Brak limitu kwotowego odnośnie nadpłaty kredytu sprawia, że jeśli tylko dysponujemy odpowiednią ilością pieniędzy, w dowolnym momencie możemy pozbyć się długu, wraz z obciążeniem psychicznym. Nie należy jednak zapominać, że może się to wiązać z dodatkowymi kosztami.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie